Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.11.2016

W okresie od 01 do 15 listopada 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły mgliste i pochmurne z opadami  deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: prace rozbiórkowe istniejącej ul. małyszyńskiej,
 • Roboty ziemne: wykonanie rowu – wykop (wywóz materiału), profilowanie i podłoża pod pobocze, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie i zagęszczenie nasypu, profilowanie skarpy i półki skarpowej (wywóz materiału nieprzydatnego), profilowanie i zagęszczenie skarp, poboczy oraz pasa rozdziału, zagęszczenie warstwy odsączającej przez warstwę z gruntu stabilizowanego cementem, profilowanie przeciwskarpy, korytowanie/wymiana gruntu – wywóz materiału, wykonywanie stabilizacji,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego, obrukowanie wlotów przepustu P5, wykonywanie drenażu w pasie rozdziału,
 • Podbudowy: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z kruszywa pod korytka ściekowe trójkątne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne, wykonanie pobocza z kruszywa, wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej, profilowanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa,
 • Nawierzchnie: układanie warstwy wiążącej, wykonywanie warstwy wiążącej,
 • Roboty wykończeniowe: układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie połączeń ścieków przykrawędziowych trójkątnych z wpustami,  wykonanie gwoździ gruntowych na odcinku 6a, wykonywanie umocnienia rowów elementami betonowymi, profilowanie terenu zielonego, układanie geokraty na nasypie, wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie rowu umocnionego pomiędzy łącznicami N5 i N6,
 • Ekrany akustyczne: wykonywanie ekranów akustycznych E-9a, E-9b, E-9c, E-12 – prace porządkowe,
 • Elementy ulic: montaż krawężnika,
 • Urządzenia BRD: prace przygotowawcze do budowy ogrodzenia, budowa

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 • na obiekcie M-1 związane były z naprawą powierzchni ustroju nośnego – sekcja 2, pracami wykończeniowymi i porządkowymi po montażu konstrukcji stalowej, opuszczeniem konstrukcji stalowej – podpora F6, pracami przygotowawczymi do montażu cięgien Macalloy, montażem krawężników na ustroju nośnym F9-F11, montażem desek gzymsowych, profilowanie skarpy brzegu rzeki pod umocnienie materacem gabionowym, demontażem podestów pod kapy chodnikowe, montażem podbitki pod deski gzymsowe – rozpoczęcie montażu desek gzymsowych, przygotowaniem ciosów podłożyskowych do montażu łożysk – sekcja I, przygotowaniem powierzchni antykorozji stali wywinięć na pasach górnych i malowanie styków wewnętrznych i zewnętrznych, prostowaniem prętów ścianki zaplecznej, podwieszaniem szalunków kap chodnikowych P8-P9, naprawą powierzchni ustroju nośnego F8-F9, układaniem drogi dojazdowej z płyt, zbrojeniem ścianki zaplecznej P1, przygotowaniem do rozbiórki PN-1, rozbiórką cięgien PN-1, zbrojeniem 27 fazy ustroju nośnego, betonowaniem 27 fazy ustroju nośnego, prefabrykacją i montażem szalunków przęsła nurtowego, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, dostawą szalunków ustroju nośnego przęseł P1-P4 oraz przęsła nurtowego – rozpoczęcie prefabrykacji szalunków, zbrojeniem kap chodnikowych, ustawieniem szalunku przesuwnego i wykonaniem wybitki segment 27, rozładunkiem transportu szalunków przęseł P1-F4 i organizacja placu budowy, spawaniem kotew, montażem wpustów i sączków ustroju nośnego – sekcja 2 segment 27, przejazdem szalunku przesuwnego – faza 27, montażem szalunków ustroju nośnego – przęsło P1-F2, antykorozją betonu podpór, rozpoczęciem montażu barieroporęczy F11-P13, montażem barieroporęczy przęsła F11-P13, umocnieniem brzegu rzeki materacem gabionowym;
 • na obiekcie WD-1 profilowaniem stożków;
 • na obiekcie WD-2 wykonaniem umocnienia stożka przyczółka P1, montaż obrzeży na stożku P3; na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 profilowaniem skarp i stożków przed wykonaniem umocnienia, zasypką i profilowaniem skarp – przyczółek P1, wykonywaniem pasa rozdziału – nasyp wraz z profilowaniem;
 • na obiekcie WD-5 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie  WD-6 wykonaniem betonu podkładowego pod kapy chodnikowe i krawężniki zanikające – podpora P4, montażem deskowania betonu podkładowego kap chodnikowych – przyczółek P4, montażem deskowania i zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, montażem krawężników na skrzydłach P1 i P4 – krawężnik zanikający, montażem kotew krawężników, montażem kotew barier energochłonnych, betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
 • na obiekcie WD-7  montażem schodów skarpowych i obrzeży betonowych, umocnieniem stożka kostką betonową P1, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonywaniem szalunków pod beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe – przyczółek P1, betonem wyrównawczym pod kapy chodnikowe i krawężnik zanikający – przyczółek P1, wyciągnięciem ścianek tymczasowych – przyczółek P1;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż krat żeliwnych na przykanalikach i wpustach deszczowych, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, DN300, DN350, wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, korytowanie pod stabilizację, układanie stabilizacji.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F150 i F150/43 pod słupy oświetleniowe, układanie rur osłonowych DVR 50 i DVK 110, montaż linii kablowej oświetleniowej, wykopy pod linie kablowe oświetleniowe, zasypanie i zagęszczenie wykopów, przewiert 1xfi110 przez skarpę na łącznicy N1.
 • Roboty teletechniczne – montaż kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna, montaż studni kablowych, montaż rur osłonowych, prace porządkowe – wyprawianie studni – prace przygotowawcze do budowy kanalizacji pierwotnej, prace przygotowawcze do montażu kanalizacji wtórnej łącznie z wiązką mikrorurek, próba wciągania kanalizacji wtórnej łącznie z wiązką mikrorurek (zakończona niepowodzeniem).

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 67,03 %

Stan na 30.11.2016

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka łącznicy S2 i pasa włączenia – kruszywo, stabilizacja, pobocza, rozbiórka barier na łącznicy S2 i pasie włączenia, frezowanie nawierzchni łącznicy S2 i pasa włączenia,
 • Roboty ziemne: wykonanie rowu – wykop, profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz nasyp z dokopu, profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, profilowanie skarpy nasypu, zagęszczenie warstwy odsączającej przez warstwę z gruntu stabilizowanego cementem, profilowanie półki, profilowanie i zagęszczenie nasypu, wykonywanie poboczy i pasa rozdziału, montaż geokraty na skarpie nasypu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie drenażu na przejeździe awaryjnym PA-1, wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, wykonywanie obrukowania przepustu P3 i P4, wykonywanie fundamentów pod obrukowanie przepustu P12, P13 i P14,
 • Podbudowy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne, profilowanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa, wykonywanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, stabilizacja cementem, wykonywanie warstwy kruszywa, układanie warstwy kruszywa 2/8 w zbiorniku,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej, skropienie warstwy wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej SMA, układanie warstwy ścieralnej SMA,
 • Roboty wykończeniowe: układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie umocnienia rowów elementami betonowymi, wykonywanie rowu umocnionego Wg KPED 01.37, wykonywanie odwodnienia ACO, humusowanie skarpy, odcięcie wlotu i wylotu przecisku dla zwierząt, wykonywanie umocnień dna i skarp rowu, układanie wylotów drenażu, humusowanie i skarpowanie wyspy w rondzie, humusowanie pasa rozdziału,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: montaż krawężnika,
 • Urządzenia BRD: prace przygotowawcze do budowy ogrodzenia, budowa ogrodzenia, wykonywanie barier na najazdach obiektu WD-2.  

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na

 • obiekcie M-1 związane były z montażem cięgien Macalloy, montażem desek gzymsowych, demontażem szalunków deski gzymsowej (lewej) F11-P13, przygotowaniem ciosów podłożyskowych do montażu łożysk – sekcja I, przygotowaniem powierzchni antykorozji stali do malowanie styków i wywinięć wewnętrznych, spawaniem blach do montażu szalunków, montażem szalunków ustroju nośnego – przęsła P1-F4, antykorozją betonu podpór, montażem szalunków na przęśle nurtowym F4-P5, przygotowaniem zbrojenia ścianki zaplecznej P1, wypalaniem Larsenów – podpory F5-F6, szlifowaniem ustroju wewnątrz konstrukcji stalowej, czyszczeniem konstrukcji stalowej, przygotowaniem elementów do betonowania (diabełki, prowadnice), frezowaniem powierzchni betonu ustroju – przęsła F7-F9, betonowaniem ustroju nośnego P1-P4, montażem kolektora odwodnieniowego – sekcja 2, wyciąganiem ścianek szczelnych na wysokości placu nasuwczo – montażowego, wykonaniem umocnienia z gabionów, sprzątaniem placu budowy po montażu konstrukcji stalowej, montażem szalunku ścianki zaplecznej, wykonaniem wybitki szalunku przejezdnego, zbrojeniem kap chodnikowych, pracami porządkowymi na ustroju nośnym – udrażnianiem sączków, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego pod kapy chodnikowe, betonowaniem kapy chodnikowej prawej – przęsło F10-F11, przygotowaniem zbrojenia do montażu ustroju nośnego – przęsła P1-F4, montażem łożysk na podporze F4 - sekcja 1, montażem kotew pod bariery i barieroporęcze;
 • obiekcie WD-1 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-2 wykonaniem umocnienia stożka przyczółka P1 i P3;
 • obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-4 zasypką i profilowaniem skarp – przyczółek P7;
 • obiekcie   WD-5 profilowanie stożka przyczółka P5;
 • obiekcie  WD-6 montażem deskowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory P4, montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P4, montażem krawężników na skrzydłach P1 i P4 – krawężnik zanikający, montażem kotew barier energochłonnych, betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach podpory P4, izolacją termozgrzewalną na ustroju nośnym, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację arkuszową, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację arkuszową;
 • na obiekcie WD-7  umocnieniem stożka kostką betonową P2,  przygotowaniem kap do betonowania – przyczółek P1, betonowaniem kap – przyczółek P1, zbrojeniem kapy chodnikowej na skrzydłach podpory P1, montażem krawężnika P1;
 • obiekcie WD-8 nie prowadzono robót; na obiekcie WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, DN250, DN300, wraz z podsypką, obsypką i zasypką, roboty przygotowawcze pod montaż odwodnienia liniowego, korytowanie pod odwodnienie liniowe, montaż studni STW3 wraz z piaskownikiem wstępnym, przygotowanie podłoża pod betonowanie  - odwodnienie liniowe, montaż pierścienia odciążającego płyty pokrywowej i kraty żeliwnej na przykanalikach, betonowanie fundamentu pod odwodnienie liniowe, montaż prefabrykatów odwodnienia liniowego – betonowanie obudowy, montaż włazów żeliwnych na wpustach deszczowych oraz na studniach.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F150/43 pod słupy oświetleniowe, układanie rur osłonowych DVR 50 i DVK 110, montaż linii kablowej oświetleniowej, wykopy pod linie kablowe oświetleniowe, ułożenie kabli oświetleniowych do zasilania opraw oświetleniowych w obiektach WD-3a i WD-3b, wciąganie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 do rur osłonowych.
 • Roboty teletechniczne – montaż kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna, wciąganie kanalizacji wtórnej 3xfi40 oraz wiązki mikrorurek, montaż studni kablowych, prace przygotowawcze – rozwożenie studni SKR-2, wykonywanie przewiertu sterowanego, wykonywanie przejścia przewiertem sterowanym.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 67,64%

 

Ostatnio dodane