Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace porządkowe ‘S3 km 286+043 - 299+350;                       
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie ścieku monolitycznego ‘S3 sekcja I;           
 • Wykonanie rozbiórki barier energochłonnych ‘S3 km 287+400 - 287+500;
 • Wykonanie montażu belek podwalinowych ekranów akustycznych EP5;       
 • Wykonanie rowu DS.-7b;                       
 • Profilowanie skarp DS.-7b;   
 • Wykonanie humusowania Węzeł Zielona Góra Północ; Węzeł Zielona Góra Południe; DS.-7b;
 • Wykonanie umocnienia poboczy destruktem Węzeł Zielona Góra Północ; DS.-7b;
 • Wykonanie ułożenia maty antyerozyjnej Węzeł Zielona Góra Północ łącznica relacji Zielona
  Góra - Gorzów;                       
 • Wykonanie humusowania maty antyerozyjnej Węzeł Zielona Góra Północ łącznica relacji Zielona Góra - Gorzów;
 • Wykonanie spoinowania wpustów ‘S3 sekcja II;                       
 • Wykonanie podbudowy z KŁSM DP-2 Węzeł Zielona Góra Południe;   
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16W ‘S3 przejazd awaryjny km 298+490 - 298+600;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA ’S3 przejazd awaryjny km 298+490 - 298+600;       
 • Montaż barier energochłonnych ‘S3;                       
 • Montaż ogrodzeń ‘S3;                       
 • Wykonanie oznakowania poziomego ‘S3;                       
 • Montaż urządzeń BRD i oznakowania pionowego ‘S3 montaż U19; U1b MOP, Węzeł Niedoradz,  Węzeł Zielona Góra Północ - montaż U15a

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych PZ-6                   
 • Montaż ekranów przeciwolśnieniowych PZ-8                       

OBIEKTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – montaż studni teletechnicznych ‘S3;   
 • Wykonanie montażu systemów podwieszanych oświetlenia wiadukty na węzłach Zielona Góra Północ; Zielona Góra Południe;                       
 • Budowa oświetlenia - zagęszczenie i uporządkowanie terenu po budowie linii kablowych, montaż systemu podwieszania rur mostowych Węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe;                       
 • Budowa oświetlenia - budowa linii kablowych Węzeł Zieloa Góra Południe obwód SO-2/3, SO-1/3;                       
 • Budowa oświetlenia - budowa linii kablowych Węzeł Zielona Góra Północ obwód SO-1/1, kable zasilające do szafek SO-3 i SO-6;                        
 • Budowa oświetlenia - montaż fundamentów Węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe;                       
 • Budowa oświetlenia - montaż słupów oświetleniowych Węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe;                       
 • Wykonanie fundamentów pod stację pogodową i znaki zmiennej treści S3 km 291+865;   

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 80,64%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 75,91%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 91,50%

Stan na 31.10.2018

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – S3, km 286+043-299+350;
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych – S3 km 286+043-299+350;

ROBOTY DROGOWE

 • Prace porządkowe ‘S3 km 286+043 - 299+350;                       
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie ścieku monolitycznego ‘S3 sekcja I;           
 • Prace porządkowe S3 km 286+043 - 299+350; Ds.-7b;                   
 • Wykonanie ścieku monolitycznego DK-3 pod obiektem PZ-6;                   
 • Wykonanie rozbiórki przewiązek Węzeł Zielona Góra Południe, DK-32, S3;           
 • Wykonanie rozbiórki barier energochłonnych S3;   
 • Wykonanie rowu DS.-7b;                               
 • Humusowanie pas rozdziału S3; S3 km 287+680 - 287+820                
 • Wykonanie humusowania pas rozdziału S3; DL-1; DS.-7b;                   
 • Wykonanie umocnienia poboczy destruktem DS.-10; Węzeł Zielona Góra Północ;       
 • Wykonanie ułożenia maty antyerozyjnej S3 sekcja II;                       
 • Wykonanie humusowania maty antyerozyjnej S3 sekcja II;                   
 • Wykonanie spoinowania kostki granitowej zatok wpustowych S3 sekcja;           
 • Ułożenie systemowego odwodnienia liniowego S3 przejazd awaryjny km 298+490 - 298+600;                       
 • Obrukowanie wpustów S3;       
 • Skropienie w-wy KŁMS "Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski;
 • S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010;"                       
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy AC WMS 16W S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010;                       
 • Skropienie międzywarstwowe w-wy podbudowy AC 22P Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski;                       
 • Skropienie w-wy wiążącej AC 11 W DS.-10 km 1+800 - 4+900;               
 • Skropienie warstwy wiążącej AC WMS 16W S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010   
 • Skropienie w-wy podbudowy AC 22 P Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski;              
 • Wykonywanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski;                       
 • Wykonywanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC 22P Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski;                       
 • Wykonanie I w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010;                       
 • Wykonanie II w-wy podbudowy zasadniczej AC WMS 16P S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010;                                       
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski;                       
 • Wykonanie w-wy wiążącej AC WMS 16W S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S DS.-10 km 1+800 - 4+900;               
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA "Węzeł ZG Południe łącznica Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski; S3 przejazd awaryjny km 287+900 - 288+010;           
 • Montaż barier energochłonnych S3;                       
 • Montaż ogrodzeń S3;                       
 • Montaż urządzeń BRD i oznakowania pionowego "montaż słupów bramownic: Węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe; montaż tablic: S3, Węzeł Zielona Góra Południe; montaż bramownic wraz z tablicami: S3, DK-32, Z-R, Węzeł Zielona Góra Południe, Węzeł Zielona Góra Północ;"                           
 • Zieleń drogowa przygotowanie do wykonania nasadzeń S3;                   

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie fundamentów pod bariery energochłonne - P23       
 • Wykonanie fundamentów pod bariery energochłonne - P25                                   

OBIEKTY BRANŻOWE                                   

 • Budowa kanalizacji deszczowej: budowa drenażu S3 km 287+400 - 287+780;       
 • Budowa kanalizacji deszczowej - montaż wpustów żeliwnych S3;            
 • Budowa wodociągu - przepięcie wodociągu S3 km 294+750;                   
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – montaż studni teletechnicznych S3;           
 • Montaż znaków zmiennej treści, montaż stacji pogodowej S3;                   
 • Budowa oświetlenia - zagęszczenie i uporządkowanie terenu po budowie linii kablowych Węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe;                   
 • Budowa oświetlenia - montaż złączy kablowych na słupach oświetleniowych Węzeł Zielona Góra Północ, Węzeł Zielona Góra Południe;                       
 • Montaż znaków zmiennej treści, montaż stacji pogodowej S3;                       

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe wydłużenia Kontraktu: 88,32 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 75,91%
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 95,31%

Ostatnio dodane