Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – S3 km 297+000 – 297+150, km 297+300 – 297+450, km 299+200 – 299+350, DL-1, DL-2 km 0+000 – 0+250, DK-32 km 0+200 – 0+220 jezdnia P, DL-4 km 0+050 – 0+000, DP-3 km 0+300 – 0+500 i km 0+600 – 0+800, DL-4 km 0+000 – 0+050,
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznych i rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni – Istniejąca Łącznica Zielona Góra  - Legnica, S3 km 287+500 – 287+800, Łącznica DP-1 węzeł Zielona Góra Południe,
 • Demontaż barier energochłonnych – S3, km 288+500 – 288+800,
 • Wykonanie skarp – S3, km 297+000 – 297+150, km 297+300 – 297+450, km 299+200 – 299+350, DL-1, DL-2 km 0+000 – 0+250,
 • Wykonanie nasypu – pobocza: S3 km 297+300 – 297+450, km 299+200 – 299+350, DL-1, DL-2 km 0+000 – 0+250,
 • Skarpowanie z wykonaniem rowu i nasypu – S3, km 291+200 – 291+600, km 292+200 – 292+400,
 • Roboty naprawcze skarp, nasypów, wykopów po opadach – trasa główna sekcja I.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Betonowanie – WD-9BiC,
 •  Przygotowanie podpór pod antykorozję – PZ-06,
 • Wykonanie zasypek – PZ-06, PZ-08,
 • Wykonanie kap chodnikowych – WD-10,
 • Wykonanie antykorozji betonu – WZ-1, WS-13A, PZ-08,
 • Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu twardolanego – WD-9BiC, WD-10A, WS-13A,
 • Prace porządkowe – WD-9BiC, WD-10, WD-10A, WD-11A.

ROBOTY BRANŻOWE

 • Sieć elektryczna – budowa linii kablowej: węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe; Montaż latarni: MOP Raula,
 • Kanalizacja deszczowa – budowa drenażu S3, km 297+650 – 298+485, przykanalik: odcinki st.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 67,37%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 47,22%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:64,90 %

Stan na 31.07.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu – S3 km 293+330 – 293+600, km 293+800 – 294+300, km 299+000 – 299+350, DK-32 km 0+800 – 1+077,53 jezdnia P i L, DP-3 km 0+600 – 0+973,87, ul. Kętrzyńska km 0+600 – 1+142,61 strona L, Węzeł Południe DP-1 i DP-2; Węzeł Racula odcinek między rondami.
 • Wykonanie skarp – S3 km 293+330 – 293+600, km 293+800 – 294+300, km 299+000 – 299+350, DK-32 km 0+800 – 1+077,53 jezdnia P i L, DP-3 km 0+600 – 0+973,87, ul. Kętrzyńska km 0+600 – 1+142,61 strona L
 • Wykonanie nasypu – pobocza: S3 km 293+330 – 293+600, km 293+800 – 294+300, 299+000 – 299+000 – 299+350, DK-32 km 0+800 – 1+077,53 jezdnia L i P, DP-3 km 0+600 – 0+973,87; ul. Kętrzyńska km 0+600 1+142,61 strona L, Węzeł Racula odcinek między rondami; pas rozdziału; trasa S3 sekcja II.
 • Roboty naprawcze skarp, nasypów, wykopów po opadach – S3, km 288+200 – 288+600
 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni – S3 km 287+500 – 287+800, istniejące łącznice Zielona Góra – Legnica.
 • Humusowanie skarp – S3 297+000 – 298+900, km 299+000 – 299+350
 • Układanie obrzeży przy ściekach – DK-32 km 0+300 – 0+500 strona P i L, DL-3 km 0+220 – 0+300, km 0+500 – 0+650
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – DL-4 km 0+050 – 0+000, ZB-R.
 • Profilowanie, dogęszczenie podbudowy z KŁMS – S3 km 288+180 – 288+300, ZB-R km 0+000 – 0+211,22, DL-3, DK-32 km 0+300 – 0+500 strona P i L.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zasypek – PZ-08
 • Wykonanie kap chodnikowych – WD-10
 • Wykonanie antykorozji betonu – WD-9B i C, WD-11A, WS-13A
 • Wykonanie umocnienia stożków – WZ-1
 • Wykonanie stożków – PG-24A
 • Montaż odwodnienia – WD-9B i C, WS-13A
 • Przygotowanie podpór pod antykorozję – PG-23A,
 • Rozkładanie membrany na zasypce – PZ-06, PZ-08
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających – PZ-06
 • Wykonanie PCC na podporach – PZ-06
 • Wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego – PZ-08

ROBOTY BRANŻOWE

 • Sieć elektryczna – zagęszczenie i uporządkowanie terenu po budowie linii kablowych: węzeł Zielona Góra Północ, węzeł Zielona Góra Południe; Budowa linii kablowej – węzeł Zielona Góra Północ, węzeł Zielona Góra Południe.
 • Kanalizacja deszczowa – odcinki D2-D1 km 288+850.
 • Budowa drenażu – S3 km 296+750 – 297+100, k 297+320 – 297+390, km 297+405 – 297+600.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 68,11%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 53,38%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 65,10 %

Ostatnio dodane