Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350.
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.
 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni –  Węzeł Zielona Góra Północ: DL-1, km 0+000 – 0+100; Węzeł Zielona Góra Południe, DL-1, km 0+000 – 0+065
 • Rozbiórka przepustu – Węzeł Zielona Góra Południe: DL-1, Węzeł Zielona Góra Północ: DL-1
 • Odhumusowanie – Węzeł Zielona Góra Północ: DL-1, km 0+000 – 0+100

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – Węzeł Zielona Góra Północ: DL-1, km 0+000 – 0+120; rowy: S3, km 296+600 – 297+000, 297+500 – 297+700
 • Montaż korytek ściekowych – S3, km 291+900 – 292+140, 298+960 – 299+350, DK-32, km 0+065 – 0+200 str. P; 0+162 – 0+225 str. L; DL-2, km 0+020 – 0+120
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 
 • Wykonanie nasypu – pobocza: S3, km 296+600 – 297+000, 297+500 – 297+700; DK-32, km 0+390 – 0+480 str, L. P.
 • Wykonanie warstwy technologicznej – DK-32, km 0+000 – 0+180, 0+480 – 0+520 str. L. i P., km 0+800 – 1+077 str. P;Z-R, km 1+350 – 1+547, DL-2, km 0+000 – 0+316; DP-3, km 0+300 – 0+900
 • Wykonanie podbudowy z KŁMS – ul. Kętrzyńska, km 0+100 – 0+330; Z-R, km 1+000 – 1+350; DP-2, km 0+000 – 0+180; Węzeł Niedoradz: DL-1, DL-2; S3, km 287+420 – 287+480, 288+200 – 288+900, 298+850 – 299+000

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Zbrojenie, deskowanie  - WZ-1, WD-9B i C, PG-12A, WS-13A
 • Betonowanie – WD-9B i C, WD-11A, Ws-13A
 • Montaż konstrukcji stalowej – PZ-08\
 • Wypełnienie fali konstrukcji stalowej typ IV zaprawą – PZ-08
 • Montaż desek gzymsowych – WZ-1, WD-9B i C, WD-11A, PG-12A, WS-13A
 • Wykonanie zasypek – WZ-1, WD-10, WD-9B i WD-10A, WD-11A, WS-13A, PZ-06
 • Skuwanie kap chodnikowych i dylatacji – WD-10
 • Wykonywanie stożków przyczółków – PG-12A
 • Przygotowanie do wykonania drenażu w pachwinie – PZ-06
 • Wykonanie wykopu pod przepust – P-19C
 • Wykonanie ławy z kruszywa pod przepust – P-19C
 • Izolacja cienka przepustu – P-20.1   

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia drogowego – Węzeł Zielona Góra Północ i Południe, MOP Racula, Węzeł Niedoradz.
 • Wykonanie przepustów – Węzeł Zielona Góra Północ: DL-1, km 0+127; Z-R, km 0+741 – 0+891
 • Regulacja wysokości studzienek wpustowych (kanalizacja deszczowa) – Węzeł Zielona Góra Północ, ul. Kętrzyńska
 • Budowa kanalizacji deszczowej – S3, km 288+080 – 296+060 – 296+100, ul. Kętrzyńska, km 0+324

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 60,70%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 40,62%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:54,70%

Stan na 31.05.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – rowy: S3 km 293+850 – 294+300, km 294+440 – 294+500, km 294+650 – 294+800, 296+200 – 296+400
 • Wykonanie skarp – S3 km 293+850 – 294+300, km 294+440 – 294+500, km 296+200 – 296+400
 • Zagęszczenie nasypu – DS10B km 0+000 – 0+050
 • Wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – Węzeł Zielona Góra południe
 • Naprawy ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – Droga Z-R km 0+750 – 0+950
 • Montaż obrzeży przy korytkach ściekowych –  Węzeł Zielona Góra Północ: DK-32 km 0+520 -1+077
 • Wykonanie nasypu – pobocza: S3 km 293+850 – 294+300, km 294+440 – 294+500, km 294+650 – 294+800, 296+200 – 296+400, DS10B; km 0+000 – 0+050; DS8A, km 0+000 – 0+162; Węzeł Zielona Góra Południe
 • Wykonanie warstwy technologicznej – Węzeł Zielona Góra Południe, Węzeł Północ: Dl-2, DP-1
 • Wykonanie podbudowy z KŁMS – S3; km 288+280 – 288+900, km 291+200 - 291+435, 291+920 – 292+100; DK-32, km 0+480 – 0+520, km 0+800 – 1+077; DP-2, DP-3: km 0+000 – 0+600; Węzeł Południe DL-2 i DP-1; Węzeł Północ: DP-3 km 0+300 – 0+973, Dl-1 km 0+000 – 0+100
 • Skropienie warstw konstrukcyjnych – podbudowy: S3, km 288+300 – 288+920, Węzeł Zielona Góra północ – łącznica DL-4 km 0+300 – 0+803; ul. Kętrzyńska km 0+550 – 0+850, km 1+100 – 1+142. Międzywarstwowe: S3, km 288+300 – 288+920, Węzeł Zielona Góra północ – łącznica DL-4 km 0+300 – 0+803; ul. Kętrzyńska km 0+550 – 0+850, km 1+100 – 1+142.
 • I w-wa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3, km 288+300 -288+920
 • II w-wa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3, km 288+300 -288+920
 • I w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P – Węzeł Zielona Góra Północ – łącznica DL-4 km 0+300 -0+803; ul. Kętrzyńska km 0+550 – 0+850, km 1+100 – 1+142
 • II w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P – Węzeł Zielona Góra Północ – łącznica DL-4 km 0+300 -0+803; ul. Kętrzyńska km 0+550 – 0+850, km 1+100 – 1+142
 • Uzupełnienia podbudowy zasadniczej – S3: km 296+100 – 296+600, 298+260 – 298+490, 298+600 – 298+683

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Zbrojenie, deskowanie  - PZ-06, PZ-08
 • Betonowanie – WZ-1, WD-9B i C, PG-12A, WS-13A
 • Montaż desek gzymsowych – PG-24A
 • Wykonanie zasypek – WZ-1, WD-10A, WD-11A, WS-13A, PZ-08
 • Wykonanie kap chodnikowych – WZ-1, WD-9B i C, WD-10A, PG-24A
 • Skuwanie kap chodnikowych i dylatacji – WD-10
 • Montaż krawężników – PG-24A
 • Montaż dylatacji – WS-13A
 • Podwaliny pod stożki - WD-9B i C, PG-12A

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia drogowego – Węzeł Zielona Góra Południe, MOP Racula, Węzeł Niedoradz
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – MOP Racula
 • Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokości  studzienek –PG-23A

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 62,18%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 40,62%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:56,20 %

Ostatnio dodane