Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Odhumusowanie – S3, km 292+500 – 292+700
 • Rozbiórka barier energochłonnych – S3, km 287+500 – 287+700
 • Rozbiórka oznakowania pionowego – S3, km 287+500 – 287+700

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop – Węzeł Północ (makroniwelacja terenu pomiędzy DP-2, DP-1, DK-32), Rowy: S3 km 291+250 – 291+300, 298+800 – 298+850, 297+400 – 297+450, 298+000 – 298+050
 • Nasyp –S3, km 287+200-288+650, DL-3 km 0+340 – 0+420, DL-3 0+750 – 803,95, S3 km 293+600 – 293+800, droga Z-R km 1+200 – 1+500, MOP – łącznica wjazdowa, S3 km 292+000 -294+000
 • Profilowanie i zagęszczenie warstw nasypowych – ul. Kętrzyńska km 0+800 – 1+142.61, DP-3 km 0+280 – 0+550, S3 km 293+600 – 293+800
 • Wymiana gruntu – S3, km 292+600 -292+700

PODBUDOWY

 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S-3 w km 289+200 – 289+750, DP-3 0+550 – 0+850, ul. Kętrzyńska km 0+800

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-10A, WD-11A, PG-12A, WS-13A, PG-22A, PG-23A, P-19a
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-10A, WD-11A, PG-12A, WS-13A, PG-22A, PG-23A, P-19a, P-22, P-24
 • Betonowanie – WD-9B, WD-9C, WS-13A, PG-23A, PZ-06, PZ-08, P-19a, P-24
 • Zasypka (pospółka) – WZ-1, PG-24A, PZ-06, P-20, P-24, Przepust pod DW 279
 • Zasypka (keramzyt)
 • Wykop pod konstrukcję w drodze serwisowej  – PZ-06
 • Montaż przepustu – P-25
 • Montaż konstrukcji stalowych – PZ-08
 • Formowanie ławy pod konstrukcję w drzodze serwisowej PZ-08

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3
 • Usunięcie kolizji napowietrznej linii SN –  km 294+700
 • Usunięcie kolizji gazu – S3, km 294+250 (wysokie ciśnienie), Węzeł Zielona Góra Północ (średnie ciśnienie)

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 35,49%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 21,07%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:13,15 %

Stan na 30.09.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Częściowa rozbiórka tymczasowego zjazdu – S3, km 288+580L

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop – węzeł Zielona Góra Południe; DP-2; łącznica węzła Zielona Góra Północ; DP-2 w km 0+050 – 0-220; Rowy: S3 km S-3 295+750 – 295+800; km 295+300 – 295+350; 295+700 – 295+750; 295+250 – 295+300; 292+360 – 292+500; 295+200 – 295+250
 • Nasyp – S-3 km 293+600 – 293+800; DK-32; DP-2; km 292+000 – 292+700; węzeł Zielona Góra Południe; łącznica węzła Zielona Góra Północ; DK-32 w km 0+750 – 0+950; S-3 292+500 – 292+700; 292+950 – 292+000
 • Profilowanie i zagęszczenie warstw nasypowych – S-3 km 293+600 – 293+800; km 292+500 – 292+700; 298+950 – 299+350; łącznica węzła Zielona Góra PN; Dk-32 w km 0+000 – 0+220, DL-3 w km 0+500 – 0+750, DL-2 w KM 0+000 – 0+316
 • Wykonanie skarp – S-3 291+950 – 292+050
 • Wykonanie napraw ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem –  S-3 km 288+600 – 289+750, DP-3 km 0+050 – 0+220, DP-2 km 0+750 – 0+950
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S-3 w km 288+200 – 288+560
 • Wykonanie warstwy technologicznej z KSŁM – S3 km 288+600 – 289+300; DK-32 0+520 – 0+800 L+P

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-10A, WD-11A, WS-13A, PZ-06, P-21
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-10A, WD-11A, WS-13A, PZ-06,     P-21
 • Betonowanie – WD-10A, PG-12A, PG-23A, PZ-06
 • Zasypka (pospółka) – PG-12A, WS-13A, PG-24A, P-23
 • Montaż belek
 • Montaż kotew – PZ-06
 • Układanie geosyntetyków
 • Układanie geokompozytu
 • Wykop pod przepust Fi 2000 i konstrukcję w drodze serwisowej
 • Wykonanie ławy pod przepust – P-21, P-26
 • Montaż konstrukcji stalowej – PZ-08
 • Wyciąganie ścianek szczelnych – PG-24A
 • Demontaż rozparć – PG-24A
 • Wymiana kruszywa ławy przepustu – P-21
 • Montaż prefabrykatów przepustu – P-21
 • Montaż świetlika – P-25
 • Montaż geosiatek – P-25
 • Wykonanie wykopu pod ławę przepustu – P-26
 • Montaż progu betonowego – P-26

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3 km 299+260 – 299+305; 2.240 – H2.33, 2.239-H2.32, 2.238-H2.31, 2.237-H2.30; S3 km 294+320 – 294+440; 2.181 – G1.8, 2.182-G1.8a, 2.184-G1.25, 2.185-G1.26; S3 km 294+470 – 294+500; 2.186-G1.27, 2.187 – G1.28; S3 km 298+930 – 299+930 – 299+235; H3.2 – H3.1, 2.226-H2.1, H1.6-H1.5
 • Usunięcie kolizji gazu – S3, km 294+250 (wysokie ciśnienie), Węzeł Zielona Góra Północ (średnie ciśnienie)

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 36,97%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 21,07%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:14,10 %

Ostatnio dodane