Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Wykonanie dróg tymczasowych – PZ-6, PZ-8

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop –  ul. Kętrzyńska, Z-R, DL-3, Węzeł Zielona Góra Południe (DP-1), rowy: przy łącznicy wjazdowej i wyjazdowej MOP Racula 291+500 – 291+880,
 • Nasyp – ul. Kętrzyńska, Z-R, DL-3, Węzeł Zielona Góra Południe (DL-1), S3, km 287+950 – 288+050, 288+200 – 288+600, 291+950 – 292+250, 298+700 – 298+950
 • Profilowanie  –  S3, km 287+950 – 288+050, 288+200 – 288+600, 291+500 – 291+800, 292+800 – 293+100, 295+100 – 296+000, Węzeł Zielona Góra Północ: DL-3, DK-32, Z-R
 • Wykonanie poletka próbnego z ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S3, km 294+940-295+500, 295+700-296+000, 296+000 – 296+650
 • Profilowanie skarp – S3, km 291+500 – 291+880, 292+800-293+100

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WZ-1,WD-9B, WD-9C, WD-10A, WS-13A, PG-24A, PZ-06
 • Wykonanie deskowania – WZ-1, WD-9B, WD-9C, WD-10A, WS-13A, PG-24A, PZ-06
 • Beton wyrównawczy  – PZ-06
 • Przygotowanie do wykonania ustroju nośnego – WD-10A
 • Betonowanie – WZ-1, WD-9B, WD-9C, WS-13A, PG-24A, PZ-06
 • Zasypka przyczółków – PG-22A, PG-23A
 • Zasypka fundamentu – PZ-06
 • Zasypka przepustu – P-21A, P.24.1
 • Montaż konstrukcji przepustu – P.24
 • Wymiana gruntu – PZ-06
 • Wykonanie ścianek szczelnych – WD-11A
 • Montaż rozparć – WD-11A
 • Iniekcja cienka – PG-22A
 • Wykop – WD-11A, PZ-06

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej –S3, km 293+930 – 294+200, 293+840 – 298+870, ul. Kętrzyńska
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – S3, km 286+043 – 286+350

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 31,78%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 17,16%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 12,35%

Stan na 31.08.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 –299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Odhumusowanie – S3, km 287+300 – 287+700, 291+200 – 291+300, DS.-6e
 • Usuwanie karpin – S3, km 287+330 – 287+750
 • Naprawa płotków herpetologicznych – S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop – Węzeł Zielona Góra Północ (teren makroniwelacji, DL-4), Węzeł Zielona Góra Południe (rondo wschodnie i zachodnie), S3, km 298+400 – 298+800, 299+200-299+350
 • Nasyp – Węzeł Zielona Góra Północ (DL-3, DL-4, Z-R); Węzeł Zielona Góra Południe (rondo wschodnie i zachodnie); S3, km 287+300 – 287+800, 299+200 – 299+250); DS.-10, km 5+400 – 5+760, Węzeł Niedoradz (DL-2)
 • Wykonanie skarp – S3, km 293+300 – 293+400, 294+800-294+850, 295+700 – 295+750
 • Profilowanie i zagęszczenie – Z-R, DK-32, DS.-10, S3, km 293+000 – 293+300, 293+360 – 293+630, 298+750 – 298+950, 299+200 – 299+350
 • Wymiana gruntu – S3, km 298+950 – 299+000
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – DS.-10, km 1+500 – 1+900, 2+000 – 3+100, 3+130 – 3+800, 4+000 – 4+200, 4+700- 5+400
 • Wykonanie warstwy technologicznej – S3, km 297+440 – 298+200
 • Wykonanie poletka próbnego podbudowy z kruszywa łamanego – S3, km 297+750 – 298+050

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-10A, WD-11A, PG-12A, WS-13A, PZ-06, P-20
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-10A, WD-11A, PG-12A, WS-13A, PZ-06, P-20
 • Beton wyrównawczy – PZ-06
 • Montaż rozparć – PZ-06
 • Betonowanie – WD-9B, WD-9C, PG-12A, PZ-06, P-20
 • Zasypka – WZ-1, PG-22A, PG-23A
 • Wykop – PZ-06
 • Montaż rusztowań pod poprzecznice – WS-13A
 • Wyciąganie ścianek szczelnych – PG-22A, PG-23A
 • Przygotowanie ławy z kruszywa, montaż progu – P.24

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 288+243 – 288+542
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – Sekcja I
 • Przebudowa sieci gazowej – Węzeł Zielona Góra Północ

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 33,26%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 21,07%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:12,85 %

Ostatnio dodane