Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – Węzeł Zielona Góra Południe (DP-1)
 • Wymiana gruntu – Węzeł Zielona Góra Południe
 • Wykonanie skarp (profilowanie) – S3, km 292+100 – 292+300, 292+400 – 292+700
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – Węzeł Zielona Góra Północ: Z-R, km 0+000 – 0+100, 0+700 – 0 +950
 • Wykonanie nasypu – Węzeł Zielona Góra Południe (DP-1); ul Kętrzyńska, km 0+105 – 0+300; uciąglenie nasypu do obiektów: WD-9BC, WD-11A, PG-12A
 • Wykonanie warstwy technologicznej – Węzeł Zielona Góra Północ: DL-3, DL-4, DP-2, DP-3, DK-32; S3, km 286+043 – 286+150, 288+200 – 288+900, 291+200 – 291+434, 291+947 – 292+366
 • Wykonanie podbudowy z KŁMS – S3, km 289+700 – 290+370, 299+150 – 299+350
 • Skropienie podbudowy z KŁMS – S3, km 292+680 – 293+315,63
 • Skropienie I w-wy podbudowy WMS – S3, km 294+700 – 294+960, 292+680 – 293+315,63
 • Skropienie II w-wy podbudowy WMS – S3, km 293+760 – 294+500, 292+690 – 293+315,63
 • Podbudowa zasadnicza I w-wa. – S3, km 294+700 – 294+970, 292+680 – 293+315,63
 • Podbudowa zasadnicza II w-wa – S3, km 293+760 – 294+500, 292+690 – 293+315,63
 • Warstwa wiążąca – S3, km 293+760 – 294+500

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Zbrojenie, deskowanie  - WD-9B i C, WD-11A, P-20.1
 • Betonowanie – WD-10, WD-10A
 • Wykonanie korytka pod drenaż w pachwinie – PZ-08
 • Wykonanie podbudowy pod przepust – P-20.1
 • Montaż przepustu – P-20.1
 • Wypełnienie fali konstrukcji zaprawą – PZ-06
 • Montaż konstrukcji stalowej – PZ-06
 • Montaż desek gzymsowych – WD-9B i C, WD-11A, PG-22A
 • Wykonanie umocnień stożków – WZ-1
 • Wykonanie zasypek – WD-10, WD-10A, WD-11A
 • Skuwanie skrzydeł pod kapy chodnikowe – WD-10
 • Demontaż podwieszeń, prace porządkowe – WZ-1, WS-13A

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia drogowego – Węzeł Zielona Góra Południe oraz Północ
 • Montaż urządzeń podczyszczających – sekcja II
 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 296+046 – 296+095

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 57,73%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 40,60%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:52,60 %

Stan na 30.04.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350.
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – rowy: S3, km 295+500 – 295+750, 299+200 – 299+300
 • Frezowanie i rozbiórka istniejącej nawierzchni – S3, km 287+387 – 287+430, DL-1
 • Rozbiórka istniejącej stabilizacji – DK-32, DL-1
 • Montaż korytek ściekowych – S3, km 287+520 – 287+760, 288+760 – 288+835, 288+200 – 288+600, 292+400 292+450.
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – ul. Kętrzyńska, km 0+100 – 0+330
 • Wykonanie nasypu – uciąglenie nasypu do obiektów WD-9BC, WD-10, WD-10A, pobocza: S3, km 295+500 – 295+750
 • Wykonanie warstwy technologicznej – DK-32, km 0+000 – 0+180; DP-2, km 0+000 – 0+252; DP-3, km 0+000 – 0+300; Z-R, km 0+000 – 0+400; Węzeł Niedoradz: DL-1, DL-2 
 • Wykonanie podbudowy z KŁMS – Z-R, km 1+000 – 1+350; Dl-4, km 0+300 – 0+803,95; ul. Kętrzyńska, km 0+400 – 0+800; S3, km 291+200 – 291+434, 291+950 – 292+366
 • Skropienie podbudowy z KŁMS – S3, km 290+000 – 290+370, ul. Kętrzyńska, km 0+850 – 1+100
 • Skropienie I w-wy podbudowy WMS – S3, km 288+930 – 290+370; ul. Kętrzyńska, km 0+850 – 1+100
 • Podbudowa zasadnicza I w-wa. – S3, km 289+830 – 290+370
 • Podbudowa zasadnicza II w-wa – S3, km 288+930 – 290+370
 • Wykonanie I i II w-wy podbudowy z BA 0/22 (odc. próbny) – ul. Kętrzyńska, km 0+850 – 1+100

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Zbrojenie, deskowanie  - WS-13A, P-20.1
 • Betonowanie – WS-13A, P-20.1
 • Izolacja cienka przepustu – P-20.1
 • Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnego powierzchni betonowych – WZ-1, WS-13A
 • Wykonanie odwodnienia obiektu – WZ-1, WS-13A
 • Przygotowanie do wykonania izolacji MMA – PZ-06
 • Wykonanie izolacji MMA – PZ-06
 • Montaż konstrukcji stalowej – PZ-08
 • Montaż desek gzymsowych, krawężników – WD-9B i C, WD-11A, WS-13A
 • Wykonanie zasypek – WS-13A, PZ-06
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych – WD-9B i C, WD-11A, WS-13A

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia drogowego – Węzeł Zielona Góra Południe, Węzeł Zielona Góra Północ
 • Montaż urządzeń podczyszczających – S3, km 298+975 – 298+990, 299+250 – 299+270, Węzeł Zielona Góra Północ
 • Wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej – Węzeł Zielona Góra Północ
 • Wykonanie przepustu – Z-R, km 0+741; Z-R, km 0+891,5

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 59,22%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 40,62%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:53,20 %

Ostatnio dodane