Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Prace porządkowe
 • Odhumusowanie – DS.-10, km 3+100 – 3+150

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop – Węzeł Zielona Góra Północ, S3, km 297+300 – 297+450, Rowy: S3, km 296+100 – 296+250
 • Nasyp – Z-R, km 1+200 – 1+549.47; DL-3, DL-4, S3, km 297+150 – 297+300
 • Wykonanie skarp – S3, km 294+900 – 295+100, 296+000 – 296+350
 • Profilowanie i zagęszczenie warstw nasypowych – DL-3, DL-4, Z-R
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S3, km 293+380 – 293+700, DL-2, km 0+060 – 0+316,80, Z-R, km 0+500 – 0+700, ul. Kętrzyńska, km 0+400 – 0+600
 • Wykonanie warstwy technologicznej z KSŁM – DK-32, km 0+000 – 0+180, 0+540-0+700, S3, km 291+450 – 291+900, 294+950 – 295+100
 • Zagęszczenie i profilowanie warstwy technologicznej z KŁSM – S3, km 297+850 – 298+850, 297+850 – 298+500, DK-32, km 0+540 – 1+ 077
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – S3, km 295+400 – 295+700, DS.-10, km 1+500 – 2+000

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-11A, WS-13A, Pz-06, P-19
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-11A, WS-13A, PG-24A, Pz-06, P-19
 • Betonowanie – WD-9B, WD-9C, Pz-06
 • Beton podkładowy pod płyty najazdowe – PG-12A
 • Skuwanie płyty najazdowej – WD-10
 • Zasypka (pospółka) – WS-13A
 • Instalacja ścianek szczelnych – Pz-08
 • Izolacja przyczółków - WD-9B, WD-9C
 • Wykonanie ławy z kruszywa – Pz-08, P-19
 • Montaż podparcia pod poprzecznice – WD-9B, WD-9C, WD-11A
 • Montaż konstrukcji stalowej nad S3 –  PZ-06
 • Montaż przepustu z prefabrykatów – P-19
 • Układanie geosyntetyków – P-23, P-25

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 288+570 – 299+020
 • Likwidacja starego gazociągu z zagęszczeniem gruntu – Węzeł Zielona Góra Północ

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 38,45%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 22,22%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:14,35 %

Stan na 31.10.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej – S3, km 286+043-286+135, 287+280 – 287+650, 291+400 – 291+700
 • Rozbiórka istniejącej podbudowy z KŁSM – S3, km 290+050 – 290+380

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop – trasa główna S3 - rowy
 • Nasyp – S3, km 292+000 – 292+300, 292+500 – 292+700, 293+350 – 293+400, 298+980 – 299+350
 • Wykonanie zjazdów – DS.-10
 • Naprawa uszkodzeń skarp po opadach – S3, km 288+220 – 288+550, 289+800 – 290+300, MOP Racula
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S3, km 297+100 – 297+440, DL-3 km 0+060 – 0+280, DL-4, km 0+400-0+680
 • Wykonanie warstwy technologicznej – S3, km 288+220 – 289+700, 297+050 – 297+440, 298+950 – 299+150
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – S3, 296+400 – 297+ 050, 297+400 – 297+700, 297+850 – 298+800
 • Skroplenie podbudowy z KŁSM – S3, km 294+950 – 296+800
 • Skropienie I w-wy podbudowy zasadniczej – S3, km 294+960 – 296+810
 • Skropienie II w-wy podbudowy zasadniczej – S3, km 294+950 – 296+800
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3, km 294+960 – 295+810
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej – S3, km 294+970 – 295+800

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-11A, PG-24A, PZ-06, PZ-08, P-19
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-11A, PG-24A, PZ-06, PZ-08, P-19
 • Betonowanie – PG-24A, PZ-06, PZ-08
 • Beton wyrównawczy – PZ-08 , P-19
 • Prace przygotowawcze do montażu przepustu – P-26
 • Zasypka – WZ-1, PZ-06
 • Izolacja cienka przyczółków – WZ-1
 • Wykonanie ławy pod konstrukcje stalową – PZ-08
 • Montaż konstrukcji stalowej nad S3 –  PZ-06, PZ-08
 • Wyciąganie ścianek szczelnych – WD-11A, PZ-06
 • Wykop – WD-9B, WD-9C,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 291+990 – 292+115

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 39,94%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 22,22%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:14,95 %

 

Ostatnio dodane