Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2017

Zakres prowadzonych prac:

ROBOTY DROGOWE
 • roboty przygotowawcze – geodezja;
 • nawierzchnie;
 • roboty wykończeniowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • elementy ulic.

PRZEPUSTY

 • przepusty stalowe z blachy falistej.

ROBOTY MOSTOWE

 • obiekt PZ-1 – montaż słupów HEA 160
 • obiekt MS-4A – ułożenie warstwy ochronno – wiążącej grubości 4 cm z asfaltu lanego, wykonanie nawierzchni chodników na konstrukcji nośnej z żywic epoksydowo – poliuretanowych gr. 4 mm, umocnienie skarp kostką z betonu wibroprasowanego grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej umocnionego u podnóża;
 • obiekt PZ-5 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

ROBOTY BRANŻOWE

 • budowa oświetlenia drogowego;
 • odwodnienie – branża kanalizacyjna deszczowa.

ZABEZPIECZENIA NASYPU WZDŁUŻ DROGI EKSPRESOWEJ S3 I DROGI SERWISOWEJ NR 3.

EKRANY AKUSTYCZNE

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 68,32%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 57,81%
 • Zaawansowanie czasowe I etapu kontraktu (10.08.2017 r.) –  92,80 %
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu (10.08.2019 r.) – 50,66%

Stan na 30.06.2017

Zakres prowadzonych prac:

ROBOTY DROGOWE

 • roboty przygotowawcze – geodezja;
 • roboty ziemne;
 • podbudowy – podbudowa bitumiczna;
 • nawierzchnie – wiążąca;
 • roboty wykończeniowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • elementy ulic.

PRZEPUSTY

 • przepusty stalowe z blachy falistej.

ROBOTY MOSTOWE

 • obiekt PG-1A – zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni pułapowych ustroju nośnego materiałem sztywnym, ułożenie elementów prefabrykowanych schodów (stopni, przepon, zakończeń) z betonu klasy B30 (C25/C30);
 • obiekt PZ-1 – montaż stalowych elementów ekranów przeciwolśnieniowych cynkowanych ogniowo, montaż paneli drewnianych ekranów przeciwolśnieniowych wraz z drzwiami dla obsługi na krawędzi przejścia dla zwierząt;
 • obiekt MS-4A – ułożenie elementów prefabrykowanych schodów (stopni, przepon, zakończeń), wykonanie nawierzchni chodników na konstrukcji nośnej z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 4 mm, umocnienie skarp kostką z betonu wibroprasowanego grubości 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej umocnionego u podłoża, wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego z geowłókniny i grysu 5-*-8 mm otaczanego żywicą;
 • obiekt MS-6A – wykonanie ścieku przykrawężnikowego dwuskrzydłowego, ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie elementów prefabrykowanych schodów (stopni, przepon, zakończeń), schody – wykonanie podbetonu B10 (C8/10), wykonanie ławy żwirowej grubości 10 cm., montaż  (ustawienie) reperów stałych na gruncie, wykonanie narzutu kamiennego z kamienia średniego (ciężkiego) grubości 20 cm – u wylotu ścieku.
 • obiekt PZ-5 – montaż stalowych elementów ekranów przeciwolśnieniowych

ROBOTY BRANŻOWE

 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowy rurociągu kablowego telematyki.

ZABEZPIECZENIA NASYPU WZDŁUŻ DROGI EKSPRESOWEJ S3 I DROGI SERWISOWEJ NR 3.

EKRANY AKUSTYCZNE

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 68,83%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 57,81%
 • Zaawansowanie czasowe I etapu kontraktu (10.08.2017 r.) –  93,60 %
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu (10.08.2019 r.) – 51,10%

Ostatnio dodane