Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2017

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 września 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, wycinka drzew - prace porządkowe, wykonywanie przewiązki tymczasowej,
 • Roboty przygotowawcze: prace rozbiórkowe, przygotowanie skarpy pod drenaż, rozbiórka bypassów,
 • Roboty ziemne: profilowanie rowów, skarp i poboczy, wykonywanie poboczy i skarp, plantowanie skarp i poboczy, wykonywanie nasypu GWN, wykonywanie poboczy z kruszywa, wymiana gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wzmocnienie skarpy, korytowanie, ułożenie rowów pod obiektem WD-7, profilowanie terenów płaskich, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego, wykonywanie nasypu filtracyjnego, wykonywanie zasypki skarpowej,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy z betonu AC 16P, czyszczenie nawierzchni, wykonywanie poboczy z kruszywa, pielęgnacja stabilizacji cementem, obsypka maty bentonitowej na wale przeciwpowodziowym, profilowanie warstwy mrozoochronnej, zagęszczenie podłoża, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Profilacja podłoża pod stabilizację, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego,
 • Nawierzchnie:  skropienie warstwy podbudowy przed wykonaniem warstwy ścieralnej, czyszczenie warstwy wiążącej pod skropienie, skropienie krawędzi na istniejących łącznicach,
 • Roboty wykończeniowe: układanie ścieku przykrawędziowego trójkątnego, wykonywanie rowu kaskadowego, wykonywanie rowu umocnionego, układanie krawężnika drogowego, wykonywanie oznakowania poziomego, wykonywanie wykopu pod rów umocniony, profilowanie rowów, plantowanie terenu, profilowanie i skarpowanie skarp, profilowanie i humusowanie poboczy i skarp, układanie geokraty wraz z humusowaniem i profilowaniem, montaż krawężnika betonowego, docinanie asfaltu pod krawężnik, udrażnianie rowów – czyszczenie, profilowanie rowu umocnionego, likwidacja skarpy – montaż geofiltrów, prace związane z umocnieniem skarpy, wykonywanie nawierzchni i obrzeży z kostki, układanie nawierzchni z kostki na rondach ul. Kostrzyńska, humusowanie rowów, profilowanie skarp i układanie maty antyerozyjnej, układanie chodnika, wykonywanie rowów, humusowanie terenów płaskich, układanie korytek ściekowych,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier energochłonnych, montaż ogrodzenia, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, humusowanie rowu oraz terenu pod montaż ogrodzenia.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 – nie prowadzono robót;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż pierścieni odciążających, montaż wylotów, montaż włazów, prace wykończeniowe, umocnienie studni wpadowych, montaż umocnienia studni wpadowych, przegląd i konserwacja studni.
 • Budowa oświetlenia – nie prowadzono robót
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 98,07%

 

Stan na 30.09.2017

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka przejazdu tymczasowego, rozbiórka barier w pasie rozdziału, rozbiórka/frezowanie przewiązek tymczasowych, usuwanie oznakowania poziomego tymczasowego,
 • Roboty ziemne: profilowanie skarp i poboczy, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wymiana gruntu, korytowanie podłoża pod warstwę stabilizacji, wykonywanie wykopu i korytowanie nawierzchni pod ciąg pieszo – rowerowy, wykonywanie nasypu, wykonywanie warstwy mrozoochronnej, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywanie wykopu pod rów, wykonywanie pobocza, wymiana materiału na wale przeciwpowodziowym,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: obrukowanie przepustów, odmulenie przepustu P2 i P4, wykonywanie przepustu, wykonywanie przepustu żelbetowego, 
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie i profilowanie poboczy z kruszywa, przygotowanie do wykonania podbudowy asfaltowej, wykonywanie podbudowy asfaltowej, skropienie podbudowy z kruszywa,
 • Nawierzchnie:  wykonywanie przewiązki, czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej, wykonywanie warstwy ścieralnej, 
 • Roboty wykończeniowe: wykonywanie rowu umocnionego, profilowanie rowów, poboczy i skarp, profilowanie i humusowanie skarp, profilowanie terenu – humusowanie i darniowanie skarp i rowów, umacnianie skarp geokratą i humusem, układanie geosiatki na skarpie, wykonywanie nawierzchni i obrzeży z kostki, odmulanie i koszenie rowów, nasadzenia zieleni, humusowanie pasa rozdziału, wykonywanie ścieków skarpowych, wykonywanie rowu stokowego, plantowanie skarp i terenu płaskiego,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier w pasie rozdziału, budowa ogrodzenia, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, montaż balustrad.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 – nie prowadzono robót;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót
 • Budowa oświetlenia – nie prowadzono robót
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – montaż studni SKR-2.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 98,80 %

 

Ostatnio dodane