Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Porządkowanie placu budowy – S3;
 • Wykonanie przepustów drogowych DL- 1 Węzeł Północny; S3 km 289+489;
 • Wykonanie przepustów DN 600, DN 400;
 • Wykonanie nasypu półki podstawy nasypu S3 km 287+800 - 288+050
 • Wykonanie rowu ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+120, DK-32 0+500 -0+550;S3 km 289+100 - 289+300
 • Wykonanie poboczy ul. Kętrzyńska km 0+100 - 0+120, DK-32 0+500 -0+550;
 • Profilowanie skarpy przeciwskarpy i dna rowu S3 km 292+100 - 292+230;
 • Humusowanie S3 km 288+900 - 289+200, 292+200 - 292+450;
 • Profilowanie i zagęszczenie poboczy umocnionych destruktem ul. Kętrzyńska 0+600 - 1+142;
 • Umocnienie geomatą antyerozyjną S3 km 292+200 - 292+450;
 • Odtworzenie ogrodzenia Bricomarche;
 • Zasypanie humusem przestrzeni za ściekiem monolitycznym S3 km 294+500 - 299+350;
 • Wykonanie nawierzchni z kostki zjazd z drogi D-1;
 • Umocnienie rowu płytami ażurowymi S3 km 289+000 - 289+300;
 • Przygotowanie kostki granitowej wpustów do spoinowania S3 km 287+000 - 288+000, DK-32;
 • Przygotowanie kostki granitowej wpustów do spoinowania ul. Kętrzyńska;
 • Spoinowanie kostki granitowej wpustów S3 km 287+000 - 288+000, DK-32, ul. Kętrzyńska;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM zjazd z D-1 do firmy PBO;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁSM DL-3 km 0+000 - 0+050; Z-R km 0+950 - 1+050;
 • Profilowanie podbudowy z KŁSM DL-3 km 0+000 - 0+050; Z-R km 0+950 - 1+050; DS.-8, DS.-8a;
 • Montaż barier energochłonnych S3 km 287+400 - 288+050, 291+200 - 292+400;
 • Wykonanie trasowania oznakowania poziomego 'S3 km 286+043 - 287+000; DK-32 0+000 - 1+077,63;
 • Wykonanie oznakowania poziomego S3 km 286+043 - 287+000;  DK-32 0+000 - 1+077,63;
 • Pielęgnacja drzew i krzewów- S3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie profilacji i umocnień stożków – WD 10;
 • Wykonanie profilacji i umocnień stożków – WD 10 A.

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa wodociągu: montaż rury osłonowej i przewodowej;
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 11,52%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 74,34%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 87,02 %

Stan na 30.06.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie przejazdu w ramach TOR 'S3 km 290+060 - 290+125;
 • Wykonanie montażu wpustów 'S3 km 298+760 - 299+000;
 • Wykonanie nasypu DS.-7b; DS.-7;
 • Wykonanie rowu S3 km 298+760 - 299+000; Z-R;
 • Wykonanie poboczy D-1; Z-R;
 • Profilowanie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu DL-3 km 0+300 - 0+500;
 • Profilowanie i zagęszczenie poboczy umocnionych destruktem 'Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Układanie krawężnika kamiennego 'wyspa dzieląca na ronda na węźle Niedoradz;
 • Umocnienie rowu płytami ażurowymi 'S3 sekcja I;
 • Umocnienie skarp płytą ażurową 'ul. Kętrzyńska przy Bricomarche;
 • Wykonanie ścieku skarpowego 'Rondo Wschodnie Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM 'uciąglenie DL-1 - Z-R;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁMS 'DS.-10 km 0+000 - 1+500; DK-32 km (-)0+050 - 0+025;
 • Profilowanie podbudowy z KŁMS 'DS.-10 km 0+000 - 1+500; DK-32 km (-)0+050 - 0+025;
 • Skropienie w-wy KŁMS 'DK-32 km (-)0+060 - 0+020 jezdnia lewa; DL-1 km 0+100 - 0+195;
 • DL-2 km 0+000 - 0+150; DP-1 km 0+000 - 0+150,  DP-2 km 0+000 - 0+121,14;
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy WMS 'DK-32 km (-)0+060 - 0+020 jezdnia lewa;
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy AC 22P 'DL-1 km 0+100 - 0+195;
 • DL-2 km 0+000 - 0+150;  DP-1 km 0+000 - 0+150; DP-2 km 0+000 - 0+121,14;
 • Skropienie w-wy podbudowy AC 22 P 'Z-R km 1+000 - 1+050; 2 zjazdy ze skrzyżowania na ul. Kętrzyńskiej; DP-1 km 0+000 - 0+150; DP-2 km 0+000 - 0+121,14;
 • Skropienie w-wy podbudowy WMS 'DK-32 km (-)0+060 - 0+020 jezdnia lewa;
 • Łącznica relacji Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski km 0+030 - 0+300;
 • Skropienie warstwy wiążącej AC 16W 'Węzeł ZG Północ DL-3 km 0+000 - 0+477;
 • Węzeł ZG Północ DL-2 km 0+000 - 0+316; Z-R km 0+070 - 0+650; DK-32 km 0+050 - (-)0+410;
 • Wykonywanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P 'DL-1 km 0+100 - 0+195;
 • DL-2 km 0+000 - 0+150;  DP-1 km 0+000 - 0+150; DP-2 km 0+000 - 0+121,14;
 • Wykonywanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P 'DL-1 km 0+100 - 0+195;
 • DL-2 km 0+000 - 0+150;  DP-1 km 0+000 - 0+150; DP-2 km 0+000 - 0+121,14;
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P 'DK-32 km (-)0+060 - 0+020 jezdnia lewa;
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P 'DK-32 km (-)0+060 - 0+020 jezdnia lewa;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W  'Z-R km 1+000 - 1+050;
 • 2 zjazdy ze skrzyżowania na ul. Kętrzyńskiej; DP-1 km 0+000 - 0+150,  DP-2 km 0+000 - 0+121,14;
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC WMS 16W 'DK-32 km (-)0+060 - 0+020 jezdnia lewa;
 • Wykonanie zabezpieczenia krawędzi warstwy ścieralnej SMA
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 'Węzeł ZG Północ DL-3 km 0+000 - 0+477;
 • Węzeł ZG Północ DL-2 km 0+000 - 0+316; Z-R km 0+070 - 0+650; Łącznica relacji Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski km 0+030 - 0+300; DK-32 km 0+050 - (-)0+410;
 • Montaż barier energochłonnych 'DP-2;  S3;  istniejąca łącznica bez nazwy
 • Wykonanie oznakowania poziomego SOR 'S3 sekcja I; DP-2; S3 km 291+000 - 294+400;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie umocnienia stożków  WD 10
 • Wykonanie schodów skarpowych WD 10
 • Wykonanie umocnienia stożków   WD-10 A
 • Wykonanie schodów skarpowych  WD- 10 A
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych PZ- 6

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej: montaż osadników przy studniach wpadowych 'S3

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 23,04 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 71,34%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 87,38%

 

Ostatnio dodane