Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2017

Zakres prowadzonych prac:

ROBOTY DROGOWE

 • roboty przygotowawcze – geodezja;
 • roboty ziemne;
 • podbudowy;
 • nawierzchnie;
 • roboty wykończeniowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • elementy ulic;
 • zieleń drogowa.

PRZEPUSTY

 • przepusty stalowe z blachy falistej;
 • przepusty z prefabrykatów żelbetowych;
 • przepusty z prefabrykowanych kręgów betonowych.

ROBOTY MOSTOWE

 • obiekt PG-1A – montaż poręczy stalowej;
 • obiekt MS-4A – montaż zakotwienia ekranu akustycznego na obiekcie, wykonanie nawierzchni chodników za konstrukcji z żywic epoksydowo – poliuretanowych grubości 4 mm, montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie, montaż (założenie) reperów na konstrukcji wiaduktu wraz z niezbędnymi  pracami geodezyjnymi, montaż barieroporęczy sztywnych na moście wraz z osadzeniem kotew w deskowaniu kap chodnikowych, osadzenie wpustów, umocnienie skarp kostką z betonu wibroprasowanego grubości 6 cm, ułożenie elementó2. prefabrykowanych schodów;
 • obiekt PG-8A - wykonanie narzutu kamiennego z kamienia średniego (ciężkiego) grubości 20 cm. – u wyloty ścieku, założenie reperów stałych na gruncie, ułożenie elementów prefabrykowanych schodów (stopni, przepon, zakończeń), schody – wykonanie podbetonu B10 (C8/10), wykonanie ławy żwirowej grubości min. 10 cm, montaż poręczy stalowej, wykonanie nawierzchni chodników za konstrukcji z żywic epoksydowo – poliuretanowych grubości 4 mm;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 70,85%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 62,16%
 • Zaawansowanie czasowe I etapu kontraktu (10.08.2017 r.) –  96,00 %
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu (10.08.2019 r.) – 52,40%

Stan na 31.07.2017

ROBOTY DROGOWE:
 • roboty przygotowawcze – geodezja;
 • podbudowy;
 • nawierzchnie;
 • roboty wykończeniowe;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • zieleń drogowa.
PRZEPUSTY:
ROBOTY MOSTOWE:
 • obiekt MS-4A – ułożenie nawierzchni ścieku przykrawężnikowego z asfaltu lanego – grubości 4+6 cm wraz z uszczelnieniem styku taśmą;
 • obiekt MS-6A – wykonanie dylatacji bitumicznych 50x30x9 na zakończeniu ustroju nośnego;
 • obiekt PZ-5 – dylatacja – zalanie szwu o szerokości 3 cm masą zalewową;
 • obiekt PG-8A – wykonanie dylatacji bitumicznych 50x30x9 na zakończeniu ustroju nośnego – w jezdni, uciąglenie nawierzchni jezdni – wykonanie uciąglenia nawierzchni jezdni.
ROBOTY BRANŻOWE:

ZABEZPIECZENIA NASYPU WZDŁUŻ DROGI EKSPRESOWEJ S3 I DROGI SERWISOWEJ NR 3

EKRANY AKUSTYCZNE

ZAAWANSOWANIE ROBÓT:
 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 71,54%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 62,16%
 • Zaawansowanie czasowe I etapu kontraktu (10.08.2017 r.) –  97,60 %
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu (10.08.2019 r.) – 53,28%

Ostatnio dodane