Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Zakres zadania

Zakres zadania

Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drugiej, zachodniej jezdni obwodnicy o długości 11,66 km, biegnącej równolegle do istniejącej już jezdni lewej oddzielonej od niej pasem rozdziału o szer. 4 m, a ponadto:

1. Budowę obiektów (równolegle do obiektów istniejących), w nawiązaniu do etapu I i II:

 • WD-1 w KM 1+000 – Węzeł Gorzów Północ,
 • WD-2 w KM 1+813,6 – kładka dla pieszych w ciągu ul. Małyszyńskiej ,
 • WD-3A – przepust na ciągu pieszo-rowerowym przez łącznicę C4 węzła Gorzów Zachód,
 • WD-3B – przejazd gospodarczy przez łącznicę C3 węzła Gorzów Zachód,
 • WD-4 w KM 4+518,5 – Węzeł Gorzów Zachód,
 • WD-5 w KM 4+474,4 – Węzeł Gorzów Zachód,
 • WD-6 w KM 4+922,9 – linia kolejowa Tczew – Kostrzyn,
 • WD-7 w KM 5+169 – droga gminna, ul. Dolna,
 • M-1 w KM 7+233,6 – most na rzece Warcie,
 • WD-8 w KM 7+884,6 – Węzeł Gorzów Południe,
 • WD-9 w KM 10+107,5 –Węzeł Gorzów Południe.

2. Przebudowę 3 węzłów drogowych
3. Przedłużenie wszystkich przepustów drogowych: gospodarczych i na ciekach.
4. Budowę kanalizacji deszczowej.
5. Przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą.
6. Budowę urządzeń ochraniających środowisko (ekrany akustyczne).
7. Wykonywanie nasadzeń zieleni ozdobnej i izolacyjnej .

Ostatnio dodane