Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2016

W okresie sprawozdawczym występowały umiarkowane warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. układanie warstwy ścieralnej na brakujących odcinkach trasy głównej, DW 137 i DZ-3, roboty wykończeniowe drogowe, mostowe i branżowe.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Likwidacja drogi technologicznej
 • - od PG-3 do km 5+400

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Demontaż istniejącego oznakowania pionowego

    - cała budowa

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie rowów

    - km 5+500 – 5+872 str.P

 • Mechaniczne usuwanie nadmiaru gruntu poboczy i pasa rozdziału

    - km 1+750 – 6+370

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 • Regulacja wysokościowa studni drenarskich

    - km 5+700 – 6+150 (pas rozdziału)

PODBUDOWY

 • Skropienie podbudowy z KŁSM

    - DZ-3 km 0+020 – 0+125,90    

 • Oczyszczanie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 5+000 – 6+370
    - istniejące łącznice Węzła Nietoperek   

 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z KŁSM

    - DZ-3 km 0+000 – 0+100

 • Skropienie w-wy wiążącej

    - istniejąca S3 km 5+000 – 6+370
    - istniejące łącznice Węzła Nietoperek

NAWIERZCHNIE

 • Uzupełnianie nawierzchni z brukowej kostki kamiennej

    - ul. Malczewskiego (zjazd na stację paliw)

 • Regulacja umocnienia z kostki brukowej przy wpustach deszczowych

    - istniejąca S3 km 4+300 – 6+100 str. L

 • Układanie w-wy ścieralnej SMA 8

    - istniejąca S3 km 4+400 – 4+470
    - WM-3 km 0+235 – 0+619,79
    - WM-2 km 0+000 – 0+110   
    - WM-4 km 0+000 – 0+080
    - WM-4 km 0+270 – 0+403,84

 • Układanie w-wy ścieralnej SMA 11   

    - istniejąca S3 km 4+300 – 4+400
    - istniejąca S3 km 4+470 – 5+750
    - istniejąca S3 km 5+950 – 6+370
    - istniejące łącznice Węzła Nietoperek
    - DZ-3 km 0+020 – 0+125,90

 • Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

    - DW 137 (chodnik)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp i rowów

    - km 5+500 – 5+800 str. P

 • Umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym wraz z płytkami na skarpach

    - DW 137 km 0+171 – 0+214
    - km 5+802 – 5+872

 • Umocnienie skarpy narzutem kamiennych (otoczak)

    - km 0+620

 • Umocnienie skarpy na przepuście

    - droga czołgowa km 0+020

 • Humusowanie terenów zielonych – likwidacja tymczasowego zjazdu

    - DW 137 (pas rozdziału między jezdnią a chodnikiem)

 • Koszenie traw

    - km 0+000 – 2+380
    - między WG-1 a WG-2
    - DW 137 (przy rondach R1 i R2)
    - Węzeł Międzyrzecz

URZĄDZENIA BRD

 • Wykonanie oznakowania poziomego z taśm wtapianych

    - istniejąca S3 km 5+950 – 6+000
    - istniejące łącznice Węzła Nietoperek
    - WM-3 km 0+235 – 0+619,79
    - WM-2 km 0+000 – 0+110   
    - WM-4 km 0+000 – 0+080
    - WM-4 km 0+270 – 0+403,84

 • Montaż ogrodzenia – prace porządkowe

    - km 3+127 – rondo R1

 • Montaż ogrodzenia – prace przygotowawcze

    - przy WN-2
    - km 5+500 – 5+800 str. P
    - od MD-1 do PP-2

 • Montaż ogrodzenia – prace wykończeniowe

    - km 1+700 – 6+370 str. P i L

 • Montaż furtek ogrodzenia

    - cała budowa

 • Montaż barier energochłonnych

    - istniejąca S3 km 4+300 – 4+800 (pobocze i pas rozdziału)
    - istniejąca S3 km 4+300 – 6+370 str. L
    - istniejąca S3 km 5+200 – 6+200 str. L i P
    - km 5+200 – 6+130 (pas rozdziału)

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie obrzeży betonowych 

    - DW 137

ROBOTY MOSTOWE

 • Umocnienie skarp i pasa rozdziału betonowa  kostką brukową

    - WD-3 (między obiektami istniejącym a nowowybudowanym)

 • Umocnienie skarpy przy wieńcu kostką kamienną

    - PG-3

 • Demontaż prowadnic istniejących barier energochłonnych

    - istniejący obiekt MD-1

 • Montaż prowadnic istniejących barier energochłonnych

    - istniejący obiekt MD-1

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż włazów na studniach kanalizacji deszczowej

    - DW-137

 • Montaż wylotów betonowych na skarpie

    - km 5+700 – 6+050

 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Prace monterskie przy słupach oświetleniowych

    - Węzeł Międzyrzecz

 • Montaż słupów oświetleniowych

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych

    - Węzeł Międzyrzecz

 • Prace monterskie wraz z pomiarami obwodów przy słupach oświetleniowych

    - Węzeł Międzyrzecz

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    73,89 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    81,09 %

 

Stan na 31.10.2016

W okresie sprawozdawczym występowały umiarkowane warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, elektroenergetycznych i zieleni drogowej. Wykonywano m. in. wprowadzenie organizacji ruchu, roboty wykończeniowe drogowe, prace monterskie przy słupach oświetleniowych oraz nasadzenia zieleni drogowej.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Likwidacja drogi technologicznej

    - od MD-1 do PP-2
    - od PG-3 do km 5+500

 • Wprowadzenie organizacji ruchu

    - km 4+300 – 6+370

 • Prace porządkowe

    - DW 137

 

ROBOTY DROGOWE
PODBUDOWY

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem z warstwą zabezpieczającą z kruszywa

    - droga czołgowa km 0+020 – 0+060

 

NAWIERZCHNIE

 • Przygotowanie pod zabudowę pasa rozdziału betonową kostką brukową

    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4 

 • Układanie betonowej kostki brukowej – zabudowa pasa rozdziału

    - WM-3, WM-4

 • Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

    - DW 137 (chodnik)

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp i rowów

    - km 5+550 – 5+800 str. P

 • Umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym wraz z płytkami na skarpach

    - istniejąca S3 km 2+030 – 2+130
    - droga czołgowa km 0+020 – 0+036 str.L
    - km 5+300 – 5+320

 • Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamienna kostką brukową

    - km 3+127,85

 • Umocnienie rowu kamienną kostką brukową przy wylocie przepustu

    - km 3+127,85

 • Humusowanie rowów

    - DW 137
    - WM-3, WM-4 (połączenie z rondem R2)

 • Koszenie traw

    - cała budowa

 

URZĄDZENIA BRD   

 • Montaż ogrodzenia – prace przygotowawcze

    - przy PP-2 str. L i P
    - przy PG-3 str. L i P
    - od WD-3 do PG-3 str. P

 • Montaż ogrodzenia - wykończeniowe

    - cała budowa

 • Montaż ogrodzenia

    - km 3+600 – 3+900 str. P
    - od km 5+400 – WD-3 str. P
    - przy MD-1
    - od WD-3 do PG-3 str. P
    - przy PP-2 i PG-3 str. L i P
    - km 2+680 – PP-2 str. P

 • Montaż barier energochłonnych

    - km 1+652 – 1+745
    - km 4+245 – 4+338 (przejazdy awaryjne)
    - km 5+200 – 6+200 (pas rozdziału)

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych 

    - DW 137 km 0+430 – 0+450

 • Ustawianie obrzeży betonowych

    - DW 137 km 0+430 – 0+450

 

ROBOTY MOSTOWE

 • Odtworzenie kostki brukowej na stożku istniejącego obiektu

    - istniejący obiekt MD-1 (od str. Gorzowa)

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Prace monterskie przy słupach oświetleniowych

    - Węzeł Międzyrzecz

 • Przebudowa istniejącej linii oświetleniowej

    - DW 137

 

ZIELEŃ DROGOWA

 • Nasadzenie zieleni drogowej

    - DW 137
    - rondo R1 i R2

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    75,58 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    82,03 %

Ostatnio dodane