Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.03.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonywanie nasypu – DL-3 km 0+300 - 0+400, Z-BR km 0+800 - 0+900;
 •  Skarpowanie – DS.-10;
 • Profilowanie terenów płaskich – DS.-10, DS.-10a, węzeł Zielona Góra Północ, między DK-32 a istniejącą łącznicą DL-1;
 • Profilowanie pod stabilizację – DK-32 km 0+150 - 0+050;
 • Wykonywanie ogrodzeń – wykopy ręczne – S3 km 295+000 - 295+750 prawa nitka, km 299+000 - 299+350 prawa nitka;
 • Wykonywanie ogrodzeń – wykopy liniowe – Węzeł Zielona Góra Południe, S3 km 294+200 - 299+300 lewa nitka;
 • Wykonywanie ogrodzeń – montaż słupka – Węzeł Zielona Góra Południe, S3 km 294+200 - 299+300 lewa nitka;
 • Wykonywanie ogrodzeń – zasypka – od węzła Zielona Góra Południe do węzła Zielona Góra Północ
 • Wykonywanie ogrodzeń – wbijanie kotew – S3 km 294+200 - 299+300 lewa nitka
 • Rozbiórka barier – S3 km 294+500 - 299+350
 • Rozbiórka ogrodzenia – ul. Kętrzyńska przy Bricomarche
 • Roboty przygotowawcze pod krawężniki betonowe – węzeł Zielona Góra Południe

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 

 • Zasypka przyczółka i stożka – WD-11A
 • Wykonanie obrukowania – P-19a
 • Odmulanie przepustu – P-19a
 • Wykonanie, zbrojenie fundamentu pod bariery – P-23
 • Wykonanie fundamentu pod bariery – P-25
 • Betonowanie fundamentu pod bariery – P-25

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace przygotowawcze – DL-3;
 • Budowa kanalizacji deszczowej, odcinek 2.55_W – D2.43 – DL-3 km 0+410;
 • Zagęszczenie terenów po budowie linii kablowych – węzeł Zielona Góra Północ i węzeł Zielona Góra Południe;
 • Budowa linii kablowych – obwód SO-1/1 – węzeł Zielona Góra Północ;
 • Budowa linii kablowych – obwód SO-3/2 – węzeł Zielona Góra Południe;
 • Budowa linii kablowych – obwód SO-5/3 – węzeł Zielona Góra Północ;
 • Montaż złączy IZK w słupach oświetleniowych – węzeł Zielona Góra Północ;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 93,33 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 71,67 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 82,62 %

Stan na 31.03.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043 – 299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043 – 299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Frezowanie i rozbiórka istniejącej nawierzchni – S3 km 286+150 - 287+400;
 • Frezowanie warstwy podbudowy – S3 km 286+150 - 287+400;
 • Frezowanie warstwy wiążącej –  Węzeł Zielona Góra Północ DP-1, S3 km 286+300 - 286+450;
 • Frezowanie warstwy ścieralnej SMA – S3 km 297+000 - 299+000;
 • Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – łącznica wyjazdowa Węzła Niedoradz w km 298+680 - 298+926;
 • Wykonanie przejazdów awaryjnych – S3 km 293+200 i km 293+600;
 • Wykonanie ławy pod mur oporowy – ul. Kętrzyńska km 0+060 - 0+085;
 • Wykonanie muru oporowego – ul. Kętrzyńska km 0+060 - 0+085;
 • Wykonanie nasypu – DL-3 km 0+000 - 0+050, km 0+300 - 0+400, Z-BR km 0+950 - 1+050;
 • Zagęszczenie nasypu – DL-3 km 0+300 - 0+420;
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża – DL-3 km 0+000 - 0+050, Z-BR km 0+950 - 1+050;
 • Profilowanie, odhumusowanie pod mur oporowy – ul. Kętrzyńska km 0+060 - 0+085;
 • Humusowanie – ul. Kętrzyńska km 0+400 - 0+600 strona prawa, DP-3 km 0+000 - 0+300;
 • Wykonywanie ogrodzeń – zasypka – Węzeł Zielona Góra Północ strona prawai od Węzła Zielona Góra Północ do Węzła Południe;
 • Wykonywanie ogrodzeń – montaż kotwy, słupka, siatki na zbiorniku S3 km 288+400;
 • Rozbiórka barier – S3 km 294+500 - 299+350;
 • Rozbiórka korytek – S3 km 294+500 - 299+350;
 • Układanie obrzeży na wpustach – S3 km 287+800 - 288+050;
 • Układanie krawężników kamiennych – Węzeł Zielona Góra Południe DP-1;
 • Układanie krawężników betonowych – Węzeł Zielona Góra Południe DP-1, DP-2;
 • Układanie korytek betonowych trójkątnych – S3 km 287+750 - 288+050

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż schodów skarpowych – WS-13A, WD-11A, WD-12A;
 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe – WD-11A;
 • Obrukowanie stożków kostką betonową – WS-13A;
 • Montaż barier – WS-13A

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa przepustu: przepust DN600 – S3 km 298+200;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace wykończeniowe i porządkowe przy zbiorniku odparowującym – S3 km 288+500;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: poprawa zagęszczeń kolektor D3 – S3 km 287+790 – 288+053

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 94,81 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 71,67 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 83,41 %

Ostatnio dodane