Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.12.2016

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika,
 • Roboty przygotowawcze: wywóz humusu, demontaż barier ochronnych, frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozbiórka podbudowy z kruszywa,
 • Roboty ziemne: wykonanie rowu – wykop, profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz nasyp z dokopu, profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, profilowanie i zagęszczenie skarpy nasypu (GWN), profilowanie półki, wymiana gruntu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, wykonanie drenażu pod rowem,
 • Podbudowy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne, wykonanie podbudowy z BA AC22P gr.9 cm, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie powierzchni płaskich profilowanie i humusowanie terenów płaskich, humusowanie pasa rozdziału, układanie siatki stalowej i maty antyerozyjnej na skarpie 6b łącznicy C6, plantowanie humusu – tereny płaskie, odhumusowanie poboczy, rozbiórka ścieków trójkątnych,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: prace wykończeniowe związane z budową ogrodzenia, montaż barier energochłonnych, montaż siatki dogęszczającej.  

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 

 • na obiekcie M-1 związane były z montażem oraz zakończeniem montażu cięgien Macalloy, prace porządkowe po montażu cięgien Macalloy, montażem desek gzymsowych, przygotowaniem powierzchni antykorozji stali do malowanie wewnątrz – nitka prawa i lewa, montażem szalunków ustroju nośnego – przęsła P1-F4, antykorozją betonu podpór, montażem szalunków na przęśle nurtowym F4-F5, zbrojeniem i szalowaniem ścianki zaplecznej P1, szlifowaniem ustroju wewnątrz konstrukcji stalowej, frezowaniem powierzchni betonu ustroju – przęsła F7-F9, betonowaniem ustroju nośnego P1-P4, wykonaniem umocnienia z gabionów, sprzątaniem placu budowy po montażu konstrukcji stalowej oraz wewnątrz konstrukcji stalowej, montażem szalunku ścianki zaplecznej, zbrojeniem kap chodnikowych, pracami porządkowymi na ustroju nośnym – przygotowaniem do wypełnienia otworów technologicznych, przygotowaniem zbrojenia do montażu ustroju nośnego – przęsła P1-F4, zbrojenie ustroju nośnego, montażem łożysk na podporze F4 - sekcja 1, montażem barier i barieroporęczy, betonowaniem ścianki zaplecznej P1, ustawieniem geodezyjnym szalunku ścianki zaplecznej P1, betonowaniem płyty zespolonej z dolnym pasem dźwigara pod podporę F6, F2, F3, montażem wpustów i kotew, kotew ustroju nośnego – segment 28, zbrojeniem ustroju nośnego, nacinaniem dylatacji pozornych kap chodnikowych, zbrojeniem ustroju nośnego – sprzątanie segregowanie zbrojenia na ustroju, podwieszaniem szalunków pod kapy chodnikowe, zwalnianiem łożysk i podpór tymczasowych – wycinaniem ścianek szczelnych, szalowaniem i robieniem wybitki, demontażem szalunków pod kapy chodnikowe, rozszafowywaniem przyczółka P1, pracami związanymi z antykorozją stali wewnątrz dźwigara, dostawą i rozładunkiem stali na przęsło nurtowe F4-F5, spawaniem kotew talerzowych i montażem elementów odwodnienia, opuszczaniem przęsła nurtowego po montażu Macalloy, przejazdem wózka i ustawieniem geodezyjnym  na ustroju nośnym faza 30, zbrojeniem kap chodnikowych na skrzydłach P13, przygotowaniem do betonowania – montażem elementów odwodnienia kotew talerzowych – dozbrajanie, robotami szalunkowymi na ustroju nośnym, rozpoczęciem zbrojenia ustroju nośnego, szalowaniem stref podwieszeń na przęśle nurtowym F4-F5, montażem balustrad, rozpoczęciem prac związanych z narzutem kamiennym wokół podpór;
 • na obiekcie WD-1 umocnieniem stożków na podporze P5, P1, montażem schodów skarpowych, fundamentem oporu umocnienia skarpy w pasie rozdziału na P1 i P5;
 • na obiekcie WD-2 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie   WD-5 profilowanie stożka przyczółka P5;
 • na obiekcie  WD-6 montażem balustrad kap chodnikowych na skrzydłach;
 • na obiekcie WD-7  nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200, DN250, DN300, wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż włazów żeliwnych na studniach, montaż studni DN 1200, DN 1500, montaż studzienek ściekowych ulicznych, montaż krat żeliwnych na wpustach deszczowych.
 • Budowa oświetlenia – montaż fundamentów F150/43 pod słupy oświetleniowe, układanie rur osłonowych DVR 50 i DVK 110, montaż linii kablowej oświetleniowej, wykopy pod linie kablowe oświetleniowe, przygotowanie wykopu pod fundament, zasypywanie i zagęszczanie wykopów, prace porządkowe, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, wciąganie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 do rur osłonowych, montaż wysięgników jednoramiennych i dwuramiennych na słupach oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych 150W wraz z wysięgnikami, podłączenie przewodów YDY 3x2,5mm do opraw oświetleniowych oraz złącz IZK, montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 w słupach oświetleniowych, demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, demontaż opraw oświetleniowych.
 • Roboty teletechniczne – montaż kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna i wtórna, montaż studni kablowych, prace przygotowawcze – rozwożenie studni, montaż kanalizacji pierwotnej 4xfi110 wraz z montażem studni SKR-2, regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wzdłuż ul. Szczecińskiej, budowa kanalizacji teletechnicznej 2xfi110 wraz ze studniami SKR-2 pomiędzy studniami 9 i 12, wciąganie kanalizacji wtórnej 3xfi40 oraz wiązki mikrorurek do wykonanej kanalizacji pierwotnej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 68,50 %

 

Ostatnio dodane