Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.12.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350
 • Porządkowanie placu budowy – S3, km 286+043 – 299+350
 • Montaż barier typu jersey – Przy PZ-06, PZ-08

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykop  – Makroniwelacja terenu Węzeł Zielona Góra Północ
 • Wykonanie nasypu – Z-R, DL-4, ul. Kętrzyńska
 • Profilowanie i zagęszczenie nasypu – S3, km 289+700 – 290+150 

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – DL-4, km 0+300 – 0+400, S3, km 287+530

WARSTWA TECHNOLOGICZNA

 • Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – S3, km 287+480 – 287+530, 294+700 – 294+950, 297+250 – 297+440

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Wykonanie scieku z pref. elementów betonowych – S3, 296+500 – 296+600, 298+260-298+300

PODBUDOWA Z KŁSM

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – DS.-10
 • Skropienie podbudowy z KŁSM – S3, km 297+050 – 297+250, 294+500 – 295+700

PODBUDOWA ZASADNICZA

 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - S3, km 297+050 – 297+250, 294+500 – 295+700
 • Skropienie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - S3, km 297+050 – 297+250, 294+500 – 295+700
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - S3, km 297+050 – 297+250, 294+500 – 295+700

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B, WD-9C, WD-11A, PZ-08, P-23.1
 • Wykonanie deskowania – WD-9B, WD-9C, WD-11A, PZ-08,P-23.1
 • Deskowanie pod beton konstrukcyjny na płycie przejściowej – PG-22A
 • Beton konstrukcyjny na płyty przejściowej – PG-22A 
 • Betonowanie –  WD-9B, WD-9C
 • Izolacja cienka – PZ-08
 • Zasypka – WS-13A, PZ-08, DP-2
 • Montaż konstrukcji stalowej w ciągu DS.-10 – PZ-06, PZ-08
 • Montaż konstrukcji stalowej – PZ-06
 • Wykonanie ławy z kruszywa pod przepust – DP-2 
 • Beton wyrównawczy pod płyty – WZ-1
 • Montaż łożyska - WD-9B, WD-9C

ROBOTY BRANŻOWE

 • Regulacja wysokości studzienek – S3, km 294+110 – 293+840, 293+870
 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 287+334 – 287+448, 293+810
 • Kanalizacja teletechniczna – wykonanie przewiertu – S3, km 290+400 – 290+600
 • Sieć elektryczna – budowa oświetlenia drogowego – S3, km 291+200 – 291+400, Węzeł Niedoradz
 • Budowa przepustu HDPE – ul. Ketrzyńska.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 45,13%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 36,34%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:16,40 %

 

Stan na 31.12.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WD-9B i C
 • Wykonanie deskowania –WD-9B i C
 • Pielęgnacja betonu, rozdeskowanie boków ustroju – WS-13A
 • Demontaż ścianek szczelnych –  PZ-08
 • Wykonanie umocnienia stożków przyczółków – WZ-1

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 46,61%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 36,34%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:41,25 %

Ostatnio dodane