Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2017

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych oraz zieleni drogowej. Wykonywano m.in. kanalizację ITS, humusowanie terenu, prace związane z usuwaniem usterek oraz naprawę ogrodzenia stałego.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace porządkowe na zapleczu

    - plac przy WD-2

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Wykonanie kanału technologicznego 4-otworowego

    - TG km 0+280 str. L
    - TG km 3+500 – 3+550 str. L
    - TG km 5+600 – 5+630 str. L
    - TG km 5+730 – 5+760 str. L
    - TG km 6+040 – 6+150 str. L

 • Wykonanie przewiertów pod budowę kanalizacji teletechnicznej ITS

    - km 4+700
    - km 0+620

 • Montaż kanalizacji wtórnej 4-otworowej

    - km 1+800 – 2+100

 

PODBUDOWY

 • Przygotowanie dróg dojazdowych do rzędnej projektowej

    - DZ 2 i 3

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie terenu płaskiego i rowu w obrębie wyregulowanego ogrodzenia

    - km 1+930 – 2+130

 • Zamiatanie jezdni TG

    - km 0+000 – 6+370

 • Prace porządkowe na terenach płaskich

    - DW 137

 • Obsiew traw

    - km 1+930 – 2+130

 • Plantowanie terenu pod humusowanie

    - km 1+930 – 2+130

 

URZĄDZENIA BRD

 • Naprawa ogrodzenia stałego

    - km 0 +000 – 6+370

 • Prace porządkowe – wyregulowanie ogrodzenia

    - km 1+930 – 2+130

 

ELEMENTY ULIC

 • Prace związane z usuwaniem usterek – naprawa krawężników, łącznie z TOR

    - km 0 +000 – 6+370

 • Prace związane z usuwaniem usterek

    - km 0 +000 – 6+370

 

ZIELEŃ DROGOWA

 • Prace porządkowe po nasadzeniach

    - km 0 +000 – 6+370

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    93,13 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     97,35 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:    83,94

Stan na 30.04.2017

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych oraz zieleni drogowej. Wykonywano m.in. kanalizację ITS, humusowanie terenów zielonych, prace porządkowe oraz prace związane z usuwaniem usterek.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace porządkowe na zapleczu Wykonawcy

    - zaplecze budowy przy DW 137

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Budowa kanału technologicznego 4-otworowego

    - TG km 0+620 str. L
    - TG km 2+450 – 2+550 str. L
    - TG km 2+600 – 2+650 str. L
    - TG km 3+530 – 3+550 str. L
    - TG km 4+700 – 4+730 str. L
    - TG km 5+620 – 5+700 str. L
    - TG km 6+150 – 6+200 str. L

 • Wykonanie przewiertów pod budowę kanału technologicznego

    - rz. Obra
    - DW 137

 • Montaż kanalizacji wtórnej 4-otworowej

    - km 2+300 – 3+500
    - km 5+620 – 5+820

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych oraz profilowanie terenu wokół studni w pasie rozdziału     wraz z TOR

    - km 1+700 – 5+200

PODBUDOWY

 • Przygotowanie dróg dojazdowych do rzędnej projektowej

    - DZ 2 i 3

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Profilowanie z humusowaniem poboczy

    - DZ-3

 • Humusowanie terenów zielonych skarp, rowów i poboczy

    - droga czołgowa

 • Prace porządkowe na terenach płaskich

    - km 0+000 – 6+370
- rejon MD-1

URZĄDZENIA BRD

 • Naprawa ogrodzenia stałego

    - km 0 +000 – 6+370

ELEMENTY ULIC

 • Prace związane z usuwaniem usterek – naprawa krawężników, szwów technologicznych na     nawierzchni, oznakowania pionowego łącznie z TOR

    - km 0 +000 – 6+370

 • Prace związane z usuwaniem usterek – wraz z TOR

    - km 0+000 – 6+370

ROBOTY INNE

 • Wykonywanie zaleceń wynikających z kontroli środowiskowej

    - km 0+000 – 6+370

ZIELEŃ DROGOWA

 • Prace porządkowe po nasadzeniach

    - km 0 +000 – 6+370

 • Ściółkowanie – ręczne rozrzucanie kory

    - km 0+000 – 6+370

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    94,71 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     97,35 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:    84,14 %

 

Ostatnio dodane