Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. przebudowę węzła Międzyrzecz Południe, prace remontowe na istniejącej jezdni, poszerzenie istniejącej jezdni na wpięciu Węzła Międzyrzecz Zachód wraz z towarzyszącymi robotami branżowymi.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace porządkowe

    - cała budowa

 • Koszenie trawy

    - km 0+000 – 2+380
    - pas rozdziału
    - WM-1, WM-2

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie nasypu

    - rondo R2 (pierścień ronda)

 • Plantowanie rowów i poboczy

    - km 5+900 – 6+370
    - WN-1, WN-2

 • Profilowanie skarp, poboczy i rowów

    - km 5+925 – 6+152
    - WN-1, WN-2

 

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenu w pasie rozdziału

    - km 5+730 – 5+800
    - km 6+000 – 6+150

 

PODBUDOWY

 • Układanie podbudowy KŁSM

    - droga czołgowa

 • Skropienie w-wy podbudowy z KŁSM

    - km 5+920 – 6+140
    - WM-3 km 0+283,13 – 0+300
    - WM-4 km 0+330 – 0+355,99
    - WN-1, WN-2

 • Oczyszczanie w-wy podbudowy z KŁSM

    - WN-1, WN-2
    - WM-3 km 0+283,13 – 0+300
    - WM-4 km 0+330 – 0+355,99

 • Oczyszczanie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 1+700 – 4+300
    - km 5+920 – 6+370
    - TG km 2+680 – 3+550
    - WN-1, WN-2

 • Oczyszczanie w-wy podbudowy z BA

    - WN-1, WN-2
    - km 6+150 – 6+370

 • Oczyszczanie I w-wy podbudowy z BA

    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+450 (poszerzenie łącznic WM-3, WM-4)

 • Oczyszczanie i skropienie II w-wy podbudowy z BA

    - km 5+920 – 6+330
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+450 (poszerzenie łącznic WM-3, WM-4)

 • Skropienie I w-wy podbudowy z BA

    - km 5+920 – 6+290
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+450 (poszerzenie łącznic WM-3, WM-4)

 • Skropienie i układanie podbudowy z BA

    - WN-1, WN-2

 • Skropienie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 1+700 – 2+380
    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+550
    - km 5+920 – 6+370
    - WN-1, WN-2

 • Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem z warstwą zabezpieczającą z kruszywa

    - DW 137 (zatoki postojowe przy separatorach 2 i 3)
    - km 0+018 str. L (zjazd publiczny)

 • Układanie I w-wy podbudowy z BA

    - km 5+920 – 6+140
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+450 (poszerzeni łącznic WM-3 i WM-4)

 • Układanie II w-wy podbudowy z BA

    - km 5+920 – 6+290
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550 (poszerzeni łącznic WM-3 i WM-4)

 

 • Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy

    - WM-3, WM-4

 • Skropienie w-wy podbudowy po frezowaniu

    - km 1+700 – 2+380

 • Oczyszczenie w-wy wiążącej po frezowaniu

    - istniejąca S3km 3+620 – 4+300

 

NAWIERZCHNIE

 • Układanie siatki wzmacniającej pod w-wę wiążącą

    - km 6+152 (poprzecznie)
    - km 6+152 – 6+260 (podłużnie)
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550 (poszerzeni łącznic WM-3 i WM-4)

 • Układanie w-wy wiążącej

    - km 5+920 – 6+330
    - istniejąca S3 km 2+840 – 3+550 (poszerzeni łącznic WM-3 i WM-4)
    - WN-1, WN-2, WN-3

 • Układanie w-wy ścieralnej SMA 11    

    - istniejąca S3 km 1+700 – 2+380
    - WN-1, WN-2
    - km 5+880 – 6+370

 • Układanie w-wy wyrównawczej

    - istniejąca S3 km 3+500 – 3+ 560
    - istniejąca S3 km 3+610 – 3+ 670
    - łaty

 • Wykonanie kieszeni wpustów kanalizacji deszczowej

    - km 5+982,77 – 6+146,30
    - WN-1 km 0+139 – 0+313

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

    - DW 137
    - ul. Malczewskiego (chodnik)

 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

    - droga czołgowa

 • Frezowanie nawierzchni

    - istniejąca S3 km 2+700 – 2+750

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp

    - km 5+400 – 5+880
    - km 5+900 - 6+370
    - WN-1, WN-2
    - DW 137

 • Humusowanie poboczy i terenów płaskich

    - DW 137

 • Umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym wraz z płytkami na skarpach

    - WN-1, WN-2

 • Humusowanie poboczy

    - WN-1, WN-2
    -  km 5+900 - 6+370

 

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż oznakowania poziomego z taśm wtapianych

    - istniejąca S3 km 1+700 – 2+380
    - WN-1, WN-2
    - km 5+880 – 6+370

 • Montaż ogrodzenia – roboty przygotowawcze

    - km 2+250 – 2+380 str. P
    - km 3+000 – 3+250 str. P
    - km 3+000 – 3+550 str. L
    - km 5+100 – 5+500
    - WM-1, WM-4
    - rondo R2

 • Montaż ogrodzenia

    - km 3+700 – 4+700 str. P

 • Montaż barier energochłonnych    

    - km 5+900 – 6+370
    - DW 137 (pod WD-2)

 

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych trapezowych

    - km 5+920 – WN-1 km 0+313,62

 • Ustawianie obrzeży betonowych

    - DW 137

 

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów

    - od MD-1 do 2+780
    - PP-2

 • Zabudowa płotków naprowadzających dla płazów

    - od MD-1 do 2+780
    - przy WM-4
    - od PP-2 do km 3+130

 

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie izolacji bitumicznej fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2

 • Montaż wpustów

    - WD-3

 • Wykonanie drenu odwadniającego izolację

    - WD-3

 • Układanie betonu wyrównawczego pod wydłużenie fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2

 • Montaż szalunku i betonowanie fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-3

 • Montaż schodów skarpowych

    - WD-3

 • Umocnienie stożków kostką betonową

    - WD-3

 • Prace porządkowe

    - MD-1

 • Montaż szalunku i zbrojenia fundamentu bariery energochłonnej

    - WD-2 i WD-3

 • Montaż balustrad schodów skarpowych

    - WD-3

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wylotów betonowych kanalizacji deszczowej

    - km 5+865 – 5+984

 • Montaż włazów żeliwnych na studniach kanalizacji deszczowej

    - km 5+950 – 6+000
    - rondo R2

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej wraz z obsypką i zagęszczeniem

    - km 5+700 – 5+850

 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

    - węzeł Nietoperek

 • Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej

    - km 5+950 – 6+000
    - rondo R2

 • Próby szczelności kanalizacji deszczowej

    - DW 137
    - Węzeł Nietoperek

 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji przeciwdeszczowej

    - km 5+900 – 6+100 (Węzeł Nietoperek)

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Regulacja pionowa słupów oświetleniowych

    - Węzeł Międzyrzecz
    - DW 137

 • Demontaż istniejących słupów oświetleniowych

    - km 5+300 – 5+800 (Węzeł Nietoperek)

 • Wykonanie przecisków na rury osłonowe

    - pod obiektem WD-3
    - Węzeł Nietoperek

 • Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

    - km 5+200 – 5+800 (Węzeł Nietoperek)

 • Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - rejon DW 137
    - rondo R1 i R2
    - istniejąca S3 km 3+620 – 3+850

 • Montaż słupów oświetleniowych

    - Węzeł Międzyrzecz
    - km 5+200 – 5+800 (pas rozdziału)

 • Montaż opraw na słupach oświetleniowych

    - km 2+800 – 3+500
    - km 5+200 – 5+800

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    70,72 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    76,83 %

Stan na 30.09.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. bitumiczne na DW 137, jezdni lewej i łącznicach Węzła Międzyrzecz Zachód, roboty wykończeniowe na obiektach mostowych oraz odbiory obiektów PG-3 i WD-3, montaż oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace porządkowe

    - cała budowa

 • Koszenie trawy

    - km 0+000 – 2+380
    - km 3+600 – 6+370

 • Przygotowania i wprowadzenie organizacji ruchu

    - km 1+750 – 6+370

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka krawężnika

    - istniejąca S3 km 2+685 – 2+730

 • Rozbiórka istniejących barier energochłonnych

    - istniejąca S3 km 4+300 – 6+370

 • Wywóz materiału z rozbiórki

    - Kije

 

ROBOTY ZIEMNE

 • Mechaniczne usuwanie nadmiaru gruntu w pasie rozdziału

    - km 1+750 – 2+380
    - km 3+600 – 4+300

 • Mechaniczne usuwanie nadmiaru gruntu poboczy i pasa rozdziału

    - km 3+300 – 6+670

 • Uzupełnianie gruntu w pasie rozdziału

    - km 5+700 – 6+100

 

PODBUDOWY

 • Wykonanie poboczy z KŁSM

    - TG km 6+152 – 6+370 str. P
    - WN-2 str. P

 • Przygotowanie podbudowy z KŁSM

    - istniejąca S3 km 2+685 – 2+730

 • Wykonanie i zagęszczanie podbudowy z KŁSM

    - istniejąca S3 km 2+684 – 2+730 

 • Oczyszczanie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 2+380 – 2+800
    - istniejąca S3 km 4+300 – 6+370
    - istniejące łącznice Węzła Nietoperek
    - km 5+000 – 6+370
    - DW 137 km 0+000_ 0+470 str. L i P
    - ul. Malczewskiego

 • Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy z KŁSM

    - istniejąca S3 km 2+680 – 2+730

 • Oczyszczanie i skropienie warstw podbudowy z BA

    - istniejąca S3 km 2+680 – 2+730

 • Skropienie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 3+550 – 4+300
    - DW 137 km 0+000_ 0+470 str. L i P
    - ul. Malczewskiego
    - istniejąca S3 km 2+380 – 2+800
    - WM-3 km 0+235 – 0+619,79,
    - WM-4 km 0+000 – 0+080
    - km 0+270 – 0+403,84

 • Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem z warstwą zabezpieczającą z kruszywa

    - DW 137 km 0+450 (zjazd publiczny)

 • Układanie I w-wy podbudowy z BA

    - istniejąca S3 km 2+680 – 2+730

 • Układanie II w-wy podbudowy z BA

    - istniejąca S3 km 2+680 – 2+730

 

NAWIERZCHNIE

 • Uzupełnianie nawierzchni z brukowej kostki kamiennej

    - ul. Malczewskiego (zjazd na stację paliw)

 • Układanie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 2+680 – 2+730
    - WM-4

 • Układanie w-wy ścieralnej SMA 8   

    - istniejąca S3 km 3+550 – 4+300
    - istniejąca S3 km 2+380 – 2+800

 • Układanie w-wy ścieralnej SMA 11   

    - DW 137 km 0+000 – 0+470 str. L i P
    - ul. Malczewskiego

 • Wykonanie kieszeni wpustów kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 5+700 – 6+013

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

    - DW 137 (chodnik)

 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

    - droga czołgowa

 • Frezowanie nawierzchni

    - istniejąca S3 km 4+300 – 6+370
    - istniejące łącznice Węzła Nietoperek

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp i poboczy

    - km 5+920 – 6+370
    - WN-1, WN-2

 • Umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym wraz z płytkami na skarpach

    - WN-1, WN-2

 • Umocnienie skarp narzutem kamiennych (otoczak)

    - km 0+620

 • Plantowanie terenów zielonych i poboczy

    - km 1+750 – 5+800
    - WN-2

 • Humusowanie poboczy

    - km 4+300 – 6+370

 • Humusowanie terenów zielonych, skarp i poboczy

    - km 1+750 – 5+800
    - WN-2

 • Wykonanie kieszeni ścieków skarpowych

    - km 2+700
    - WN-1

 • Umocnienie poboczy z KŁSM

    - WN-2

 • Humusowanie pasa rozdziału

    - km 5+700 – 6+100

 

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż oznakowania poziomego z taśm wtapianych

    - istniejąca S3 km 3+550 – 4+300
    - istniejąca S3 km 2+380 – 2+800

 • Montaż ogrodzenia – roboty przygotowawcze

    - przy WN-2 str. P
    - km 3+000 – rondo R2
    - km 3+200 – rondo R2

 • Montaż ogrodzenia

    - km 1+800 – 2+380 str. L
    - km 4+900 – 5+500
    - km 3+000 – rondo R2 str. P
    - km 3+100 – rondo R1

 • Montaż barier energochłonnych   

    - km 5+900 – 6+370
    - WN-1

 • Montaż oznakowania pionowego

    - cała budowa

 

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych trapezowych

    - istniejąca S3 km 2+680 – 2+730
    - istniejąca S3 km 5+700 – 6+013

 

ROBOTY MOSTOWE

 • Montaż barier energochłonnych na przedłużeniu fundamentu

    - pod WD-2

 • Montaż barier energochłonnych na fundamencie

    - pod WD-3

 • Umocnienie stożka kostką betonową

    - WD-3 (od str. Zielonej Góry)

 • Demontaż prowadnic istniejących barier energochłonnych

    - istniejące obiekty WD-2, WD-3

 • Montaż prowadnic istniejących barier energochłonnych

    - istniejące obiekty WD-2, WD-3

 • Prace porządkowe

    - MD-1
    - WD-3

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej wraz z obsypką i zagęszczeniem

    - km 5+698 – 5+865

 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 5+700 – 6+050

 •  Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej

    - DW 137

 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 5+700 – 6+013

 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji deszczowej

    - istniejąca S3 km 5+700 – 6+000

 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Prace monterskie przy podłączaniu lamp oświetleniowych

    - Węzeł Nietoperek

 • Prace wykończeniowe przy oświetleniu

    - Węzeł Nietoperek

 • Montaż fundamentów i słupów oświetleniowych wraz z oprawami

    - km 5+900 – 6+100
    - WN-1, WN-2

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    72,30 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    78,94 %

Ostatnio dodane