Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2017

W okresie od 01 do 15 października 2017 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: zamiatanie dróg, naprawa drogi,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka przejazdu tymczasowego, rozbiórka barier w pasie rozdziału, rozbiórka/frezowanie przewiązek tymczasowych, usuwanie oznakowania poziomego tymczasowego,
 • Roboty ziemne: profilowanie skarp i poboczy, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, wymiana gruntu, korytowanie podłoża pod warstwę stabilizacji, wykonywanie wykopu i korytowanie nawierzchni pod ciąg pieszo – rowerowy, wykonywanie nasypu, wykonywanie warstwy mrozoochronnej, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywanie wykopu pod rów, wykonywanie pobocza, wymiana materiału na wale przeciwpowodziowym, profilowanie i zagęszczenie wału przeciwpowodziowego, czyszczenie pasa rozdziału, prace porządkowe, wykonywanie rowu umocnionego, profilowanie i humusowanie terenu, Profilacja podłoża i drogi leśnej, Profilacja i zagęszczenie warstwy filtracyjnej, zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie rowu pomiędzy Z-16 i ciągiem pieszo-rowerowym,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: obrukowanie wlotów/wylotów przepustów, odmulenie przepustu P2 i P4, wykonywanie przepustu, wykonywanie przepustu żelbetowego,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie i profilowanie poboczy z kruszywa, przygotowanie do wykonania podbudowy asfaltowej, wykonywanie podbudowy asfaltowej, skropienie podbudowy z kruszywa, wykonywanie wjazdów,
 • Nawierzchnie:  wykonywanie przewiązki, czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej, wykonywanie warstwy ścieralnej,
 • Roboty wykończeniowe: wykonywanie rowu umocnionego, profilowanie i umocnienie rowów, poboczy i skarp, humusowanie pobocza, profilowanie i humusowanie skarp, profilowanie terenu – humusowanie i darniowanie skarp i rowów, umacnianie skarp geokratą i humusem, układanie geosiatki na skarpie, wykonywanie nawierzchni i obrzeży z kostki, odmulanie, profilowanie i koszenie rowów, nasadzenia zieleni, humusowanie pasa rozdziału, wykonywanie ścieków skarpowych, wykonywanie rowu stokowego, plantowanie skarp i terenu płaskiego, wykop i profilowanie rowów, uzupełnienie nawierzchni z kostki w łapaczach, naprawa rozmyć po intensywnych deszczach, kopanie rowu przy przepuście P4, obsiew zahumusowanych pasów rozdziału, profilowanie i czyszczenie rowu, odmulenie rowu, układanie kostki na wjazdach bramowych,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: montaż barier w pasie rozdziału, budowa ogrodzenia, prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, montaż balustrad, doszczelnianie bram i furtek w ogrodzeniu, dobijanie słupków barier ochronnych – uciąglanie barier,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 – montażem balustrad zamykających;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 montażem balustrad zamykających.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót
 • Budowa oświetlenia – nie prowadzono robót
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – montaż studni SKR-2.

 ZAAWANSOWANIE ROBÓT    98,98 %

Stan na 31.10.2017

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: zamiatanie dróg,
 • Roboty przygotowawcze: nie wykonywano robót,
 • Roboty ziemne: wykop i profilowanie skarp rowu, profilowanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej, wykonywanie nasypu i pospółki, wykonywanie warstwy mrozoochronnej, wykonywanie stabilizacji cementem,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: obrukowanie wlotów/wylotów przepustów, odmulenie przepustu P2 i P4, wykonywanie przepustu, wykonywanie przepustu żelbetowego,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie podbudowy asfaltowej, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnione pobocze, Profilacja warstwy mrozoochronnej, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z KŁSM, wykonywanie nawierzchni z KŁSM,
 • Nawierzchnie:  wykonywanie warstwy ścieralnej,
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie pobocza, profilowanie i humusowanie skarp, umocnienie rowu, humusowanie skarp i terenów płaskich, wykonywanie rowu stokowego, skropienie krawędzi, ułożenie krawężników betonowych, roboty poprawkowe oznakowania poziomego, wykonywanie ścieków skarpowych, wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej na wjeździe,
 • Elementy ulic: nie prowadzono robót,
 • Urządzenia BRD: prace wykończeniowe przy budowie ogrodzenia, zbieranie kruszywa z pobocza.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 – nie prowadzono robót;
 • WD-1 nie prowadzono robót;
 • WD-2 nie prowadzono robót;
 • WD-3A nie prowadzono robót;
 • WD-3B nie prowadzono robót;
 • WD-4 nie prowadzono robót;
 • WD-5 nie prowadzono robót;
 • WD-6 nie prowadzono robót;
 • WD-7  nie prowadzono robót;
 • WD-8 nie prowadzono robót;
 • WD-9 nie prowadzono robót.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Budowa kanalizacji deszczowej – nie prowadzono robót
 • Budowa oświetlenia – nie prowadzono robót
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Roboty teletechniczne – nie prowadzono robót.

Ostatnio dodane