Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.09.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace porządkowe 'S3 km 286+043 - 299+350;
 • Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni łącznica Zielona Góra - Gorzów Węzeł Zielona Góra Południe; przewiązki na S3;
 • Wykonanie frezowania w-wy SMA 'S3 km 286+300-286+400; 286+540-286+000; 288+910-289+920, 287+700-287+966, 288+176-288+500, 288+500-288+750; 287+600 - 287+750; 287+600 -288+066; 286+000-286+540; 288+920 - 289+200; 288+920-289+420; 288+000-289+200;
 • Wykonanie frezowania w-wy wiążącej 'S3 km 286+300-286+400; 286+540-286+000 287+966-287+750, 288+750-288+176; 287+966-288+066; 288+176-290+750; 288+176-290+750; 288+900-289+400;
 • Wykonanie frezowania w-wy podbudowy 'S3 km 286+300-286+400; 286+540-286+000; 288+192-290+722; 288+192-288+470;
 • Wykonanie rozbióki barier energochłonnych S3 pas rozdziału km 286+043 - 286+748; km 287+086 - 287+325; km 290+408 - 291+097;
 • Wykonanie rowu Z-R;
 • Wykonanie poboczy DS.-7b; DS.-7; DS.-7a; Z-R; zagęszczenie poboczy Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonanie profilowania i humusowania pasa rozdziału 'S3 sekcja II;
 • Humusowanie S3 km 287+800 - 288+100;
 • Wykonanie humusowania pasa rozdziału 'DK-32; S3;
 • Prace brukarskie 'Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Skropienie w-wy KŁMS 'DS.-10 km 0+000 - 1+800;
 • Skropienie w-wy wiążącej AC 11 W DS.-10 km 0+000 - 1+800;
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16W 'S3 km 294+600 - 293+480 jezdnia zachodnia;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W 'DS.-10 km 0+000 - 1+800;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 'DS.-10 km 0+000 - 1+800;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 'S3 km 294+600 - 293+480 jezdnia zachodnia;
 • Montaż ogrodzeń 'S3;
 • Montaż urządzeń BRD i oznakowania pionowego Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczych: S3; DK-32; Węzeł Niedoradz, Węzeł Zielona Góra Południe;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Prace przygotowawcze do ustawienia barier betonowych WD-9 B i C;
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego WD 10;
 • Prace przygotowawcze do ustawienia barier betonowych WD-11;
 • Prace przygotowawcze do ustawienia barier betonowych WD-11A;
 • Wykonanie odwodnienia najścia strona zachodnia PZ 6;
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych PZ 6;
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji płyty ustroju Istniejący obiekt WD 11;

OBIEKTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace przy montażu studzienek wpustowych - S3 km 288+320 - 287+830; 297+792 - 297+500;
 • Budowa oświetlenia - budowa linii kablowych Węzeł Zielona Góra Północ;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 65,28%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 75,91%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 90,09%

Stan na 30.09.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace porządkowe 'S3 km 286+043 - 299+350;
 • Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni 'S3; łącznica Zielona Góra - Gorzów Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Prace przygotowawcze do wykonania ścieku trójkątnego 'S3 km 287+600 - 288+150;
 • Wykonanie odwiertów pod pale ekranów 'EP5;
 • Wykonanie pali ekranu akustycznego 'EP5;
 • Wykonanie rowu DS.-7b;
 • Wykonanie umocnienia poboczy destruktem 'Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Wykonanie humusowania skarp i rowów 'Z-R/S3; DK-32; Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie plantowania i humusowania istniejącego pasa rozdziału 'S3 km 292+000 - 293+200;
 • Wykonanie ułożenia siatki antyerozyjnej 'S3; Węzeł Zielona Góra Północ;
 • Prace brukarskie 'Węzeł Zielona Góra Południe;
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM 'S3 km 287+650 - 287+860;
 • Zagęszczenie podbudowy z KŁMS 'DS.-10 km 1+800 - 5+684;
 • Profilowanie podbudowy z KŁMS 'DS.-10 km 1+800 - 5+684; S3 km 288+000 - 290+700;
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem S3 km 287+650 - 287+860;
 • Skropienie w-wy KŁMS 'DS.-10 km 5+684 - 4+200;
 • Skropienie podbudowy bitumicznej 'S3 jezdnia zachodnia - remont km  290+619 - 290+640, 290+686 - 290+696, 290+712 - 290+722, 290+381 - 290+338; 288+177 - 288+202, 290+406 - 290+426;
 • Skropienie w-wy wiążącej AC 11 W 'DS.-10 km 5+684 - 4+900;
 • Wykonywanie w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P 'S3 jezdnia zachodnia - remont km  290+619 - 290+640, 290+686 - 290+696, 290+712 - 290+722, 290+381 - 290+338; 288+177 - 288+202, 290+406 - 290+426;
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W 'DS.-10 km 5+684 - 4+200;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 'DS.-10 km 5+684 - 4+900
 • Montaż ogrodzeń 'S3;
 • Montaż urządzeń BRD i oznakowania pionowego 'Przygotowanie i montaż słupków oznakowania pionowego: Węzeł Zielona Góra Północ; DK-32; S3;
 • Przygotowanie do wykonania nasadzeń 'S3;
 • Pielęgnacja drzew i krzewów 'S3;

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych PZ-6
 • Ustawienie barier betonowych PZ-6
 • Ustawienie barier betonowych PZ-8
 • Ułożenie korytek ściekowych WD-9B, WD-9C, WD-11, WD-11A
 • Wykonanie montażu balustrad WD-9B, WD-9C, WD-11, WD-11A

OBIEKTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej: prace przy montażu studzienek wpustowych S3 km 289+840 - 289+720; S3 km 290+050-289+870, 289+000;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: budowa drenażu 'S3 km 288+670 - 288+610;
 • Budowa kanalizacji deszczowej: wymiana zasypki na kanalizacji deszczowej 'S3;
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej: wykonanie przewiertów S3 sekcja II;
 • Budowa oświetlenia - budowa linii kablowych Węzeł Zielona Góra Północ;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 72,96%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 75,91%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 90,45%

Ostatnio dodane