Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie wykopu (rowy) – Węzeł Zielona Góra Północ DK-32 km 0+200 - 0+500 strona L i P, km 0+500 - 0+800 strona P, km 0+400 - 0+480 strona L, DP-1 km 0+000 - 0+074,41, DP-2 km 0+150 - 0+252,31, DL-2 km 0+000 - 0+316,8, DL-3 km 0+480 - 0+700, ul. Kętrzyńska km 0+360 - 0+600 strona L, Węzeł Zielona Góra Południe DL-1 km 0+000 -  0+195,51, DL-2 km 0+000 - 0+150, S3 km 288+600 - 291+450, km 294+500 - 294+600, km 299+340 - 299+350, Wjazd na MOP Racula km 0+000 - 0+130 strona P;
 • Wykonanie nasypu –   Węzeł Zielona Góra Północ DK-32 km 0+200 - 0+500 strona L i P, km 0+500 - 0+800 strona P, km 0+400 - 0+480 strona L, DP-1 km 0+000 - 0+074,41, DP-2 km 0+150 - 0+252,31, DL-2 km 0+000 - 0+316,8, DL-3 km 0+480 - 0+700, ul. Kętrzyńska km 0+360 - 0+600 strona L, Węzeł Zielona Góra Południe DL-1 km 0+000 -  0+195,51, DL-2 km 0+000 - 0+150, S3 km 288+600 - 291+450, km 294+500 - 294+600, km 299+340 - 299+350, Wjazd na MOP Racula km 0+000 - 0+130 strona P;
 • Profilowanie skarp nasypu - Węzeł Zielona Góra Północ DK-32 km 0+200 - 0+500 strona L i P, km 0+500 - 0+800 strona P, km 0+400 - 0+480 strona L, DP-1 km 0+000 - 0+074,41, DP-2 km 0+150 - 0+252,31, DL-2 km 0+000 - 0+316,8, DL-3 km 0+480 - 0+700, ul. Kętrzyńska km 0+360 - 0+600 strona L, Węzeł Zielona Góra Południe DL-1 km 0+000 -  0+195,51, DL-2 km 0+000 - 0+150, S3 km 288+600 - 291+450, km 294+500 - 294+600, km 299+340 - 299+350, Wjazd na MOP Racula km 0+000 - 0+130 strona P;
 • Profilowanie pasa rozdziału - S3 km 294+600 - 294+750, przy PZ-8
 • Skarpowanie wykopu - S3 km 287+400 - 287+800 strona L, km 288+600 - 289+100, km 289+200 - 289+300, km 289+800 - 290+000;
 • Humusowanie skarp i rowów – DK-32 km 0+000 - 0+200, km 0+280 - 0+800 strona P i L, km 0+500 do ul. Kętrzyńskiej strona L, ul. Kętrzyńska km 0+650 - 1+142,61, DL-2 km 0+000 - 0+316,8, Z-BR km 0+000 - 0+400, DP-2 km 0+000 - 0+252,31 strona P i L, DL-2 km 0+000 - 0+316,8;  
 • Uciąglenie nasypu pomiędzy obiektami - PG-12 - WS-13A, S3 km 287+800 - 288+050
 • Układanie siatki antyerozyjnej – S3 km 292+720 - 292+950
 • Wykonanie barier w pasie rozdziału - S3 km 296+100 - 297+850
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – MOP Racula Łącznica Wjazdowa km 0+065,20 - 0+140, MOP Racula Łącznica Wyjazdowa km 0+000 - 0+041,30
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P - MOP Racula Łącznica Wjazdowa km 0+065,20 - 0+140, MOP Racula Łącznica Wyjazdowa km 0+000 - 0+041,30
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - przejazd awaryjny S3 km 298+490 - 298+600
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P - przejazd awaryjny S3 km 298+490 - 298+600
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W -
 • Wykonanie warstwy wiążącej WMS 0/16 - S3 km 291+200 - 291+432, km 291+442 - 291+935, km 291+945 - 292+366, km 292+374 - 292+720, km 293+290 - 293+315,63
 • Skropienie podbudowy z KŁMS - MOP Racula Łącznica Wjazdowa km 0+065,20 - 0+140, MOP Racula Łącznica Wyjazdowa km 0+000 - 0+041,30, przejazd awaryjny S3 km 298+490 - 298+600
 • Skropienie międzywarstwowe - MOP Racula Łącznica Wjazdowa km 0+065,20 - 0+140, MOP Racula Łącznica Wyjazdowa km 0+000 - 0+041,30, przejazd awaryjny S3 km 298+490 - 298+600
 • Skropienie podbudowy zasadniczej - S3 km 291+200 - 291+432, km 291+442 - 291+935, km 291+945 - 292+366, km 292+374 - 292+720, km 293+290 - 293+315,63,

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Prace porządkowe – WD-9B i C, WD-10A, WD-11A;
 • Układanie nawierzchni z żywicy epoksydowej na chodnikach – WD-9B i C, WS-13A;
 • Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – WD-9B i C, WD-11A;
 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego – WS-13A;
 • Montaż barier typu Jersey – PZ-6;
 • Wykonanie obrukowania – PZ-8, P-23, P-24.1;
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających – PZ-8
 • Betonowanie gzymsów zwieńczających – PZ-8
 • Przygotowanie podłoża pod montaż ekranów przeciwolśnieniowych: PZ-8;
 • Wykonywanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe: PZ-8;
 • Wykonanie zabezpieczające antykorozyjnego podpór – PZ-6, PZ-8;
 • Wykonanie oporu za barierami betonowymi – PZ-6;
 • Betonowanie oporu za barierami betonowymi – PZ-6;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa drenażu –  S3 km 293+000 - 293+150, km 299+300 - 299+350
 • Budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie obrukowań przy wylotach kanalizacji do rowów – S3 km 291+200 - 299+350
 • Budowa sieci średniego ciśnienia – węzeł Zielona Góra Północ
 • Pionowanie słupów oświetleniowych – węzeł Zielona Góra Północ i Południe
 • Montaż słupów oświetleniowych - węzeł Zielona Góra Północ i Południe
 • Zagęszczenie i uporządkowanie terenu po budowie linii kablowych - węzeł Zielona Góra Północ

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 74,05%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 54,69%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 71,50 %

Stan na 30.09.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Frezowanie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej – By-passy Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie, DK-32 km 0+000 - 0+050 strona P i L, łącznik między DK-32 a łącznicą Sulechów-Zielona Góra;
 • Zbrojenie skarp geosyntetykiem – S3 km km 287+800 - 289+050;
 • Wykonanie zabezpieczenia krawędzi warstwy ścieralnej SMA – S3 km 294+490 - 299+350;
 • Wykonanie bariery skrajnej – S3 km 294+650 - 297+100;
 • Wykonanie wykopu (rowy) – ul. Kętrzyńska km 0+360 - 0+800 strona  L, Z-BR km 0+000 - 0+400, S3 km 288+200 - 289+700, km 290+100 - 290+350 km 291+600 - 291+950;
 • Wykonanie nasypu - ul. Kętrzyńska km 0+360 - 0+800 strona  L, Z-BR km 0+000 - 0+400, S3 km 287+800 - 289+800, km 290+100 - 290+350 km 291+600 - 291+950;
 • Profilowanie skarp nasypu - ul. Kętrzyńska km 0+360 - 0+800 strona  L, Z-BR km 0+000 - 0+400, S3 km 288+200 - 289+700, km 290+100 - 290+350 km 291+600 - 291+950;  
 • Umocnienie rowów płytami ażurowymi - DP-3 km 0+000 - 0+973,87, DL-4 km 0+600 - 0+803,95, S3 km 291+340 - 291+390;
 • Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym – Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie i Wschodnie;
 • Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich - DK-32 km 0+000 - 0+200 i km 0+280 - 0+800 strona P, DL-2 km 0+050 - 0+250, DL-3 km 0+500 - 0+700,
  ul. Kętrzyńska km 0+600 - 1+142,61, S3 km 293+000 - 293+150;   
 • Wykonanie umocnienia poboczy – S3 km 294+500 - 299+350;
 • Wykonanie umocnienia skarp – S3 km 287+900 - 290+100;
 • Układanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej – Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie i Wschodnie;
 • Umocnienie przeciwskarp ściekami naskarpowymi – S3 km 289+800 - 290+200;
 • Układanie siatki antyerozyjnej - DL-2 km 0+050 - 0+250, DP-2 km 0+000 -0+252,31 Węzeł Północny;
 • Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej – S3 km 293+300 - 293+700;
 • Wykonanie ścieków skarpowych – Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie i Wschodnie;
 • Układanie kostki kamiennej - Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Układanie krawężników betonowych – Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie i Wschodnie;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – DS.8, DS.8A;
 • Skropienie warstwy wiążącej – S3 km 294+490 - 295+570;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA – S3 km 294+490 - 295+570;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Układanie nawierzchni z żywicy epoksydowej na chodnikach – WZ-1, WD9B i C, WD-10, WD-10A, WD-11A, WS-13A;
 • Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – WD-10, WD-10A,
  WD-11A;
 • Wykonanie obrukowania stożka – PG-24A;
 • Montaż barier – WD9B i C;
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających (zbrojenie, szalowanie) – PZ-6, PZ-8;
 • Humusowanie przejścia pod konstrukcją – PZ-8;
 • Betonowanie gzymsów zwieńczających – PZ-8;
 • Zbrojenie i deskowanie płyty czołowej – P-Racula;
 • Betonowanie płyty czołowej – P-Racula;
 • Wykonanie obrukowania – P-24;
 • Ustawienie barier betonowych – Istniejący obiekt WD-25

ROBOTY BRANŻOWE

 •  Budowa drenażu –  S3 km 291+965 - 292+900, km 293+200 - 293+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: wykonanie obrukowań przy wylotach kanalizacji do rowów – okolice MOP Racula;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: montaż kratek żeliwnych – Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, prace porządkowe, roboty wykończeniowe) - S3 km 287+900;
 • Montaż fundamentów i słupów oświetleniowych – węzeł Zielona Góra Północ

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 75,53%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 57,89%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 72,12 %

 

Ostatnio dodane