Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.11.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych i zieleni drogowej. Wykonywano m. in. likwidację drogi technologicznej, profilowanie poboczy, roboty wykończeniowe drogowe, montaż płotków naprowadzających dla płazów oraz nasadzenia zieleni drogowej i ozdobnej.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Likwidacja drogi technologicznej

    - od MD-1 do PP-2

 • Prace porządkowe

    - pod MD-1, WD-2, WD-3, PG-3

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie poboczy

    -DZ-3

 

NAWIERZCHNIE

 • Wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej – przebudowa drogi czołgowej

    - droga czołgowa

 • Przygotowanie pod zabudowę pasa rozdziału betonową kostką brukową

    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

 • Układanie  betonowej kostki brukowej – zabudowa pasa rozdziału

    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

 • Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej na drodze czołgowej

    - droga czołgowa

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Plantowanie i humusowanie terenów zielonych po rozbiórce drogi technologicznej

    - przy MD-1

 • Humusowanie terenów płaskich

    - przy MD-1 (wokół stożka P10)

 • Umocnienie rowu i skarpy płytami ażurowymi

    - przy WD-3

 • Umocnienie rowu kamienną kostką brukową przy wylocie przepustu

    - km 3+127,85

 • Humusowanie terenów zielonych po rozbiórce drogi technologicznej

    - od MD-1 do PP-2

 • Koszenie traw

    - cała budowa

 

URZĄDZENIA BRD   

 • Montaż ogrodzenia

    - przy WD-2 (wokół stożka P3)
   

 • Montaż ogrodzenia - wykończeniowe

    - cała budowa

 • Montaż furtek ogrodzenia

    - cała budowa

 

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów

    - km 2+280 – 2+380 str. L

 

ZIELEŃ DROGOWA

 • Nasadzenie zieleni drogowej

    - rondo R1 i R2

 • Ściółkowanie – rozrzucenie kory wokół roślin

    - ronda R1 i R2

 • Nasadzenie zieleni ozdobnej

    - rondo R2

 • Układanie maty antychwastowej

    - ronda R1 i R2

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    77,17 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    82,23 %

Stan na 30.11.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych, mostowych, sanitarnych i zieleni drogowej. Wykonywano m. in. prace porządkowe, likwidację tymczasowego oznakowania, roboty wykończeniowe drogowe, montaż płotków naprowadzających dla płazów oraz pielęgnację zieleni ozdobnej.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Likwidacja tymczasowego oznakowania

    - cała budowa

 • Prace porządkowe

    - cała budowa

 

ROBOTY DROGOWE
NAWIERZCHNIE

 • Oczyszczanie nawierzchni z grysu po układaniu SMA – przebudowa drogi czołgowej

    - cała budowa

 • Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w pasach rozdziału – uzupełnienie spoin     piaskiem

    - WM-3, WM-4

 

 • Układanie  betonowej kostki brukowej – zabudowa pasa rozdziału

    - WM-1, WM-2

 • Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej na drodze czołgowej

    - droga czołgowa


ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie terenów płaskich

    - DW 137 przy zapleczu budowy

 • Umocnienie rowu i skarpy płytami ażurowymi

    - przy WD-3

 • Umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym wraz z płytkami na skarpach

    - przy PG-3 – km 2+130

 • Koszenie traw

    - cała budowa

 

URZĄDZENIA BRD       

 • Montaż ogrodzenia – prace wykończeniowe

    - cała budowa

 

ROBOTY INNE

 • Montaż płotków naprowadzających dla płazów – prace wykończeniowe

    - km 2+280 – 2+380 str. L
    - km 2+680 – 2+780 str. P

 

ROBOTY MOSTOWE

 • Podłączanie sączków do istniejącego kolektora

    - istniejący obiekt WD-2

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Obniżenie piaskownika przy wylocie do studni wpadowej

    - istniejąca S3 km 2+130

 

ZIELEŃ DROGOWA

 • Ściółkowanie – rozrzucenie i uzupełnienie kory wokół roślin

    - ronda R1 i R2

 • Pielęgnacja zieleni ozdobnej

    - rondo R1 i R2

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    78,75 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     78,45 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    82,98 %

Ostatnio dodane