Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.11.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni – Węzeł Zielona Góra Południe: DL-2;
 • Rozbiórka ogrodzenia – S3 km 296+000 - 299+000;
 • Rozbiórka ścieku skarpowego, trapezowego i korytkowego – S3 km 298+680 - 298+900;
 • Wykonanie wykopu (rowy) – DL-4 km 0+000 - 0+803,95, DK-32 km 0+150 - 0+220 strona L, Węzeł Zielona Góra Południe: DL-1, S3 km 292+700 - 293+100;
 • Wykonanie nasypu – DL-4 km -0+050 - 0+803,95, Węzeł Zielona Góra Południe: DL-1, DL-2, DP-1, S3 km 292+700 - 293+100;
 • Profilowanie skarp nasypu – DL-4 km 0+000 - 0+803,95;
 • Profilowanie i zagęszczenie nasypu – S3 km 287+750 - 288+050;
 • Wymiana gruntu – Węzeł Zielona Góra Południe: DP-1, DP-2, DL-2;
 • Odhumusowanie – S3 km 298+640 - 298+880 strona P;
 • Humusowanie skarp i rowów – Węzeł Zielona Góra Północ: DL-2, DP-3, ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+300 strona L i km 0+350 - 0+600 L, S3 km 288+100 - 289+700, S3 km 291+700 - 291+950;
 • Umocnienie przeciwskarp ściekami naskarpowymi typ Y – S3 km 290+100 - 290+200;
 • Układanie siatki antyerozyjnej – S3 km 291+700 - 291+950;
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików – DK-32 km 0+000 - 0+500, Węzeł Zielona Góra Północ: DP-2 km 0+000 - 0+252,31, DL-2 km 0+000 - 0+200;
 • Wykonanie kopert na wpustach – S3 km 287+500 - 287+700;
 • Umocnienie dna rowu płytami ażurowymi – S3 km 292+645 - 292+720;
 • Wykonywanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S3 km 287+780 - 288+060, Węzeł Zielona Góra Południe: DP-1, DP-2, DL-1, DL-2;
 • Wykonywanie warstwy technologicznej – S3 km 287+780 - 288+060;
 • Skropienie podbudowy z KŁSM – DL-3 km 0+060 - 0+300;
 • Skropienie warstwy wiążącej –  Węzeł Północny DL-1 km 0+000 - 0+211,22, DL-4 km 0+000 - 0+803,95, istniejąca DL-4 km 0+000 - 0+072, ZB-R km 0+000 - 0+380 i km 1+150 - 1+549, S3 km 286+043 - 286+175 i km 287+679 - 287+760;
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DL-3 km 0+060 - 0+300;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA – Węzeł Północny DL-1 km 0+000 - 0+211,22, DL-4 km 0+000 - 0+803,95, istniejąca DL-4 km 0+000 - 0+072, ZB-R km 0+000 - 0+380 i km 1+150 - 1+549, S3 km 286+043 - 286+175 i km 287+679 - 287+760;
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia – S3 km 292+800 - 293+200;
 • Nasadzenia – krzewy liściaste – S3 km 292+800 - 293+200

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż balustrad – WD-9B i C
 • Montaż barier – WZ-1, WD-11A, WS-13A;
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających (zbrojenie, szalowanie) – PZ-6;
 • Betonowanie gzymsów zwieńczających –  PZ-6;
 • Obrukowanie okładziną kamienną – PZ-8;
 • Montaż fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – PZ-8;
 • Zasypka fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – PZ-8;
 • Wykonanie obrukowania – P-21A, przepust DL-4

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa drenażu: montaż studni drenarskich i prace porządkowe – S3 km 288+600 – 289+200;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: Przewiert pod ciepłociągiem – S3 km 288+832 – 288+785;
 • Budowa sieci teletechnicznej – S3 km 286+043 – 291+200

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 79,98 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 60,80 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 77,12 %

Stan na 30.11.2017

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni – DK-32 km -0+150 - -0+050;
 • Montaż barier energochłonnych – S3 km 286+043 - 286+135, Węzeł Zielona Góra Północ: DL-1 km 0+000 - 0+211,22, DL-4 km 0+000 - 0+803,95, Z-BR km 0+000 - 0+400 i km 1+100 - 1+549,47;
 • Wykonanie wykopu (rowy) – S3 km 293+100 - 293+200, DL-3 km 0+150 - 0+300, ul. Kętrzyńska km 0+105 - 0+300;
 • Wykonanie nasypu – S3 km 287+850 - 288+100, km 293+100 - 293+200, DL-3 km 0+150 - 0+300;
 • Profilowanie skarp nasypu – S3 km 287+850 - 288+100, DL-3 km 0+150 - 0+300;
 • Uciąglenie rowu – ul. Kętrzyńska km 0+770 - 0+800 strona P i L;
 • Prace porządkowe – S3 km 291+200 - 299+350;
 • Humusowanie skarp i rowów – S3 km 287+500 - 287+800, km 288+200 - 288+600, km 293+100 - 293+200, Z-BR km 0+300 - 0+400;
 • Układanie siatki antyerozyjnej – S3 km 288+200 - 288+600, km 291+900 - 292+150;
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików – S3 km 289+700 - 290+300;
 • Umocnienie dna rowu płytami ażurowymi – S3 km 290+100 - 290+200 i km 293+410 - 293+450;
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – S3 km 287+780 - 288+060 (poszerzenia), Węzeł Zielona Góra Południe: DP-1 - roboty naprawcze;
 • Wykonanie warstwy technologicznej – Węzeł Zielona Góra Południe: DP-1, DP-2, DL-1, DL-2;
 • Skropienie międzywarstwowe – Naprawa szerokości jezdni: S3 km 292+720 - 293+310;
 • Skropienie podbudowy zasadniczej – Naprawa szerokości jezdni: S3 km 292+720 - 293+310;
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P – Naprawa szerokości jezdni: S3 km 292+720 - 293+310
 • Wykonanie w-wy wiążącej WMS 0/16 – Naprawa szerokości jezdni: S3 km 292+720 - 293+310;
 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia – S3 km 292+800 - 293+200;
 • Nasadzenia – krzewy liściaste – S3 km 292+800 - 293+200

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż balustrad – WZ-1, WD-9B i C, WD-10A;
 • Montaż barier – WD-11A;
 • Wykonanie gzymsów zwieńczających (zbrojenie, szalowanie) – PZ-8;
 • Montaż schodów skarpowych – WD-9B i C;
 • Wykonanie obrukowania stożka – WD-9B i C;
 • Betonowanie gzymsów zwieńczających – PZ-6;
 • Obrukowanie okładziną kamienną – PZ-8

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa przepustu: prace przy montażu przepustu DN600 – S3 km 289+700;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace przy przewiercie pod ciepłociągiem – S3 km 288+832 - 288+785;
 • Budowa sieci teletechnicznej – S3 km 286+043 - 291+200;
 • Montaż szafek oświetleniowych – węzeł Zielona Góra Północ i Południe;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 80,72 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 60,80 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 79,62  %

 

Ostatnio dodane