Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 sierpnia 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg,
 • Roboty przygotowawcze: frezowanie nawierzchni, rozbiórka nawierzchni bitumicznej, rozbiórka poszerzenia jezdni, korytowanie, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka wału przeciwpowodziowego, rozbiórka podbudowy z masy,
 • Roboty ziemne: profilowanie i zagęszczenie pasa rozdziału, wykonywanie nasypu GWN, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, profilowanie pobocza, wykonywanie poboczy, profilowanie nawierzchni, profilowanie terenów zielonych, zagęszczanie podłoża, profilowanie podłoża po korytowaniu, profilowanie krawędzi po poszerzeniu, wykonywanie wykopu pod montaż oświetlenia,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego,
 • Podbudowy: układanie materiału pod stabilizacje cementem, wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej, wykonywanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie nawierzchni z masy na przejeździe tymczasowym, wykonywanie warstwy stabilizacji,
 • Nawierzchnie: czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej, skropienie i wykonywanie warstwy ścieralnej,
 • Roboty wykończeniowe: naprawa skarpy nasypu, wykonywanie rowów odpływowych, plantowanie poboczy i skarp nasypu, humusowanie pasa rozdziału, wykonywanie ścieku skarpowego, wykonywanie umocnienia rowu, humusowanie i darniowanie skarp, układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie rowu kaskadowego, wykonywanie rowu umocnionego, układanie krawężnika drogowego, układanie kostki na wyspie ronda, humusowanie terenu, koszenie trawy, wykonywanie oznakowania poziomego,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier energochłonnych, montaż słupków ogrodzenia ogródków działkowych, profilowanie terenu płaskiego pod ogrodzenie, prace porządkowe pod ogrodzenia, montaż ogrodzenia, montaż bramy, montaż osłon energochłonnych U-15a.

 

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z wykonywaniem umocnień narzutem kamiennym, wykonywaniem przeciwspadku z ATL, transportem płyt drogowych z drogi serwisowej, pracami porządkowymi na terenie budowy;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż kratek żeliwnych, budowa kanalizacji deszczowej DN 200, DN 400, DN 500, montaż włazów żeliwnych na studniach, montaż rozdzielnic elektroenergetycznych dla pompowni P3, montaż ścianki szczelnej przy przepuście P12, montaż pomp w pompowni P2, umocnienie rowu z wylotu 8, montaż studni, montaż przykanalika, Montaz pierścieni odciążających, pokryć i krat na wpustach.
 • Budowa oświetlenia – nie prowadzono robót
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 96,98%

Stan na 31.08.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 sierpnia 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, prace porządkowe,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka wału przeciwpowodziowego, frezowanie nawierzchni na przejeździe awaryjnym, demontaż barier ochronnych, frezowanie podbudowy z masy oraz przejazdów tymczasowych,
 • Roboty ziemne: wykonywanie nasypu GWN, korytowanie, rozbiórka drogi, rozbiórka podbudowy, profilowanie podłoża, wykonywanie poboczy, profilowanie terenów zielonych, profilowanie i osuszanie koryta, wywóz destruktu oraz plantowanie terenu, prace porządkowe, profilowanie wału przeciwpowodziowego profilowanie i zagęszczenie nasypu, profilowanie i zagęszczenie GWN, plantowanie terenu płaskiego wzdłuż trasy głównej, wykonywanie wykopu pod oświetlenie,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z masy bitumicznej, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego, czyszczenie nawierzchni, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, skropienie emulsją bitumiczną warstwy podbudowy z kruszywa łamanego przed wykonaniem podbudowy zasadniczej z masy,
 • Nawierzchnie:  wykonywanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ściernej z SMA, skropienie podbudowy z masy przed wykonaniem warstwy wiążącej, czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej,
 • Roboty wykończeniowe: układanie ścieku skarpowego, wykonywanie rowu kaskadowego, wykonywanie rowu umocnionego, układanie krawężnika drogowego, humusowanie terenów zielonych, wykonywanie nasadzeń, wykonywanie oznakowania poziomego, umacnianie skarpy matą, humusowanie skarp,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier energochłonnych – połączenie barier z osłonami, plantowanie terenu pod ogrodzenie, montaż ogrodzenia, montaż furtki, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, układanie nawierzchni z kostki na pierścieniu ronda.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 – wykonywanie umocnienia podpór narzutem kamiennym;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej DN 200, DN 300 – montaż wpustów i połączenie wpustów, oczyszczenie studni z namułu, montaż pierścieni odciążających, pokryć i krat na wpustach.
 • Budowa oświetlenia – nie prowadzono robót
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 97,57 %

 

Ostatnio dodane