Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.02.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 lutego 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne, mgliste i pochmurne warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie przejazdu tymczasowego,
 • Roboty przygotowawcze: wywóz humusu, korytowanie,
 • Roboty ziemne:  korytowanie i skarpowanie łącznicy, korytowanie ul. Szczecińskiej, wykonywanie nasypu, wykonywanie wykopu, profilowanie pasa rozdziału,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie drenażu skarpowego na przeciwskarpie, wykonywanie drenażu pod rowem,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: profilowanie terenów zielonych, profilowanie skarpy, wykonywanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze, prace porządkowe na obrzeżach zbiornika – na skarpach zbiornika, prace wykończeniowe związane  z umacnianiem skarp, profilowanie humusu, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustem, wykonywanie przeciwskarpy łącznicy N1, wykonywanie kostki w ścieku o zmiennej niwelecie, profilowanie humusu na terenie płaskim,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: wykonywanie fundamentów pod bramownicę, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, wykonywanie fundamentu pod konstrukcję wsporczą.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na:

 • obiekcie M-1 związane były ze zbrojeniem ustroju nośnego, rozbiórką szalunków ustroju nośnego – przęsła nurtowego F3-F4, zbrojeniem strefy nad podporą F5 oraz fazy 36 ustroju nośnego, betonowaniem ustroju nośnego – faza 36 oraz betonowaniem otworów nad podporą F10, szlifowaniem wpustów, przygotowaniem stref pod montaż dylatacji, sprzątaniem konstrukcji wewnątrz, przygotowaniem otworów nad podporą F10, przygotowaniem powierzchni betonu pod izolację, przejazdem i demontażem szalunku przejezdnego, przygotowaniem powierzchni betonu pod izolację – przęsła P1-F4, montażem namiotów – sekcja 1 i przygotowaniem powierzchni pod izolację, rozbieranie szalunków przęsła F3-F4, podwieszanie i montaż szalunków – sprzątanie – przygotowywanie zbrojenia do betonowania ustroju nośnego nad podporą F5, podwieszaniem i montażem szalunków strefy zamykającej podpory F6, dopasowaniem zbrojenia do dylatacji F7, opuszczeniem podestów pod montaż namiotu i desek gzymsowych, szlifowaniem i frezowaniem ustroju nośnego, demontażem szalunku przesuwnego, szlifowaniem betonu ustroju nośnego w okolicach desek gzymsowych F12 – P13, przygotowaniem styków i czyszczeniem przed betonowaniem strefy podpory, spawaniem kotew w strefie podpory F6, montażem dylatacji nurtowej P1 i F7, przygotowaniem podłoza pod papę na szerokości kap chodnikowych – sekcja 1, obsługa nagrzewnic w namiocie, układaniem papy na szerokości kap chodnikowych – sekcja 1, ustawianiem krawężnika – sekcja 1, montażem kotew talerzowych, montażem barier i barieroporęczy – sekcja 2, umocnieniem narzutem kamiennym – podpora F4;
 • obiekcie WD-1 montażem balustrad schodów skarpowych, transportem barier schodów skarpowych, montażem barier schodów skarpowych, wykonywaniem próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu, montażem reperów ustroju na kapach chodnikowych;
 • obiekcie WD-2 montażem reperów ustroju nośnego;
 • obiekcie WD-3A deskowaniem – wieńce żelbetowe konstrukcji stalowej, rozdeskowanie oczepu żelbetowego konstrukcji stalowej;
 • obiekcie WD-3B betonowaniem wieńca żelbetowego konstrukcji stalowej;
 • obiekcie WD-4 wykonywaniem próbnego obciążenia dynamicznego wiaduktu, montażem reperów ustroju na kapach chodnikowych i na filarach, pracami przygotowawczymi przed wykonaniem próbnego obciążenia – zakładaniem punktów pomiarowych;
 • obiekcie WD-5 pracami przygotowawczymi przed wykonaniem próbnego obciążenia – zakładaniem punktów pomiarowych, wykonywaniem próbnego obciążenia statycznego wiaduktu, montażem reperów ustroju na kapach chodnikowych i na filarach;
 • obiekcie  WD-6 pracami przygotowawczymi przed wykonaniem próbnego obciążenia – zakładaniem punktów pomiarowych, demontażem podestów pod kapami chodnikowymi, wykonaniem próbnego obciążenia statycznego wiaduktu, montażem reperów ustroju na kapach chodnikowych i na filarach;
 • obiekcie WD-7  montażem reperów ustroju nośnego;
 • obiekcie WD-8 betonowaniem wieńca żelbetowego, pracami przygotowawczymi do betonowania wieńca żelbetowego;
 • obiekcie WD-9 montażem reperów ustroju nośnego.
ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200,  DN250, DN400, DN300 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, montaż kratek żeliwnych na wpustach deszczowych WL202 i WP451.
 • Budowa oświetlenia – wyłączenie napięcia w  linii SN przez służby ENEA, demontaż stacji transformatorowej przy ul. Wiśniowej (zasilającej szafę SO-3), wykonanie przewiertu sterowanego pod istniejącą jezdnię S3 w km 6+970 (przebudowa oświetlenia nawigacyjnego na moście M-1), pogłębienie istniejących kabli (SO-0 obwody 1 i 2) pod prawą jezdnię ul. Szczecińskiej (w miejscu włączenia łącznicy N1 do ul. Szczecińskiej), wykonanie przewiertu sterowanego 1xfi110 pod S3 w km 11+500 na trasie kabla zasilającego szafę SO-8, wykonanie wstawek kablowych YAKY 4x35mm2 w rejonie włączenia łącznicy N1 do ul. Szczecińskiej  na obwodach 1 i 2 (szafa SO-0), przestawienie szafy SO-0, wbudowanie szafy SO-1, wprowadzenie i podłączenie kabli zasilających i odpływowych do szaf, wykonanie uziemień do szaf, montaż muf przelotowych na kablach YAKY 4x35mm2 (obwody 1 i 2 – szafa SO-0), układanie rur osłonowych DVK110 pod łącznicą N1 oraz pod rowem drogowym w pobliżu szaf SO-0 i SO-1, montaż wsporników pod słupy oświetleniowe oraz montaż słupów oświetleniowych na obiekcie WD-1, montaż fundamentu F-150, zasypywanie i zagęszczenie wykopów w rejonie przestawionej szafy SO-0, montaż rur BE 50 na obiekcie WD-1, wciągnięcie kabla YAKY do rur BE50, montaż opraw oświetleniowych, zasypywanie i zagęszczenie wykopów w rejonie przestawionej szafy SO-0.
 • Roboty teletechniczne – prace wykończeniowe, prace przygotowawcze do montażu kanalizacji teletechnicznej, montaż kanału technologicznego – kanalizacja wtórna i pierwotna,  montaż studni kablowych.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 70,45%

 

Stan na 28.02.2017

W okresie od 16 do 28 lutego 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne i pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie przejazdu tymczasowego, naprawa ul. Małyszyńskiej,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni z gruzu na drodze serwisowej, odhumusowanie poboczy, zdjęcie warstwy humusu na DZ-9, rozbiórka nawierzchni na drodze technologicznej,
 • Roboty ziemne:  korytowanie i skarpowanie łącznicy, wykonywanie wykopu, wykonywanie rowów odpływowych, zbieranie nadmiaru piasku z pasa rozdziału, wykonywanie nasypu (GWN), profilowanie i zagęszczenie nasypu (GWN),
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie drenażu skarpowego na przeciwskarpie, wykonywanie drenażu pod rowem,
 • Podbudowy: profilowanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Nawierzchnie: nie prowadzono robót,
 • Roboty wykończeniowe: profilowanie rowu i pobocza, humusowanie pasa rozdziału, humusowanie skarp, profilowanie humusu na teranie płaskim, lokalna korekta korytek ściekowych trójkątnych,  profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału i pobocza, profilowanie skarpy, montaż konstrukcji bramowych, profilowanie podłoża pod korytka ściekowe trójkątne,
 • Ekrany akustyczne: nie prowadzono robót,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na:

 • obiekcie M-1 związane były ze zbrojeniem strefy nad podporą F5 oraz fazy 36 ustroju nośnego – zbrojeniem strefy dylatacji oraz dokończeniem zbrojenia ustroju nośnego nad podporą F5, betonowaniem strefy nad podporą F5 i F6, sprzątaniem i czyszczeniem konstrukcji wewnątrz, podwieszaniem i montażem szalunków ustroju nośnego nad podporą F5, podwieszaniem i montażem szalunków strefy zamykającej podpory F6, przygotowaniem styków i czyszczeniem przed betonowaniem strefy podpory F5, przygotowaniem do betonowania strefy zamykającej podpory F6, ustawianiem krawężnika – sekcja 1, montażem deski gzymsowej – sekcja 1, szlifowaniem betonu ustroju nośnego w okolicach desek gzymsowych F9-F10, spawaniem kotew w strefie podpory F5, zbrojeniem kapy chodnikowej prawej P1-F4, dozbrajaniem strefy dylatacji, szalowaniem strefy dylatacji, stawianiem namiotów na szerokości kap chodnikowych i przygotowywaniem powierzchni pod izolację – sekcja 1 i 2, frezowaniem i szlifowaniem ustroju nośnego – sekcja 1, betonowaniem kapy chodnikowej prawej – przęsło P1-F3, podwieszaniem szalunków kap chodnikowych – sekcja 2, rozbiórką szalunków strefy nadpodporowej F5, demontażem i zdaniem szalunku przesuwnego, wykonaniem izolacji arkuszowej na lewej kapie – przęsła P1 – F4; F3 – F4; F7 – F9, demontażem namiotów – sekcja 1, montażem kolektora, obróbką wpustów, montażem kotew bariery energochłonnej, montażem krawężnika na lewej kapie – sekcja 1, wykonaniem umocnienia narzutem kamiennym – podpora F3 i F4;
 • obiekcie WD-1 pracami przygotowawczymi przed wykonaniem przeciwspadku z asfaltu twardolanego – ciecie asfaltu wzdłuż osi odwodnienia, izolacja bitumiczna – prace uzupełniające;
 • obiekcie WD-2 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-4 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-5 nie prowadzono robót;
 • obiekcie  WD-6 prace porządkowe na ustroju nośnym;
 • obiekcie WD-7  nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • obiekcie WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót.
 • Budowa oświetlenia – montaż wsporników pod słupy oświetleniowe na obiekcie WD-7 oraz słupa 12m na obiekcie WD-9, wykopy pod kabel oświetleniowy wzdłuż łącznicy N4, montaż opraw oświetleniowych 150w i 250w wraz z wysięgnikami, wykonanie przepustu 1xDVK110 w km 6+970 pod projektowaną jezdnią S3 – przebudowa oświetlenia nawigacyjnego na moście M1.
 • Roboty teletechniczne – prace wykończeniowe, prace przygotowawcze do montażu kanalizacji wtórnej, montaż kanalizacji wtórnej oraz kanału technologicznego, budowa kanału technologicznego – kanalizacja pierwotna i wtórna, montaż kanalizacji wtórnej, montaż studni SK 20.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 71,28%

 

Ostatnio dodane