Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – S3: km 291+700 – 291+880, km 293+600 – 293+800, km 297+600 – 297+800
 • Wykonanie skarp –S3: 291+700 – 291+880, km 293+600 – 293+800, 297+600 – 297+800
 • Zagęszczenie nasypu – pobocza: S3: km 291+700 – 291+880, km 293+600 – 293+800, km 297+600 – 297+800
 • Profilowanie i zagęszczenie I warstwy nasypów – DK32 km 0+300 – 0+500 jezdnia P i L; Węzeł Północ DP-1 km 0+000 – 0+074,41; ZB-R km 0+000 – 0+400 i km 1+050 – 1+549,47
 • Montaż korytek ściekowych trójkątnych – ul. Kętrzyńska km 0+135 – 0+320 strona P, km 0+300 – 0+320 strona L
 • Układanie krawężników – Węzeł Południowy DP-1 km 0+000 – 0+150, Rondo Węzeł Zielona Góra Południe.
 • Układanie obrzeży betonowych na korytkach ściekowych –
 • Wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – DK32 km 0+300 – 0+500 jezdnia P i L; Węzeł Północ DP-1 km 0+000 – 0+074,41
 • Wykonanie podbudowy z KŁMS – ul. Kętrzyńska km 0+280 – 0+330; ZB-R km 1+050 – 1+549,47; S3 km 286+043 – 286+150.
 • Dogęszczenie podbudowy z KŁMS – ZB-R km 0+000 – 0+400 i km 0+500 – 0+850; DL-1, DL-2; DK-32 km 0+000 – 0+220 strona P
 • Skropienie warstw konstrukcyjnych – S3, km 287+480 – 287+740, km 288+320 – 288+920, km 291+200 -291+432,32, km 291+947,02 – 292+348, km 292+373,46 – 292+700
 • Skropienie warstw niekonstrukcyjnych – S3, 291+200 – 291+432,32, km 291+947,02 – 292+348, km 292+373,46 – 292+700
 • I w-wa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3, km 291+200 – 291+432,32; km 291+947,02 – 292+348, km 292+373,46 – 292+700
 • II w-wa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – 287+480 – 287+740; km 291+200 – 291+432,32; km 291+947,02 – 292+348
 • W-wa wiążąca WMS 0/16  – S3 km 288+320 – 288+920 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Zbrojenie, deskowanie  - WD-9B i C
 • Betonowanie – WZ-1, PZ-08
 • Montaż desek gzymsowych – WD-9B i C
 • Wykonanie zasypek – PZ-06, PZ-08
 • Wykonanie kap chodnikowych – WD-9B i C
 • Wykonanie antykorozji betonu – WD-9B i C
 • Prace porządkowe – WZ-1

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia drogowego – węzeł Zielona Góra  Północ i Południe
 • Zagęszczenie i uporządkowanie terenu po budowie linii oświetleniowych i zasilających – Węzeł Zielona Góra Południe
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – humusowanie i poprawki na zbiorniku 288+480 str. L
 • Kanalizacja teletechniczna – 2 sekcja

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 64,41%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 45,57%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:60,40 %

Stan na 30.06.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – S3 km 297+900 – 298+700; DS.10 km 298+200 – 298+360
 • Wykonanie skarp – S3, km 297+900 – 298+700; DS.10 km 298+200 – 298+360
 • Zagęszczenie nasypu – pobocza: S3, km 297+900 – 298+700, Rondo Węzeł Zielona Góra Południe.
 • Humusowanie skarp – S3, km 295+300 – 295+800
 • Wykonanie zjazdów – ul. Kętrzyńska km 0+840 strona L i P, km 0+800, S3 km 299+040
 • Układanie krawężników – Łącznica DP-1 Węzeł Południe
 • Roboty naprawcze skarp, nasypów, wykopów po opadach – trasa S3
 • Warstwa technologiczna – DK-32 km 0+300 – 0+500 strona P i L, Węzeł Północ DP-1, DL-3 km 0+500 – 0+700, DK-32 0+300 – 0+500 strona L i P, Węzeł Północ DP-1
 • Wykonanie podbudowy z KŁMS – ul. Kętrzyńska km 0+000 – 0+101
 • Dogęszczenie podbudowy z KŁMS – S3, km 286+043 – 286+150, km 293+320 – 293+633, ZB-R km 0+000 – 0+400, km 0+500 – 0+850, km 1+000 – 1+549, wyjazd MOP km 0+000 – 0+101
 • Skropienie warstw konstrukcyjnych – S3 km 296+090 – 296+610, km 298+940 – 299+330, DL-2 km 0+000 – 0+311,33, DL-1 km 0+000 – 0+079,73, ul. Ketrzyńska km 0+367 – 0+580, DP-3 km 0+000 – 0+250.
 • Skropienie warstw niekonstrukcyjnych – DL-2 km 0+200 – 0+311,33; ul. Kętrzyńska km 0+367 – 0+580
 • I w-wa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – DL-2 km 0+200 – 0+311,33
 • II w-wa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3 km 298+940 – 299+180, DL-2 km 0+200 – 0+311,33
 • I w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P – ul. Kętrzyńska km 0+367 – 0+580
 • II w-wa podbudowy zasadniczej AC 22P – DL-1 km 0+000 – 0+079,73; DL-2 km 0+000 – 0+200, ul. Ketrzyńska km 0+367 – 0 +580
 • W-wa wiążąca WMS 0/16  – S3, km 296+090 – 296+610, 298+950 – 299+330, DL-2 km 0+200 – 0+311,33, DP-3 km 0+000 – 0+250

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Betonowanie – WD-9B i C, WD-10, WD-10A, WD-11A, WS-13A
 • Montaż desek gzymsowych – WD-11A
 • Wykonanie zasypek – PZ-06, PZ-08
 • Wykonanie kap chodnikowych – WD-11A, WS-13A
 • Wykonanie antykorozji betonu – WD-9B i C, WD-10, WD-11A
 • Wykonanie izolacji termozgrzewalnej – WD-10A, PG-22A, PG-23A, PG-24A
 • Układanie krawężników przy stożkach – WD-9B i C, WS-13A
 • Obrukowanie stożka – WD- 9B i C, PG-12A
 • Reprofilacja płyty pomostu ustroju nośnego
 • Wyciąganie ścianek szczelnych

ROBOTY BRANŻOWE

 • Sieć elektryczna – Wykonanie przewiertów i budowa linii kablowych – Węzeł Zielona Góra Północ i Południe
 • Budowa kanalizacji deszczowej – kolektor H
 • Kanalizacja teletechniczna – 2 sekcji

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 65,89%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 45,57%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:62,70 %

Ostatnio dodane