Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.11.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – KADO – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych - S3, km 286+043 – 299+350
 • Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu WZ-1
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa – S-3, km 287+480 – 287+700, 291+600
 • Rozbiórka istniejącej stabilizacji – S3, km 286+043 – 286+135, 290+000 – 292+380
 • Rozbiórka oporników betonowych z ławą betonową – DL-4, km 0+000 – 0+300 (istniejąca jezdnia), S3, km 287+170 – 287+420, 287+600 – 287+700
 • Rozbiórka korytek betonowych – S3, km 287+600 – 287+700, DL-4, km 0+050 – 0+150
 • Rozbiórka barier energochłonnych - S3, km 287+600 – 287+700

ROBOTY ZIEMNE

 • Skarpowanie – łącznica wjazdowa i wyjazdowa MOP Racula
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem – S3, km 291+950 – 292+360
 • Naprawa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – DP-3, km 0+280 – 0+420

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp wykopu –  S3, km 286+043 – 286+135

WARSTWA TECHNOLOGICZNA

 • Wykonanie w-wy technologicznej –  S3, km 291+400 – 291+900, 298+950 – 299+350

PODBUDOWA Z KŁSM

 • Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM –  S3, km 297+440 – 298+200

PODBUDOWY

 • Skropienie podbudowy z KŁSM – S3, km 297+510 – 297+750, 297+840 – 298+850,
 • Skropienie I w-wy podbudowy zasadniczej S3, km 297+840 – 298+850
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - S3,km 297+840 – 298+710
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3, km 297+830 – 298+670

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-11A, PG-12A, PZ-08
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-11A, PG-12A, PZ-08
 • Betonowanie –  WD-9B, WD-9C, WD-11A, PG-12A, PZ-08
 • Układanie geosiatki – P-21
 • Zasypka – WZ-1, PZ-06, P-19, P-21
 • Izolacja cienka przyczółków – P-19
 • Montaż konstrukcji stalowej nad S3 –  PZ-08
 • Wykonanie ławy z kruszywa pod konstrukcję stalową – PZ-06
 • Wyciąganie ścianek szczelnych – PZ-06, P-22

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, 298+940 – 299+235
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Kętrzyńska
 • Próba szczelności kanalizacji sanitarnej – ul. Kętzryńska

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 41,65%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 22,22%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:15,05 %

 

Stan na 30.11.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350
 • Rozbiórka przepustu – DP-2, km 0+200
 • Wykonanie bypassa – Węzeł Zielona Góra Południe
 • Wykonanie zjazdu – S3, km 293+130 – 297+440

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop  – S3, km 293+050 – 293+180, 294+800 – 294+950
 • Skarpowanie nasypu – S3, km 293+800 – 294+200
 • Wykonanie nasypu – S3, km 287+850 – 287+950, 288+170 – 288+200, ul. Kętrzyńska 0+380 – 0+400
 • Wymiana gruntu – S3, km 289+780 – 290+200
 • Wykonanie materaca gr. 50 cm – S3, km 289+780 – 290+090

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S3, km 286+043 – 286+150, 293+000 – 293+315,6, 294+800 – 294+940, 288+200 – 294+600 (punktowo przy studzienkach wpustowych)
 • Naprawa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – Węzeł Zielona Góra Północ (DK-32, DP-3)

WARSTWA TECHNOLOGICZNA

 • Wykonanie w-wy technologicznej –  S3, km 294+000 – 294+800, 298+950 – 299+350

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Wykonanie ścieku z pref. elementów bet. – S3, km 295+900 – 296+000 

NAWIERZCHNIE

 • Wykonanie warstwy wiążącej – S3, km 296+600 – 297+010, 297+550 – 297+770

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, PZ-08, P-25.1
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, PZ-08, P-25.1
 • Betonowanie –  WD-9B, WD-9C, PZ-08, PZ-08
 • Beton ochronny płyty przejściowej – PG-22a, PG-23a, PG-24a
 • Rozdeskowanie ustroju nośnego – WS-13a
 • Zasypka – WZ-1, WD-9B, WD-9C, P-26a
 • Izolacja cienka – WZ-1, WD-9B, WD-9C, PZ-08
 • Montaż konstrukcji stalowej nad S3 –  PZ-06, PZ-08
 • Wykonanie podbudowy pod przepust fi 2000 – PZ-06, P-26
 • Wykonanie iniekcji rys - WD-9B, WD-9C

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 287+518 – 287+790, 299+170 - 299+200
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – ul.Kętrzyńska 0+095 – 0+115, 0+205
 • Kanalizacja teletechniczna – S3, km 293+340 – 294+700

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 42,90%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 28,63%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:15,70 %

Ostatnio dodane