Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się
do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.