Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace porządkowe 'S3 km 291+200 - 299+350;
 • Profilowanie podbudowy z KŁMS 'DK-32 km (-)0+040 - 0+025; ZB-R km 0+400 - 0+500;
 • Wykonanie rozbiórki by-pass 'Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonanie ścieku monolitycznego 'Wyspa dzieląca na Węźle Niedoradz;
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie ścieku monolitycznego 'Wyspa dzieląca na Węźle Niedoradz;
 • Wykonanie głowic pali ekranów akustycznych 'Ekran EL4;
 • Wykonanie nasypu wykonanie i zagęszczenie nasypu DS.-7b, DS.-7a;
 • Wykonanie rowu Z-R; DK-32;
 • Wykonanie poboczy Z-R; zagęszczenie i umocnienie nasypu poboczy rond na Węźle Zielona Góra Południe; DK-32;
 • Humusowanie 'Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Zasypanie humusem przestrzeni za ściekiem monolitycznym 'wyspa dzieląca na węźle Niedoradz;
 • Wykonanie obrukowania kostką kamienną 'Opaski Rond na Węźle Zielona Góra Południe
 • Obrukowanie wylotów przykanalików 'S3 km 298+679 - 298+912;
 • Umocnienie skarp płytą ażurową 'poszerzenie na Węźle Niedoradz;
 • Obrukowanie wpustów 'DL-3;
 • Skropienie w-wy KŁMS 'DK-32 km (-)0+040 - 0+025 jezdnia lewa; DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa; Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy WMS 'DK-32 km (-)0+040 - 0+025 jezdnia lewa;
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy AC 22P 'DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa; Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Skropienie podbudowy bitumicznej 'S3 km 286+043 - 287+600 jezdnia zachodnia - remont;
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16W 'Węzeł Zielona Góra Południe:
 • łącznica relacji Nowa Sól - Stary Kisielin; DK-32 km 0+040 - (-) 0+225 jezdnia lewa; DK-32 km (-) 0+225 - (-)0+330 jezdnia lewa; Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Skropienie w-wy podbudowy AC 22 P 'DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa; DL-1 km 0+000 - 0+340 strona lewa- remont; Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Skropienie w-wy podbudowy WMS DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa; Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Wykonywanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa;
 • Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Wykonywanie w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P 'S3 km 286+043 - 287+600 jezdnia zachodnia - remont;
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P 'DK-32 km (-)0+040 - 0+025 jezdnia lewa;
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P 'DK-32 km (-)0+040 - 0+025 jezdnia lewa;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa DS.-6e km 0+000 - 0+244;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W 'DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa; Z-R km 0+400 - 0+500;
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC WMS 16W 'DK-32 km (-)0+040 - 0+025 jezdnia lewa;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 'Węzeł Zielona Góra Południe; łącznica relacji Nowa Sól - Stary Kisielin; DK-32 km 0+040 - (-) 0+225 jezdnia lewa; DK-32 km (-) 0+225 - (-)0+330 jezdnia lewa; DL-1 km 0+190 - 0+211 strona prawa;
 • Pielęgnacja drzew i krzewów S3

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-9 B i C
 • Wykonanie umocnienia stożków WD-10A
 • Wykonanie umocnienia stożków WD-10
 • Montaż poręczy schodów skarpowych WD-11A
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-11A
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego WD-11A
 • Naprawa wnęki dylatacyjnej WS-20
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów PZ-6
 • Montaż poręczy schodów skarpowych WS-13A
 • Montaż poręczy schodów skarpowych PG-12A
 • Montaż poręczy schodów skarpowych PG-22A
 • Montaż poręczy schodów skarpowych PG-23A
 • Montaż poręczy schodów skarpowych PG-24A

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 30,72%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 71,34%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 87,61%

 

Stan na 31.07.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace porządkowe 'S3 km 291+200 - 299+350;
 • Wykonanie frezowania warstwy ścieralnej SMA 'S3 km 294+500 - 291+000 jezdnia zachodnia;
 • Wykonanie frezowania warstwy wiążącej i podbudowy w ramach remontu 'S3 km 294+500
 • 291+000 jezdnia zachodnia;
 • Montaż słupów ekranów akustycznych 'EL5;
 • Wykonanie głowic pali ekranów akustycznych 'EL5;
 • Wykonanie montażu paneli ekranów akustycznych 'EL3;
 • Wykonanie montażu belek podwalinowych ekranów akustycznych 'EL3; EL5;
 • Wykonanie poboczy nasyp poboczy DL-1, Z-R, Węzeł Zielona Góra Południe; profilowanie nasypu poboczy DL-3, łącznica bez nazwy;
 • Umocnienie poboczy destruktem 'S3 km 288+180 - 288+600; Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie obrukowania kostką betonową 'wyspa dzieląca na węźle Niedoradz;
 • Wykonanie obrukowania kostką kamienną 'stożki rond na Węźle Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie spoinowania kostki kamiennej 'opaski rond na Węźle Zielona Góra Południe;
 • Ułożenie korytek skarpowych 'S3 km 297+100 - 299+350ł
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM 'DS.-7, DS.-7a; DS.-7b;
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem DS.-7a km 0+000 - 0+062;
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16W 'S3 km 298+950 - 299+350 jezdnia zachodnia;
 • Prace naprawcze w-wy wiążącej 'przy obiektach PZ-6 i PZ-8;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 'S3 km 298+950 - 299+350 jezdnia zachodnia;
 • Montaż barier energochłonnych uprzednio zdemontowanych na czas wykonania ścieku monolitycznego 'wyspa dzieląca na węźle Niedoradz;
 • Montaż ogrodzeń 'S3 sekcja II;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-10A
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-10
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-11A
 • Wykonanie spoinowania okładziny kamiennej PZ-6
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych PZ-6
 • Obrukowanie okładziną kamienną PZ-8
 • Prace porządkowe PZ-8
 • Wykonanie spoinowania okładziny kamiennej PZ-8

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 38,40%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 73,46%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 88,22%

Ostatnio dodane