Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2017

W okresie od 01 do 15 lipca 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, czyszczenie nawierzchni łącznicy, sprzątanie nawierzchni poboczy i pasa rozdziału,
 • Roboty przygotowawcze: frezowanie warstwy ścieralnej – jezdnia lewa, demontaż oznakowania pionowego, rozbiórka nawierzchni bitumicznej, rozbiórka przewiązki, rozbiórka barier, obkuwanie masy po frezowaniu – czyszczenie nawierzchni,
 • Roboty ziemne: profilowanie pasa rozdziału, wykonywanie nasypu w pasie rozdziału, prace porządkowe w pasie rozdziału, usunięcie namokniętej warstwy nasypu i wykonanie nowej, wykonywanie nasypu GWN, korytowanie, profilowanie poboczy, plantowanie pasa rozdziału, transport i hałdowanie materiału, profilowanie pasa rozdziału,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: układanie materiału pod stabilizacje cementem, wykonywanie stabilizacji cementem, dowóz i hałdowanie kruszywa łamanego, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy z kruszywa emulsją przed wykonaniem podbudowy z masy, oczyszczanie podbudowy z kruszywa z namułu, profilowanie podbudowy z kruszywa, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego, naprawa warstwy stabilizacji cementem po ulewnych deszczach,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej, wykonywanie warstwy wiążącej – jezdnia lewa, wykonywanie warstwy ścieralnej SMA – jezdnia lewa, skropienie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy ścieralnej na przejeździe awaryjnym, wykonanie warstwy wiążącej w rejonie istniejącego obiektu WD-6, czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy wiążącej, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej – jezdnia lewa, czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem badań IRI,
 • Roboty wykończeniowe: profilowanie i zagęszczenie skarp, montaż krawężnika, wykonywanie oznakowania poziomego, układanie korytek ściekowych trójkątnych, profilowanie i humusowanie pasa rozdziału, humusowanie powierzchni po przewiązce, czyszczenie rowów po ulewnych deszczach, wykonywanie rowu umocnionego, naprawa skarpy nasypu, skarpowanie – naprawa skarp po ulewnych deszczach, humusowanie skarp, humusowanie poboczy – uprzątniecie terenu, profilowanie terenów zielonych, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót, profilowanie poboczy, humusowanie pasa rozdziału, profilowanie terenów zielonych,
 • Urządzenia BRD: montaż barier ochronnych, budowa ogrodzenia, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia zbiornika otwartego, montaż bramy, montaż płotków naprowadzających dla płazów, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 

 • M-1 związane były z wykonywaniem umocnień narzutem kamiennym, przygotowaniem i malowaniem powierzchni konstrukcji stalowej, montażem podwieszenia do przewodów pod ustrojem, wykonaniem umocnienia stożka P1 i P13, izolacja ławy fundamentowej F12, czyszczeniem konstrukcji stalowej wewnątrz, wykonaniem izolacji cienkiej podpór, antykorozją stali – prace uzupełniające i poprawkowe, montażem poręczy schodów skarpowych, montażem poręczy schodów skarpowych;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji deszczowej, czyszczenie osadników wpustów deszczowych, montaż stopni złazowych, regulacja wysokościowa kratek żeliwnych.
 • Budowa oświetlenia – wykop i ułożenie rur osłonowych DVK 75 na odcinku od M-1 do przepustu pod S3, wykonanie numeracji słupów, montaż uchwytów do rur BE 50 na moście M-1.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego – podwieszanie rurociągu kanalizacji pierwotnej, podwieszanie rurociągu kanalizacji teletechnicznej, podwieszanie rurociągu kanalizacji teletechnicznej – montaż obejścia wezgłowia i prace wykończeniowe, prace przygotowawcze do montażu kanalizacji wtórnej oraz mikrorurek, montaż kanalizacji wtórnej oraz mikrorurki, prace wykończeniowe związane z montażem kanalizacji teletechnicznej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 95,43 %

 

Stan na 31.07.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 lipca 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem i opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, czyszczenie nawierzchni i korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie przejazdu tymczasowego, prace porządkowe,
 • Roboty przygotowawcze: frezowanie nawierzchni, rozbiórka drogi technologicznej,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, wykonywanie nasypu, wykonywanie nasypu GWN, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, transport i hałdowanie materiału, humusowanie pasa rozdziału, wykonywanie przejazdu tymczasowego, skarpowanie, profilowanie i plantowanie pobocza, wykonywanie wykopu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu pod rowem,
 • Podbudowy: układanie materiału pod stabilizacje cementem, wykonywanie stabilizacji cementem, skropienie podbudowy z kruszywa emulsją przed wykonaniem podbudowy z masy, wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej, wykonywanie warstwy wiążącej – jezdnia lewa, wykonywanie warstwy ścieralnej, skropienie warstwy wiążącej emulsją przed wykonaniem warstwy ścieralnej SMA,
 • Roboty wykończeniowe: czyszczenie rowów odpływowych, naprawa skarpy nasypu, profilowanie terenów zielonych, wykonywanie połączeń ścieku przykrawędziowego z wpustami, prace porządkowe na terenach zielonych, układanie krawężnika drogowego, plantowanie terenów płaskich, roboty brukarskie, wykonywanie rowów, odtwarzanie rowów zamulonych po ulewnych deszczach, plantowanie poboczy i skarp nasypu, regulacja wysokościowa krawężników, układanie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, roboty przygotowawcze pod ułożenie krawężnika drogowego, humusowanie skarp, wykonywanie ścieku skarpowego, wykonywanie rowu kaskadowego, profilowanie pobocza i skarpy, profilowanie terenów zielonych, humusowanie i darniowanie skarp,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier ochronnych (wymiana), budowa ogrodzenia, prace wykończeniowe – obrabianie bram (montaż zawrotek w ogrodzeniu dla płazów), montaż bramy, demontaż istniejącego ogrodzenia ogródków działkowych, prace przygotowawcze do  montażu ogrodzenia ogrodu działkowego, montaż słupków ogrodzenia ogródków działkowych.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z wykonywaniem umocnień narzutem kamiennym, wykonywaniem antykorozji konstrukcji stalowej, poprawką antykorozji konstrukcji stalowej, wykonaniem izolacji cienkiej podpór, pompowanie wody, czyszczenie konstrukcji stalowej, pracami przy umocowaniu skarpy rzeki materacem gabionowym;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 czyszczenie dylatacji i wpustów, wycinanie SMA pod przeciwspadek, montaż barier ochronnych, czyszczenie nawierzchni;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

Roboty branżowe i likwidacja kolizji

 • Budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji deszczowej, montaż kratek żeliwnych, budowa separatora SP+OS 10,budowa kanalizacji deszczowej DN 400, pompowanie wody z układu Sep. – Zb-Pomp. – czyszczenie, przegląd przed rozruchem, montaż uziemienia szaf sterowniczych pompowni P1, P2 i P3, montaż wylotu nr 9.
 • Budowa oświetlenia – ułożenie rur osłonowych DVK 100 i DVR 50, wykop pod linie kablowe oświetleniowe, montaż linii kablowej YAKY 4x35.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.

Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 96,50%

Ostatnio dodane