Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu (rowy) – Węzeł Zielona Góra Północ łącznice: DP-3 km 0+200 – 0+803; DK-32 km 0+550 – 1+077,53, DP-2 km 0+000 – 0+252,31, DL-4 km 0+300 – 0+803; Z-R km 0+100 – 0+400; ul. Kętrzyńska km 0+600 – 1+142,61; S3 km 292+500 – 292+700, od od obiektu PZ-8 do km 297+400, 292+360 – 292+450, 292+000 – 292+100, 293+400 – 293+600
 • Profilowanie skarp – Węzeł Zielona Góra Północ łącznice: DP-3 km 0+200 – 0+803; DK-32 km 0+550 – 1+077,53, DP-2 km 0+000 – 0+252,31, DL-4 km 0+300 – 0+803; Z-R km 0+100 – 0+400; ul. Kętrzyńska km 0+600 – 1+142,61; S3 km 292+500 – 292+700, od od obiektu PZ-8 do km 297+400
 • Wykonanie nasypu – Węzeł Zielona Góra Północ łącznice: DP-3 km 0+200 – 0+803; DK-32 km 0+550 – 1+077,53, DP-2 km 0+000 – 0+252,31, DL-4 km 0+300 – 0+803; Z-R km 0+100 – 0+400; ul. Kętrzyńska km 0+600 – 1+142,61; S3 km 292+500 – 292+700, od od obiektu PZ-8 do km 297+400
 • Profilowanie pasa rozdziału – S3 km 293+800 – 294+280; 294+600 – 296+000
 • Wykonanie pasa rozdziału – S3 km 294+500 – 294+300
 • Wykonanie nasypu pod pobocza S3 km 293+408 – 293+630
 • Humusowanie skarp – S3, km 294+930 – 295+200, 294+220 – 294+340, 295+144,2 – 295+200
 • Układanie siatki antyerozyjnej –S3, km 294+930 – 295+200, 295+580 – 295+650, 294+240 – 294+370
 • Ulepszone podłoże stabilizowane cementem - istniejąca łącznica węzła Węzła Zielona Góra przy DL-4, DS.10 km 5+400 – 5+684,87; 3+800 – 4+000; 3+090 – 3+130, 1+040 – 1+500, DS.-10a km 0+000 – 0+162,85, DS.-10b km 0+000 – 0+050
 • Wykop pod ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – istniejąca łącznica węzła Węzła Zielona Góra przy DL-4
 • Naprawa i zabezpieczenie wymyć po intensywnych opadach deszczu – Węzeł Zielona Góra Północ, S3 km 286+043 – 299+350
 • Wykonanie  warstwy technologicznej – istniejąca łącznica węzła Węzła Zielona Góra przy DL-4
 • Zagęszczenie  warstwy mrozoochronnej – ul. Kętrzyńska km 0+000 – 0+105
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁMS – Węzeł Zielona Góra Północ DL-4 km 0+000 – 0+300 (po zmianie niwelety), DL-3 km 0+050 – 0+300
 • Profilowanie podbudowy z KłMS – Węzeł Zielona Góra Południe – DP-1 km 0+000 – 0+150, DL-1 km 0+000 – 0+080, DL-2 km 0+000 – 0+150
 • Skropienie podbudowy z KŁMS – S3, km 299+320 – 299+350
 • Skropienie międzywarstwowe – S3, km 299+320 – 299+350
 • Skropienie podbudowy zasadniczej – S3, km 299+320 – 299+350, 298+660 – 298+950
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – S3, km 299+320 – 299+350
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - S3, km 299+320 – 299+350
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W – S3, km 299+320 – 299+350, 298+660 – 298+950

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zasypek – PZ-06
 • Betonowanie – PZ-06
 • Umocnienie stożków – WD-9BiC, WD-11A
 • Humusowanie nasypu nad konstrukcją stalową – PZ-08
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających – PZ-06, PZ-08
 • Rozdeskowanie gzymsów zwieńczających – PZ-06
 • Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu – WD9BiC, PG-22A, PG-23A, PG-24A

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia  –  Węzeł Zielona Góra Północ i Południe
 • Montaż szafek i złączy oświetleniowych – Węzeł Zielona Góra Północ i Południe
 • Budowa sieci teletechnicznej – S3, km 291+200 – 299+350
 • Budowa drenażu – S3, km 293+600 – 293+750, 293+400 – 293+600, 293+337,50 – 293+400, 294+200 – 294+300
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – Mikrotuneling

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 70,34%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 53,38%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 67,20 %

Stan na 31.08.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu (rowy) – Węzeł Zielona Góra Północ DP-2 km 0+000 – 0+200, DL-1 km 0+000 – 211,22, DL-4 km 0+100 – 0+300, km 0+600 – 0+803,95, Z-R km 0+000 – 0+100, DK-32 km 0+000 – 0+220 strona P, S3 km 286+043 – 286+150, 291+950 – 292+350, km 294+350 – 294+800, km 297+100 – 297+350, km 298+750 – 298+950
 •  Profilowanie skarp – Węzeł Zielona Góra Północ DP-2 km 0+000 – 0+200, DL-1 km 0+000 – 211,22, DL-4 km 0+100 – 0+300, km 0+600 – 0+803,95, Z-R km 0+000 – 0+100, DK-32 km 0+000 – 0+220 strona P, S3 km 286+043 – 286+150, 291+950 – 292+350, km 294+350 – 294+800, km 297+100 – 297+350, km 298+750 – 298+950
 • Wykonanie nasypu – Węzeł Zielona Góra Północ DP-2 km 0+000 – 0+200, DL-1 km 0+000 – 211,22, DL-4 km 0+100 – 0+300, km 0+600 – 0+803,95, Z-R km 0+000 – 0+100, DK-32 km 0+000 – 0+220 strona P, S3 km 286+043 – 286+150, 291+950 – 292+350, km 294+350 – 294+800, km 297+100 – 297+350, km 298+750 – 298+950
 • Odhumusowanie – S3 km 288+600 – 289+500
 • Profilowanie pasa rozdziału – S3 km 293+340 – 293+750, 291+450 – 291+800
 • Skarpowanie wykopu – S3 289+700 – 289+900
 • Zasypywanie pasa rozdziału – S3 km 288+600 – 289+500
 • Naprawa i zabezpieczenie wymyć po intensywnych opadach deszczu –
 • Humusowanie pasa rozdziału – S3 km 296+500 – 296+800, km 297+300 – 298+100
 • Humusowanie skarp i rowu – Węzeł Południe DP-1 km 0+000 – 0+074,41, DL-2 km 0+000 – 0+150, odcinek między rondami, S3 km 286+043 – 286+150, S3 km 293+750 – 294+200, 298+650 – 298+950
 • Uzupełnienie wymyć humusem – S3 km 297+500 – 298+000
 • Umocnienie skarp, przeciwskarp i dna rowu obrukiem – S3 km 293+750 – 294+400
 • Układanie siatki antyerozyjnej – S3 km 293+750 – 294+220, 298+650 – 298+950
 • Umocnienie dna rowu ażurami – S3 km 294+865 – 294+925
 • Profilowanie i zagęszczenie podbudowy z KłMS – Węzeł Południe DL-1 km 0+000 – 0+195,51, DL-2 km 0+000 – 0+150
 • Skropienie podbudowy z KŁMS – DK-32 km 0+507 – 0+515 strona L, Węzeł Południowy Ronda: DP-1 km 0+000 – 0+150, DL-2 km 0+000 – 0+150, DL-2 km 0+000 – 0+150, DL-1 km 0+000 – 0+080
 • Skropienie międzywarstwowe – DK-32 km 0+507 – 0+540 strona L, DK-32 km 0+290 – 0+480 strona L, DP-1 km 0+000 – 0+074,41 Węzeł Północ, Węzeł Południe Ronda: DP-1 km 0+000 – 0+150, DL-2 km 0+000 – 0+150, DL-1 km 0+000 – 0+080
 • Skropienie podbudowy zasadniczej – DK-32 km 0+507 – 0+540 strona L i km 0+290 – 0+480 strona P i L, Węzeł Północ: DP-1 km 0+000 – 0+074,41, DL-2 km 0+000 – 0+316,80
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DK-32 km 0+507 – 0+515 strona L, Węzeł Południe – Ronda: DP-1 km 0+000 – 0+150, DL-2 km 0+000 – 0+150, DL-1 km 0+000 – 0+080
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DK-32 km 0+507 – 0+540, 0+290 – 0+480 strona L, DP-1 km 0+000 – 0+074,41 Węzeł Północ, Wezeł Południe – Ronda: DP-1 km 0+000 – 0+150, DL-1 km 0+000 – 0+080
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W – DK-32 km 0+290 – 0+480 strona P i L, km 0+507 – 0+540 strona L, Węzeł Północ: DP-1 km 0+000 – 0+074,41, DL-2 km 0+000 – 0+316,80

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Prace porządkowe – WD-9B i C, WD-10A, WD-11A
 • Wykonanie obrukowania stożków – WD-9B i C, WD-11A, PG-22A, P-25, P-25.1
 • Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – WD-9B i C
 • Układanie krawężników zanikających – WD-11A
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego – WS-13A
 • Montaż podwalin umocnienia stożków – WS-13A
 • Humusowanie – PZ-08
 • Skarpowanie – PZ-06, PZ-08
 • Przygotowanie do wykonania antykorozji – PZ-06
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających – PZ-06, PZ-08
 • Betonowanie gzymsów zwieńczającym – PZ-08
 • Montaż barier betonowych – PZ-08

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa oświetlenia  –  węzeł Zielona Góra Północ
 • Sieć elektryczna – zagęszczenie i uporządkowanie terenu po budowie linii kablowych – węzeł Zielona Góra Północ\
 • Budowa sieci teletechnicznej – S3 km 291+200 – 299+350
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – prace przygotowawcze pod montaż komory KS2 – S3 km 287+875, prace przy mikrotunelingu – S3 km 287+900
 • Budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wysokości wpustów żeliwnych ul. Kętrzyńska

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 71,82%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 53,38%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 67,90 %

 

Ostatnio dodane