Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Ochrona wód

Ochrona wód

Wody opadowe z odcinka obwodnicy KM 0+000 – 1+000 (do WD-1), z ul. Szczecińskiej oraz z łącznic węzła „Gorzów Północ” zostaną odprowadzone do nowo wybudowanej przepompowni zlokalizowanej przy ulicy Szczecińskiej (w obrębie węzła). Dalej wody opadowe zostaną poprowadzone kolektorem tłocznym do nowo projektowanej studni rozprężnej, skąd projektowanym kolektorem grawitacyjnym (usytuowanym w pasie rozdziału) zostaną odprowadzone do kanału w ul. Małyszyńskiej.


Wody opadowe z odcinka obwodnicy KM 1+000 – 2+000 (za WD-1) zostaną odebrane bezpośrednio przez w/w kolektor grawitacyjny za studnią rozprężną.

Na całości odcinka od ul. Kostrzyńskiej do końca opracowania woda będzie ujmowana za pomocą wpustów deszczowych do kanalizacji PCV ∅200 i ∅315, oczyszczana za pomocą osadnika i separatora i odprowadzana do systemu melioracyjnego rzeki Warty, są to:

  • rowy melioracji szczegółowych,
  • kanał Łupowski,
  • kanał Wieprzycki,
  • rów opaskowy wału przeciwpowodziowego,
  • kanał Siedlicki,
  • kanał Karniński,
  • kanalizacja deszczowa ul. Kasprzaka,
  • kanalizacja deszczowa ul. Sulęcińskiej.

Przebudowy istniejących urządzeń odwadniających wymaga system ścieków odkrytych i związanych z nim przepustów i odbiorników wody, a także odwodnienie łącznic w miejscach korekty ich geometrii.

Ostatnio dodane