Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Rozbiórka barier energochłonnych 'S3 km 287+300 - 287+500;
 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni 'Węzeł Zielona Góra Południe DP-2; S3 km 287+500 - 287+580;
 • Porządkowanie placu budowy 'S3 km 291+200 - 299+350;
 • Uzupełnienie humusu za ściekiem monolitycznym 'S3 sekcja II;
 • Wykonanie wykopu 'Z-R km 1+300 - 1+450;
 • Wykonanie nasypu 'nasyp pobocza - Z-R km 1+300 - 1+450; DS.-7; DS.-7a; DS.-7b;
 • Profilowanie nasypu poboczy 'Z-R; DS.-7; DS.-7a; DS.-7b;
 • Humusowanie 'DS.-10 km 0+000 - 5+650;
 • Wykonanie nawierzchni z KŁSM 'DS.-7b;                           
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM 'DS.-10;                           
 • Wykonanie ścieku trójkątnego 'S3 km 294+600 - 293+300;           
 • Ułożenie kostki kamiennej gr. 18cm 'Opaski rond na Węźle Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie ścieków skarpowych 'Węzeł Zielona Góra Południe; S3 km 294+500 - 296+200;
 • Wykonanie ścieku monolitycznego     'S3 sekcja II;
 • Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi 'DK-32 km 0+280 - 0+300; Węzeł Zielona Góra Południe;               
 • Montaż barier energochłonnych 'Węzeł Zielona Góra Południe DP-1; DP-2; DL-1; DL-2;
 • Montaż słupów ekranów akustycznych 'EL4;                       
 • Wykonanie montażu paneli ekranów akustycznych    'EL3, EL4; EL5;               
 • Wykonanie głowic pali ekranów akustycznych 'EL-4;                   
 • Pielęgnacja drzew i krzewów     'S3;                                   
 • Skropienie w-wy KŁMS 'Węzeł Niedoradz łącznica wyjazdowa km 298+730 - 298+930;
 • Wykonywanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16 P 'Węzeł Niedoradz łącznica wyjazdowa km 298+730 - 298+930;           
 • Skropienie w-wy podbudowy bitumicznej 'S3 jezdnia zachodnia - remont km 292+900 - 294+400; S3 km 298+220 - 298+340;
 • Wykonywanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16 P 'Węzeł Niedoradz łącznica wyjazdowa km 298+730 - 298+930;
 • Wykonanie warstwy podbudowy AC WMS 16P 'S3 jezdnia zachodnia - remont km 292+900 - 294+400;               
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC WMS 16 W 'S3 km 298+220 - 298+340;   
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16 W 'S3 km 294+500 - 299+000;   
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA     'S3 km 294+500 - 299+000;               
 • Humusowanie     'Węzeł Zielona Góra Południe;                       
 • Montaż ogrodzeń 'S3;                           

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-10A;

OBIEKTY BRANŻOWE

 • Prace wykończeniowe przy studniach i wylotach 'S3;
 • Kanalizacja deszczowa - budowa wpustów 'S3 km 293+500 - 294+600;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 49,92%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 73,46%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 88,18 %

Stan na 31.08.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace związane z usunięciem usterek 'ul. Kętrzyńska;
 • Prace porządkowe 'S3 km 291+200 - 299+350;
 • Wykonanie ścieku monolitycznego 'S3 km 293+350 - 294+500, km 294+480 - 294+565 ściek zewnętrzny;
 • Wykonanie zabezpieczenia krawędzi SMA asfaltem 'S3 km 299+350 - 294+600; 291+150 - 292+580; 288+177 - 290+500;
 • Wykonanie montażu wpustów 'S3 km 293+340 - 293+600;
 • Wykonanie rozbiórki barier energochłonnych 'łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Prace związane z usunięciem usterek 'ul. Kętrzyńska;
 • Wykonanie rowu DL-3 km 0+200 - 0+300; DL-1; Z-R; istniejąca łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski; S3 km 286+900 - 287+000;
 • Wykonanie poboczy DL-3 km 0+200 - 0+300; DL-1; Z-R; istniejąca łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski; S3 km 286+900 - 287+000;
 • Profilowanie terenów płaskich 'Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie umocnienia poboczy destruktem 'Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie humusowania stożków rond i skarp 'Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Uzupełnienie humusu przy ściekach skarpowych 'S3 km 298+650 – 294+680;
 • Wykonanie spoinowania kostki kamiennej 'ronda na Węźle Zielona Góra Południe;
 • Umocnienie rowu płytami ażurowymi 'Węzeł Zielona Góra Południe;       
 • Obrukowanie wpustów 'S3 km 293+500 - 293+900;
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16W 'S3 km 291+160 - 292+580 jezdnia zachodnia;
 • S3 km 288+177 - 290+170 jezdnia wschodnia;
 • Skropienie w-wy podbudowy WMS     'S3  jezdnia zachodnia - remont km 292+880 - 293+355;
 • Wykonanie zagęszczenia nawierzchni z KŁSM DS.-7b km 0+000 - 0+488,72;
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC WMS 16W     'S3  jezdnia zachodnia - remont km 292+880 - 293+355;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 'S3 km 291+160 - 292+580 jezdnia zachodnia; 'S3 km 288+177 - 290+170 jezdnia wschodnia;                       
 • Montaż barier energochłonnych 'Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Montaż ogrodzeń 'S3;
 • Pielęgnacja drzew i krzewów 'S3;                       

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD-10
 • Demontaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych PZ-6
 • Ustawienie barier betonowych PZ-8
 • Wykonanie betonowania oporu barier betonowych Ciepłociąg

OBIEKTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace przy montażu studzienek wpustowych ‘S3 km 294+500 - 294+000;           

ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 57,60%
Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 75,91%
Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 88,63%

Ostatnio dodane