Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350,
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie - DS. 9;
 • Mycie nawierzchni - S3 km 287+700 - 287+780 strona P, DL-4 km 0+400 - 0+800, Z-BR 1+050 - 1+547, DK-32 km 0+000 - 0+480 strona L;
 • Wykonanie oznakowania poziomego – S3 km 294+490 - 299+350;
 • Wykonanie wykopu (rowy) – S3 km 287+750 - 290+000, km 292+360 - 292+500, ZB-R km 1+050 - 1+547, ul. Kętrzyńska km 0+500 - 0+600 strona P, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km 0+000 - 0+050;
 • Wykonanie nasypu – S3 km 287+750 - 290+000, km 292+360 - 292+500, ZB-R km 1+050 - 1+547, ul. Kętrzyńska km 0+500 - 0+600 strona P, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km 0+000 - 0+050, między PG-12A a WS-13A;
 • Profilowanie skarp nasypu –  S3 km 287+750 - 290+000, km 292+360 - 292+500, ZB-R km 1+050 - 1+547, ul. Kętrzyńska km 0+500 - 0+600 strona P, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km 0+000 - 0+050, DS.-8;
 • Zasypywanie pasa rozdziału – S3 km 288+600 - 289+900;
 • Wykonywanie pasa rozdziału – S3 km 291+450 - 292+300;
 • Wykop materiału z rowów – S3 km 289+750 - 290+150;
 • Humusowanie pasa rozdziału – S3 km 291+200 - 292+700;
 • Humusowanie terenów płaskich –  Węzeł Zielona Góra Północ DP-1, DP-2, DK-32, S3 km 291+500 - 292+100;
 • Humusowanie skarp i rowów – S-3 km 288+200 - 288+600, km 289+000 - 289+700, km 292+300 - 292+700, ul. Kętrzyńska km 0+105 - 0+600;
 • Usunięcie brewki zabezpieczającej skarpy nasypu – DL-4 km 0+000 - 0+803,95, DK-32 km 0+000 - do połączenia z DP-3
 • Umocnienie przeciwskarp ściekami naskarpowymi typ Y – S3 km 289+800 - 290+150;
 • Układanie siatki antyerozyjnej – DK-32 km 0+480 - 0+750 strona L;
 • Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej – S3 km 292+360 - 292+700, km 293+330 - 293+630;
 • Wykończenie ścieków skarpowych – Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie i Wschodnie;
 • Wykończenie kopert przy studniach wpustowych – DK-32, DP-2, ul. Kętrzyńska;
 • Układanie krawężników – koperty na ścieku – DK-32 km 0+000 - 0+800
  strona P i L;
 • Układanie krawężników betonowych – Węzeł Zielona Góra Południe - Rondo Zachodnie;
 • Przygotowanie podłoża pod płyty ażurowe – DP-3 km 0+000 - 0+973,87;
 • Umocnienie dna rowy płytami ażurowymi – S3 km 291+300 - 291+468, km 291+518 - 291+529;
 • Skropienie podbudowy z KŁSM – DL-4 km - 0+050 - 0+000, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km - 0+085 - 0+105;
 • Skropienie międzywarstwowe – DL-4 km - 0+050 - 0+000, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km - 0+085 - 0+105;
 • Skropienie podbudowy zasadniczej – DL-4 km - 0+050 - 0+000, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km - 0+085 - 0+110, ZB-R km 1+080 - 1+200;
 • Skropienie warstwy wiążącej – Węzeł Niedoradz DL-1 km 0+000 - 0+079,73, DL-2 km 0+000 - 0+200;
 • Wykonywanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DL-4 km - 0+050 - 0+000, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km - 0+085 - 0+105; 
 • Wykonywanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P –   DL-4 km - 0+050 - 0+000, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km - 0+085 - 0+105;
 • Uciaglenie masy pod by-passem – Węzeł Racula - Rondo Zachodnie;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W – DL-4 km - 0+050 - 0+000, Węzeł Zielona Góra Południe DL-2 km - 0+085 - 0+110, ZB-R km 1+080 - 1+200;
 • Uciaglenie masy pod by-passem – Węzeł Racula - Rondo Zachodnie;
 • Przewiązki pod tymczasową organizacją ruchu – Węzeł Racula;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA – Węzeł Niedoradz DL-1 km 0+000 - 0+079,73, DL-2 km 0+000 - 0+200;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż barier – WZ-1, WD-9B i C;
 • Montaż schodów skarpowych – WD-9B i C, PG-24A;
 • Układanie geokraty – WS-13A;
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających (zbrojenie, szalowanie) – PZ-6;
 • Obrukowanie okładziną kamienną – PZ-6, PZ-8, P-25;
 • Montaż fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – PZ-6;
 • Profilowanie skarp na najściach dla zwierząt – PZ-6, PZ-8;
 • Przygotowanie podłoża pod montaż ekranów przeciwolśnieniowych – PZ-6;
 • Betonowanie gzymsów zwieńczających – PZ-6
 • Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – Estakada ciepłownicza

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa drenażu – S3 km 290+100 - 290+300, km 291+200 - 291+510
 • Budowa studni drenarskich – S3 km 290+200 - 291+600
 • Budowa kanalizacji deszczowej: montaż zbiornika retencyjno-rozsączającego – S3 km 288+140
 • Budowa sieci teletechnicznej – S3 km 286+043 - 291+200

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 77,01 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 57,89 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 73,13%

Stan na 31.10.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Naprawa oznakowania pionowego po wyjatkowo niesprzyjających warunkach klimatycznych – S3, km 286+043-299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Przedłużanie przepustu: (podwójny DN400 przedłużenie o 6,50 m od strony pn. i 2,60 m od strony pd.) – S3 km 292+371;
 • Frezowanie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej – Węzeł Zielona Góra Południe DP-1, DP-2, DL-2, istniejąca łącznica Węzeł Niedoradz;
 • Rozbiórka barier drewnianych – S3 km 294+400 - 297+100;
 • Zabezpieczenie robót po wyjątkowo niesprzyjających warunkach klimatycznych – S3;
 • Wykonanie wykopu (rowy) – S3 km 288+600 - 288+800, km 289+700 - 290+200, km 293+100 - 293+360, ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+150 strona P, km 0+150 - 0+320 strona L i P;        strona P i 0+400 - 0+600 strona P;
 • Wykonanie nasypu – S3 km 287+800 - 288+050, km 289+700 - 293+360, 293+100 - 293+300, ul. Kętrzyńska km 0+150 - 0+320 strona L i P;     
 • Profilowanie skarp nasypu – S3 km 289+700 - 290+200, km 293+100 - 293+360, ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+300 strona P i 0+400 - 0+600 strona P;
 • Humusowanie skarp i rowów – DP-3, DK-32, S3 km 292+380 - 292+700, km 292+800 - 293+100, ul. Kętrzyńska km  0+100 - 0+600;
 • Umocnienie przeciwskarp ściekami naskarpowymi typ Y – S3 km 289+800 - 290+350;
 • Układanie siatki antyerozyjnej – S3 km 292+380 - 293+100;
 • Umocnienie dna rowu płytami ażurowymi – km 291+821 - 291+920, km 292+645 - 292+720;
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia – S3 km 299+350;
 • Nasadzenia – krzewy iglaste – S3 km 299+350

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż balustrad – WD-9B i C;
 • Montaż barier – WD-10, WD-10A;
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających (zbrojenie, szalowanie) – PZ-6;
 • Wypełnienie fali betonem – PZ-6;
 • Montaż fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – PZ-6;
 • Demontaż barier typu Jarsey – PZ-6, PZ-8;
 • Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – PZ-6, PZ-8;
 • Obrukowanie okładziną kamienną – PZ-8;
 • Montaż opornika i korytka ściekowego – PZ-8;
 • Wykonanie obrukowania – P-22, P-22.1

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa Odwodnienie terenu pod montaż zespołu podczyszczającego – S3 km 298+950;
 • Budowa drenażu – S3 km 288+800 - 289+400;
 • Wykonanie sączków w pasie rozdziału – S3 km 289+000 - 289+400;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace wykończeniowe, porządkowe – S3 km 298+940 - 298+955;
 • Budowa kanalizacji deszczowej, odcinki: H1.5-H1.4, H1.4-H1.3, H1.3-H1.2, H1.2-H1.1 – S3 km 298+940 - 298+955;
 • Budowa kanalizacji deszczowej kolektor D3 – S3 km  287+830-287+938;
 • Budowa sieci teletechnicznej – S3 km 286+043 - 291+200;
 • Poprawa słupów oświetleniowych wraz z fundamentami – węzeł Zielona Góra Północ i Południe

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 78,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 57,89 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 75,87 %

Ostatnio dodane