Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3, km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Porządkowanie placu budowy – km 290+000-294+500;
 • Prace porządkowe – DS.-9; DS.-8a; DS.-8; DS.-10a; ul. Kętrzyńska; S3;
 • Prace przygotowawcze przed wprowadzeniem TOR – DP-1 i DK-32;
 • Wykonanie nasypu – profilowanie nasypu poboczy km 287+500-288+050; profilowanie i zagęszczanie nasypu ZB-R km 0+400-0+500, DL-1; wykonanie skarpowania DS. 10 km 1+000-1+200; profilowanie nasypu poboczy DK-32 0+500-0+700, -0+035-0+020; DP-3 0+000-0+900; DK-32 0+500-0+700; wjazd do Bricomarche; wykonanie skarpowania DS. 10 km 1+000-1+200;
 • Wykonanie poboczy – zagęszczanie i profilowanie poboczy km 291+200-293+000, km 293+000-291+200; DK-32 km (-)0+035-0+020; wykonywanie i zagęszczanie poboczy węzeł Południe rondo wschodnie; DP-1 Węzeł Zielona Góra Północ; DP-3 km 0+000-0+300; DK-32 km 0+500-0+700; profilowanie poboczy S3;
 • Humusowanie – humusowanie skarp km 287+800-288+050, 293+100-293+320;
 • Naprawa sączków skarpowych – km 289+800-290+200;
 • Umocnienie poboczy destruktem – wykonanie poboczy i profilowanie podbudowy DS.-9; wykonanie poboczy DS.-8a; DS.-8;
 • Ściek przykrawężnikowy z kostki – węzeł Południe, rondo zachodnie; wjazd do Bricomarche;
 • Wykonanie obróbki wpustów na ścieku trójkątnym – km 287-800-288+050;
 • Układanie krawężnika betonowego – ZB-R km 0+650-0+750;
 • Układanie opornika betonowego – wjazd do Bricomarche;
 • Układanie obrzeża betonowego – wjazd do Bricomarche;
 • Układanie nawierzchni z kostki betonowej – wjazd do Bricomarche;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – DL-3 km 0+280-0+420; ZB-R km 0+950-1+050; DK-32 -0+180- -0+045 P, -0+035-0+020 P; wjazd do Bricomarche; poszerzenie Węzeł Niedoradz;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁMS – DK-32 -0+180- -0+045 P, -0+035-0+020 P; DL-3 0+280-0+420; poszerzenie Węzeł Niedoradz;
 • Profilowanie podbudowy z KŁMS – Węzeł Południe rondo zachodnie i wschodnie
 • Skropienie w-wy podbudowy WMS – S-3  km 298+098-298+133, 297+959, 297+979,297+460-297+480, 297+395-297+415, 297+268-297+288, 296+800-296+820, 296+558-296+583, 295+722-295+742, 295+485-295+505, 295+445-295+465, 295+245-295+265, 298+920- 298+227 (remont str. zachodnia);
 •   Wykonanie w-wy wiążącej AC WMS 16W – S-3  km 298+098-298+133, 297+959, 297+979,297+460-297+480, 297+395-297+415, 297+268-297+288, 296+800-296+820, 296+558-296+583, 295+722-295+742, 295+485-295+505, 295+445-295+465, 295+245-295+265, 298+920-298+227 (remont str. zachodnia);
 • Montaż barier – DP-1 Węzeł Zielona Góra Północ;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie przeciwspadku – WZ-1, WD-10, PG-22A, PG-23A, PG-24A;
 • Osłony przeciwporażeniowe – WZ-1, WS-13A;
 • Montaż poręczy przy schodach skarpowych – WZ-1;
 • Montaż krawężników – WD-9B i C;
 • Bariery betonowe w pasie rozdziału – WD-9B i C, WD-11A;
 • Umocnienie stożka – PG-12A;
 •  Montaż korytek ściekowych – PG-12A;
 •  Wykonanie dylatacji bitumicznych – WD-19;
 •  Humusowanie – PZ-6;
 • Nasadzenia – krzewy liściaste i iglaste – PZ-6

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej – wymiana dennic studni: E3.8, E3.7d km 288+835 - 288+832;
 • Budowa wodociągu – montaż rury osłonowej, droga dojazdowa D-1 ul. Kętrzyńska;
 • Roboty elektryczne – ul. Kętrzyńska;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 99,26 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 73,30 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 85,78 %

Stan na 31.05.2018

ROBOTY DROGOWE

 • Porządkowanie placu budowy – S3;
 • Wykonanie ścieku monolitycznego – S3 km 294+600 - 295+300; S3 km 298+070 - 299+350;
 • Frezowanie – Istniejąca nawierzchnia Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie odwiertów pod pale ekranów – Ekran EL5; EL4;
 • Wykonanie rowu – ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+050 SP; S3 km 286+600- 287+000; S3 km 289+100 - 289+300 SL; S3 km 289+000 - 289+400; Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonanie poboczy – ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+050 SP; S3 km 289+100- 289+200 SL; Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Plantowanie terenu – teren pomiędzy D-1 a ul. Kętrzyńską; ul. Kętrzyńska km 0+130 - 0+350 SL;
 • Humusowanie – humusuowanie rowu i pobocza: ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+130 SP; ul. Kętrzyńska km 0+120 - 0+320; S3 km 287+800 - 288+050; S3 km 287+500 - 287+900; D-1 km 0+000 - 0+060;
 • Umocnienie poboczy destruktem – S3 km 291+200 - 294+500; S3 km 287+420 - 288+050 SL; DK-32 km 0+800 - 1+077 SL; DK-32 km 0+500 - 0+800 SL; DP-2 km 0+000 - 0+135; DL-2 km 0+000 - 0+100 SP;
 • Zagęszczenie poboczy umocnionych destruktem – S3 km 287+740 - 288+050; DP-3 km 0+000 - 0+973,87;
 • Umocnienie rowu płytami ażurowymi – S3 km 288+900 - 289+200 SL; S3 km 289+000 - 289+100;
 • Umocnienie skarp płytą ażurową – ul. Kętrzyńska km 0+035 - 0+055 SL; S3 km 288+900 - 289+100 SL;
 • Spoinowanie kostki kamiennej żywicą - poletko próbne – ul. Kętrzyńska; DK-1;
 • Ułożenie ścieku trójkątnego – DL-3 km 0+350 - 0+420;
 • Naprawa kieszeni wpustowych – ul. Kętrzyńska km 0+200 - 0+580;
 • Spoinowanie kostki kamiennej żywicą – D-1 km 0+000 - 0+053 SL;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM – DS.-10, km 1+200 - 2+500;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁSM – D-1, km 0+000 - 0+137;
 • Profilowanie podbudowy z KŁSM – DS.-10 km 1+200 - 2+500;
 • Prace naprawcze stabilizacji – ZB-R km 0+950 - 1+050; DL-3 km 0+000 - 0+050;
 • Skropienie w-wy KŁSM – DP-2 km 0+240 - 0+252 Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy AC 22P – DP-2 km 0+240 - 0+252 Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Skropienie w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DP-2 km 0+240 - 0+252 Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Skropienie w-wy wiążącej AC 16W – ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+130;
 • Skropienie w-wy podbudowy WMS – łącznica Zielona Góra - Gorzów km 0+000 - 1+080;
 • Wykonywanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DP-2 km 0+240 - 0+252 Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonywanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P – DP-2 km 0+240 - 0+252 Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa – DS.-8; DS.-8a;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W – DP-2 km 0+240 - 0+252 Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC WMS 16W – łącznica Zielona Góra - Gorzów km 0+000 - 1+080;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA – ul. Kętrzyńska km 0+000 - 0+130;
 • Montaż barier energochłonnych – DP-3 km 0+000 - 0+974; DL-3 km 0+500 - 0+750; DK-32 km 0+500 -0+800;
 • Czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem oznakowania poziomego SOR – ul. Kętrzyńska km 0+130 - 1+142,61; DK-32 km 0+000 - 1+077,63 SL;
 • Wykonanie trasowania oznakowania poziomego SOR – ul. Kętrzyńska km 0+130 - 1+142,61; DK-32 km 0+000 - 1+077,63 SL;
 • Wykonanie oznakowania poziomego SOR – ul. Kętrzyńska km 0+130 - 1+142,61; DK-32 km 0+000 - 1+077,63 SL; DK-32 km 0+050 - 1+077,53 SP;
 • Dokończenie montażu ogrodzeń – S3 km 291+200 - 299+350;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie oporu za barierami betonowymi – WD-9B i C, WD-11A;
 • Obrukowanie stożka – WD-11A, WD-17;
 • Montaż krawężników – WD-17;
 • Montaż korytek ściekowych – WD-17;
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w kapie chodnikowej – PG-22A, PG-23A, PG-24A;
 • Wykonanie schodów skarpowych – PG-23A;
 • Nasadzenia – krzewy liściaste i iglaste – PZ-6

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – S3 km 288+800 - 289+900;
 • Montaż słupów oświetleniowych – Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Budowa przepustu drogowego DN 800 – DL-3 km 0+052,88

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 3,84 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 73,30 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 87,84 %

Ostatnio dodane