Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.W okresie od 01 do 15 września 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka asfaltu, rozbiórka stabilizacji,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu – rowy i wywóz materiału nieprzydatnego, profilowanie i zagęszczenie poboczy, profilowanie podłoża, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu, profilowanie i zagęszczenie KRZ oraz GWN (profilowanie skarpy), profilowanie skarpy i półki, wykonywanie nasypu (pas rozdziału), profilowanie i zagęszczenie pierścienia, układanie geosiatki Securit,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie wykopu pod przepust P9a, ułożenie ławy pod przepust, ułożenie przepustu, wykonanie zasypki, wykonanie przepustu P16A, wykonywanie drenażu w pasie rozdziału,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy zasadniczej z masy bitumicznej, osuszanie podłoża spoiwem Tefra, wykonywanie stabilizacji cementem,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Roboty wykończeniowe: darniowanie skarp, układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie połączeń ścieków przykrawędziowych z wpustami, wykonywanie rowu kaskadowego, wykonywanie chodnika, wykonywanie „łapaczy” ścieków, Nasy – profilowanie i zagęszczenie poboczy, humusowanie skarp nasypu, profilowanie skarp i stożków, skarpowanie, gwoździowanie gruntowe skarp, betonowanie pali betonowych, betonowanie elementów ekranów akustycznych, rozbiórka ekranu akustycznego, montaż słupów ekranu akustycznego E-12, wykonywanie rowów odwodnieniowych,

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z czyszczeniem konstrukcji i pracami związanymi z przygotowaniem powierzchni konstrukcji stalowej do zabezpieczenia antykorozji, podwieszaniem deskowania kap chodnikowych na skrzydłach, szalowaniem i dozbrajaniem strefy ustroju nośnego przy dylatacji P13 – sekcja II, przygotowaniem do nasuwania konstrukcji stalowej mostu – spawanie wzmocnień, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację zgrzewalną pod kapy, betonowaniem wnęki dylatacyjnej P13, nasuwaniem konstrukcji stalowej ustroju nośnego  - takt 1;
 • na obiekcie WD-1 montażem zbrojenia kotew na skrzydłach P5, demontażem szalunków pod kapy na skrzydłach P1 i P5, montażem barier energochłonnych SP-06 i barieroporęczy – montaż słupków i prowadnic, montażem krawężników na skrzydełkach P1 i P5, betonowaniem kap na skrzydłach P5, montażem desek na skrzydłach P5, wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej ustroju nośnego, profilowaniem skarp i stożków przed wykonaniem umocnienia, wykonaniem podwalin pod umocnienie stożków P1 i P5;
 • na obiekcie WD-2 kosmetyką betonu schodków – szlifowanie powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic, zasypką fundamentów balustrad oraz skarpowania stożka P1, montażem balustrad na schodkach S2/S1, profilowaniem skarp i stożków przed wykonaniem umocnienia;
 • na obiekcie WD-3A przygotowaniem powierzchni podpór pod malowanie;
 • na obiekcie WD-3B przygotowaniem powierzchni podpór pod malowanie;
 • na obiekcie WD-4 montażem kolektora odwodnieniowego – wpięcie do studni, demontażem deskowania kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, montażem barier energochłonnych SP-06 i barieroporęczy – montaż słupków i prowadnic, wykonaniem powłoki antykorozyjnej betonu podpór i ustroju nośnego - malowanie;
 • na obiekcie WD-5 wykonaniem zasypki P1, deskowaniem – wykonywaniem betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach P5, drenażem pionowym za przyczółkiem P1, wykonywaniem drenażu poziomego za przyczółkiem P1 – obsypka kruszywem, montażem barieroporęczy – montaż prowadnic, montaż krawężników na skrzydłach P5, montażem szalunków pod kapy na skrzydłach P1, betonem podkładowym pod płytę przejściową P1;
 • na obiekcie  WD-6 wykonaniem powłoki antykorozyjnej betonu podpór i ustroju nośnego pod malowanie, profilowaniem podłoża pod płytę przejściową P1 i P4, betonem wyrównawczym pod płytę przejściową P1 i P4, montażem kolektora odwodnieniowego – wpięcie do studni, wykonywaniem stożka – przyczółek P1, montażem zbrojenia płyty przejściowej P4;
 • na obiekcie WD-7  izolacją cienką płyty przejściowej P1, podwieszeniem deskowania kap chodnikowych P2, betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach P2, wykonywaniem desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P2;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 wykonywaniem prac związanych z antykorozją betonu, montażem deskowania kap chodnikowych na skrzydłach, montażem barier i barieroporęczy, antykorozją podpór i ustroju nośnego, montażem desek gzymsowych P1 i P4

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN100,  montaż kanału DN200; DN300, montaż krat żeliwnych na przykanalikach.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F120 i F150 pod słupy oświetleniowe, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe, układanie rury osłonowej DVK 110, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, wykop pod kable oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych  - obwody 2 i 3.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 30.09.2016

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka pasa rozdziału, rozbiórka kruszywa, rozbiórka, stabilizacji, rozbiórka warstwy stabilizowanej cementem,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu - rowy, profilowanie i zagęszczenie poboczy, profilowanie skarp i zagęszczenie podłoża, wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu, profilowanie i zagęszczenie KRZ oraz GWN (profilowanie skarpy), profilowanie skarpy, wykonywanie pasa rozdziału, wykonywanie poboczy – nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, układanie geowłókniny,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, wykonanie przepustu P19A,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy zasadniczej z masy bitumicznej, wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie warstwy odsączającej,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej AC, wykonywanie warstwy wiążącej AC na przejeździe awaryjnym, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA,
 • Roboty wykończeniowe: układanie korytek ściekowych trójkątnych – wykonywanie połączeń, korygowanie korytek, wykonywanie chodnika, humusowanie skarp nasypu, humusowanie rowu, układanie darniny, darniowanie skarp, wykonywanie gwoździ gruntowych, układanie krawężnika, wykonywanie ścieku o zmiennej niwelecie,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 

 • na obiekcie M-1 związane były z przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację zgrzewalną pod kapy, montażem i spawaniem elementów konstrukcji stalowej –D3L, D3P, D2L, D2P, D1L, D1P, montażem odciągów podpory nurtowej, spawaniem styków D3L-D4L, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego pod kapy chodnikowe – sekcja 2, montażem cięgien Macalloy, dostawą elementów konstrukcji stalowej, izolacją arkuszową pod kapy chodnikowe P11 i P13, naprawą powierzchni ustroju nośnego – sekcja 2, pracami antykorozyjnymi konstrukcji stalowej ustroju nośnego – sekcja 2, podwieszeniem szalunków pod kapy chodnikowe;
 • na obiekcie WD-1 wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej ustroju nośnego, przygotowaniem  wykopu pod opornik betonowy umocnienia stożków, kosmetyką betonu kap chodnikowych – szlifowaniem powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic, wykonaniem podwalin pod umocnienie stożków P1 i P5;
 • na obiekcie WD-2 kosmetyką betonu schodków – szlifowanie powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic, wykonaniem podwalin pod umocnienie stożków P1 i P3, przygotowaniem wykopu pod opornik betonowy umocnienia stożków, gruntowaniem powierzchni schodów przed położeniem nawierzchni z żywic, wykonaniem nawierzchni z żywic na ustroju nośnym;
 • na obiekcie WD-3A wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór - malowanie;
 • na obiekcie WD-3B wykonywaniem powłoki antykorozyjnej podpór - malowanie;
 • na obiekcie WD-4 rozbiórką platform z płyt drogowych, kosmetyką betonu schodków – szlifowanie powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic;
 • na obiekcie WD-5 montaż krawężników na skrzydłach P5, montażem zbrojenia kap na skrzydłach P5, montażem zbrojenia płyty przejściowej P5, betonowaniem płyty przejściowej P5, montażem kotew barieroporęczy na skrzydłach P5, montażem desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P5, kosmetyką betonu schodków – szlifowanie powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic, betonowaniem kapy chodnikowej – przyczółek P5;
 • na obiekcie  WD-6 betonem wyrównawczym pod płytę przejściową P1, montażem zbrojenia płyty przejściowej P1, montażem szalunków pod kapy na skrzydłach P4, kosmetyką betonu schodków – szlifowanie powierzchni przed wykonaniem nawierzchni z żywic, montażem podestów pod kapy chodnikowe P1 i P5, montażem desek gzymsowych na skrzydłach;
 • na obiekcie WD-7  śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację zgrzewalną, pracami porządkowymi na ustroju nośnym;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 zbrojeniem kap chodnikowych na skrzydłach – przyczółki P1 i P4, montażem kotew pod bariery i barieroporęcze, betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach – przyczółek P1 i P4, demontażem szalunków, spoinowaniem desek gzymsowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN100,  montaż kanału DN200; DN250;  DN300; DN350, montaż krat żeliwnych na przykanalikach, montaż osadnika „piaskownika” przy studni SD2, montaż włazów na studniach.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F120 i F150 pod słupy oświetleniowe, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe, układanie rury osłonowej DVK 110 i DVK 50, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, demontaż słupów oświetleniowych, przecisk 1X 110 pod ul. Kostrzyńską, wykop pod linie kablowe oświetleniowe, montaż linii kablowej oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych, montaż uchwytów do montowania rury BE50 na WD-4.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 

 

Ostatnio dodane